BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine ova naredba primjenjuje se do daljnjeg.

NAREDBA O PROVOĐENjU VANREDNIH MJERA DEZINFEKCIJE U JAVNIM I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

1. Nareduje se javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama i ustanovama socijalne i dječije zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine, da provode pojačane vanredne mjere dezinfekcije - posebno liftova, stepeništa, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prevoz pacijenata.

2. Za provodenje ove naredbe odgovoran je direktor ustanove odnosno vlasnik privatne prakse.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020. godine.