Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 23 оd 13.09.2019

 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 49. I 50. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-653/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-670/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-26-3-08-187-II/13 OD 7. 5. 2019. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-04-26-1-006-8/19 OD 7. 5. 2019. GODINE
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I RAZVOJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KANCELARIJI ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU PRAVOBRANIOCA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU OPERATIVNIH PRAVILA ZA BRUTO PORAVNANjE U REALNOM VREMENU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU I ODRŽAVNjU OBAVEZNIH REZERVI I UTVRĐIVANjU NAKNADE NA IZNOS REZERVE
 • ODLUKA O OPERATIVNIM PRAVILIMA ZA ŽIROKLIRING SISTEM
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP "KOMUNALNO BRČKO" D. O. O. BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 1. 1. 2018. DO 31. 12. 2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-661/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-662/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-663/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-664/19 OD 11. 9. 2019. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-655/19 OD 11.9.2019. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-657/19 OD 11.9.2019. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-659/19 OD 11.9.2019. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KNjIGOVODSTVU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O ZAPLjENI PO PRISTANKU DUŽNIKA
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA POKAZNE IZJAVE I LIČNOG POPISA IMOVINE IZVRŠENIKA
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-2-047-26/18 OD 23. 5. 2019. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-26-4-013-7/19 OD 23. 7. 2019. GODINE
 • UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O E-KANCELARIJSKOM POSLOVANjU ORGANA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772