BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta 2020. godine ova naredba primjenjuje se do daljnjeg.

NAREDBA O PRIVREMENOM OBUSTAVLjANjU PRUŽANjA USLUGA FRIZERSKIM I KOZMETIČKIM SALONIMA I IGRAONICAMA

1. Naređuje se privremena obustava pružanja usluga u frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18.3.2020. godine u 06:00 sati do 31.03.2020. godine u 24:00 sata.