BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA O OBUSTAVI LINIJSKOG I VANLINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA

1. Naređuje se obustava javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Iz tačke 1. ove naredbe izuzima se registrovani taxi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumjevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge.

3. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Kantonalna ministarstva nadležna za promet i komunikaciju, gradski/općinski organ nadležan za promet i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

4. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 3. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 21.03.2020. godine u 00:00 sati, do 31.03.2020. godine u 24:00 sati.