Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori | br. 2 оd 12/04/2018


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA BEZBJEDNOSNE PROVJERE IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O PRIMJENI SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNjI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENjU NESTALIH LICA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALjEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU BR. TR0A4795 (PROJEKAT SMANjENjA FAKTORA ZDRAVSTVENIH RIZIKA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT JAČANjA BANKARSKOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA, POTPISANOG 16. OKTOBRA 2004. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2016. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SAVJETA MINISTARA BIH
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA PROGRAM INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SARADNjE CCI 4TC16M4T002 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, I ITALIJE, KOJU PREDSTAVLjA REGIOE EMILIA-ROMAGNA, UPRAVLjAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNjE INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI (ADRION)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA EVROPE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA EVROPE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O OSNIVANjU TRANSPORTNE ZAJEDNICE IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I STRANA POTPISNICA IZ JUGOISTOČNE EVROPE: REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, CRNE GORE, REPUBLIKE SRBIJE I KOSOVA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZAKLjUČEN 13. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE SAVJETA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINjAVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA BEZBJEDNOSNE PROVJERE IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH PASOŠA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU I ZAMJENI VOZAČKIH DOZVOLA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NjEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O KOLOKACIJI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT JAČANjA BANKARSKOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW"), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC"), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (ERS) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENjE PROJEKTA") ZA IZNOS OD 60.000.000,00 EVRA - VJETROPARK HRGUD
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRIVREDNO - TEHNIČKOJ SARADNjI ZA BESPOVRATNU POMOĆ IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2016. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA PROGRAM INTERREG V-B CCI 2014TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLjAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNjE INTERREG V-B DUNAV
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU ZA PROGRAM INTERREG V-B MEDITERAN CCI2014TC16M4TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I PROVANCE-ALPES-CÔTE D'AZUR UPRAVLjAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNjE INTERREG V-B MEDITERAN
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA EVROPE
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA
  • Adresa:

  • Adresa: ul. Vase Pelagića 12,
   78000 Banja Luka

  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.ba

  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155
  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-917
  • +387 64 4600-915


  • SARAJEVO
  • +387 64 4600-918
  • +387 64 460 0921