Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 46 оd 12.10.2018

 • ODLUKA O USVAJANjU KRITERIJA I PROCEDURI ZA DODJELU GRANTOVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA EVROPSKE UNIJE I DRUGIH DONATORA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-01-26-2-025-62/17
 • ODLUKA O VISINI BROJA STIPENDIJA KOJE SE DODJELjUJU REDOVNIM STUDENTIMA ZA PERIOD OD 1. 1. 2018. DO 31. 12. 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STRATEGIJU STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U VLADI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD 2018-2020.
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA CENTRALNE IZBORNE KOMSIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USVAJANjU PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNjE OBRAZOVANjE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU BROJA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU I RADU KOMISIJE ZA FISKALIZACIJU
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREDNOG VIJEĆA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU PROJEKTA O USPOSTAVLjANjU POSLOVANjA NA JEDNOM MJESTU (ONE-STOP SHOP)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA GRANTA UDRUŽENjU PENZIONERA PIO/MIO FEDERACIJE BIH I GRANTA UDRUŽENjU PENZIONERA REPUBLIKE SRPSKE ZA BANjSKO-KLIMATSKO LIJEČENjE PENZIONERA, BROJ: 34-000234/18
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU SUBVENCIJA JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH ZA PERIOD OD 1.4. DO 30.6.2018. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU SUBVENCIJA FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1.4. DO 30.6.2018. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE GRANTOVA NEPROFITNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018. GODINU U ODJELjENjU ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - PODODJELjENjE ZA PODRŠKU MJESNIM ZAJEDNICAMA , NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA, PETI DIO, BROJ: 13-000217/18
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE GRANTOVA NEPROFITNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018. GODINU U ODJELjENjU ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE - PODODJELjENjE ZA PODRŠKU MJESNIM ZAJEDNICAMA , NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA, ČETVRTI DIO, BROJ: 13-000217/18 OD 12. 7. 2018. GODINE
 • ODLUKA O PROŠIRENOM PRAVU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI: POMOĆ ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNICE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA ODOBRAVANjE LIJEKOVA SA DODATNE LISTE LIJEKOVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA DODJELU GRANTOVA, BROJ: 13-002049/18
 • PRAVILNIK O UVEĆANjU PLATE PO OSNOVU POSEBNIH USLOVA RADA, TEŽINE I PRIRODE POSLOVA, ODGOVORNOSTI ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA I OPASNOSTI PO ŽIVOT I ZDRAVLjE PRILIKOM OBAVLjANjA TIH POSLOVA ZAPOSLENIH U NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI ODJELjANjA ZA JAVNU SIGURNOST

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772


MOSTAR

+387 66 371 181