BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

NAREDBA FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da licu, koje se na graničnom prelazu pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu liši slobode po potjernici nadležnog suda, izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja mjere pritvora ili kazne zatvora.

2. Provođenje mjere izolacije iz tačke 1. ove naredbe provodi kazneno-popravna ustanova u kojoj je od strane nadležnog suda određeno izdržavanje mjere pritvora ili kazne zatvora i ista može trajati do 14 dana.

3. Za provođenje ove naredbe zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalna i kantonalna sudska policija i kazneno-popravne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.