Zastava Srbije

PLAĆANjE POREZA NA DOHODAK NA PRIMANjA UČENIKA KOJI JE NA OBAVEZNOJ UČENIČKOJ PRAKSI

Zakon o porezu na dohodak

član 6


Firma kod koje je učenik na obaveznoj učeničkoj praksi u okviru dualnog obrazovanja prilikom isplate određenog novčanog iznosa (nagrade) ima obavezu uplate poreza na dohodak na navedeni iznos.

"U vezi sa isplatom određenog novčanog iznosa (nagrade) učeniku koji je na obaveznoj učeničkoj praksi u okviru dualnog obrazovanja, obzirom da Zakonom o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 10/2008, 9/2010, 44/2011, 7/2013 i 65/2013 - dalje: Zakon) takva primanja nisu izuzeta od oporezivanja, isplatilac (firma kod koje se obavlja učenička praksa), ima obavezu uplate poreza na dohodak, prilikom isplate nagrade.

Nadležna obrazovno-odgojna ustanova je obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (za lica osigurana u određenim okolnostima) za vrijeme obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika u toku sticanja obrazovanja i odgoja, u skladu sa propisima penzijskom i invalidskom osiguranju. Mjesečni Iznos navedenog doprinosa propisan je Odlukom o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima ("Sl. novine FBiH", br. 26/2014).

Obveznik uplate doprinosa je dužan dostaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave Federacije BiH, shodno propisima o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, obrazac prijave osiguranja za učenika (JS3120 - Prijava/odjava lica osiguranih u određenim okolnostima), za vrijeme obavljanja praktičnog rada učenika u toku sticanja obrazovanja i odgoja. Propisani iznosi doprinosa se uplaćuju mjesečno za svakog učenika koji je obuhvaćen ovim vidom obrazovanja.

Nadalje, podsjećamo da je, organ uprave kantona nadležan za obrazovanje, obveznik obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za učenike u toku izvođenja praktične nastave, ukoliko isti nisu osigurani po drugom osnovu, u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

U vezi sa dijelom upita koji se odnosi na stipendiranje učenika, upućujemo vas da je članom 6. Zakona propisan iznos mjesečnog prihoda na osnovu stipendija učenika na redovnom školovanju na koji se ne plaća porez. U slučaju da se učeniku isplati na ime stipendije veći iznos od propisanog neoporezivog iznosa, isplatilac je dužan na razliku obračunati i uplatiti porez na dohodak."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-14-1-1568/19 od 15.3.2019. godine)