Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 28/2023 od 14.09.2023.


  • JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE ŠEST ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE
  • JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANjA I OSIGURANjE KVALITETA
  • SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLjANjE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
  • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLjENOM POSTUPKU) ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
  • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
  • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA I OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE