Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 12/2022 od 10.05.2022.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-1830/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-1831/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • NAREDBA KOJOM SE U SVIM ORGANIMA UPRAVE KOJI JOŠ UVIJEK RADE U IZMIJENjENOM RADNOM VREMENU USLjED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA VRAĆA REDOVNO RADNO VRIJEME S PROPISANIM PAUZAMA, BROJ: 02-000033/21 OD 14.4.2022. GODINE
 • NAREDBA O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE KOJOM SE U SVIM ORGANIMA UPRAVE KOJI JOŠ UVIJEK RADE U IZMIJENjENOM RADNOM VREMENU USLjED EPIDEMIJE KORONA VIRUSA VRAĆA REDOVNO RADNO VRIJEME S PROPISANIM PAUZAMA, BROJ: 02-000033/21 OD 19.4.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA BROJ: 01-02-1824/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-1823/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-1825/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-1828/22 OD 27.4.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BROJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA REZERVE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVJANjU IZVJEŠTAJA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRITA BIH ZA PERIOD OD 1.1.2021. DO 31.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NAKNADE ZA FARMACEUTSKU USLUGU IZDAVANjA LIJEKOVA SA DODATNE LISTE LIJEKOVA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NAKNADE FARMACEUTSKE USLUGE ZA LIJEKOVE SA ESENCIJALNE LISTE LIJEKOVA
 • PRAVILNIK O INTERNOJ KONTROLI KOMISIJE ZA ODLUČIVANjE O SUKOBU INTERESA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O PROCJENI I UPRAVLjANjU RIZIKOM U OPERATIVNIM PROCESIMA KOMISIJE ZA ODLUČIVANjE O SUKOBU INTERESA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O RASPOREDU RADNOG VREMENA, NAČINU ULASKA U OBJEKAT I IZLASKA IZ OBJEKTA ČLANOVA I ZAPOSLENIH U KOMISIJI ZA ODLUČIVANjE O SUKOBU INTERESA I STRANAKA I PONAŠANjE U OBJEKTU
 • PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANjU U KOMSIJI ZA ODLUČIVANjE O SUKOBU INTERESA
 • PRAVILNIK O ČUVANjU I UPOTREBI PEČATA U KOMISIJI ZA ODLUČIVANjE O SUKOBU INTERESA
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-02-26-4-40-12/21 OD 22.11.2021. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-3-011-121/17 OD 16.12.2021. GODINE
 • SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLjANjE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLjENOM POSTUPKU) ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLjANjE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE