Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 35 оd 06/08/2018

 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP 0526-1-041-17/17
 • JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANjE PREOSTALA TRI ČLANA VIJEĆA ZA SIGURNOST PROMETA IZ REDA STRUČNjAKA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KATEGORIZACIJI RADNIH MJESTA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRITKA BIH
 • ODLUKA O IZRADI NOVOG PEČATA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU GRANTA JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU GRANTA JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA ZAMJENU POSTOJEĆIH I IZGRADNjU NOVIH TRAFOSTANICA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU GRANTA JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA NABAVKU VOZILA, RADNIH MAŠINA I OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU GRANTA JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA NABAVKU MOBILNE SPALIONICE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU GRANTA JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA NABAVKU NOVOGODIŠNjIH UKRASA ZA KIĆENjE GRADA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE GRANTOVA NEPROFITNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD OD 1. 4. 2018. DO 31. 12. 2018. GODINE U KABINETU GRADONAČELNIKA – III DIO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA U 2018. GODINI U ODJELjENjU ZA RASELjENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANjA – PRVI DIO
 • ODLUKA O OSNIVANjU PRIVREDNOG VIJEĆA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA 2018. GODINU – II DIO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU ZA 2018. GODINU – III DIO
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA KORIŠTENjE NOVČANIH SREDSTAVA S POZICIJA GRANTOVI POJEDINCIMA I GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018. GODINU, PO JAVNOM POZIVU, U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU RADNIH MJESTA OD POSEBNOG ZNAČAJA U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU SISTEMA HORIZONTALNE KOORDINACIJE BRČKO DISTRIKTA BIH U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA
 • RJEŠENjE, BROJ: UP/I 03-26-1-42-4/18
 • UPUTSTVO ZA IZRADU BUDžETA ZA GRAĐANE BRČKO DISTRITKA BOSNE I HERCEGOVINE

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772