Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 12 оd 21.05.2019

 • DOPUNE POSLOVNIKA O RADU ZAKONODAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • DOPUNE POSLOVNIKA O RADU KOMISIJE ZA UPRAVU I FINANSIJE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-586/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ZAKON O PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I RAZVOJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • INSTRUKCIJA, BROJ: 02-000033/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-612/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-613/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROCEDURI IZRADE PROPISA KOJI SE PREDLAŽU U SKLADU S POSLOVNIKOM O RADU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O RADU JP "RADIO BRČKO" DOO BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 45. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU VLADE BRČKO DISITRKTA BIH ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU CJENOVNIKA USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I RADNE SNAGE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-605/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-606/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-607/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-608/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-609/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-610/19 OD 24. 4. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-616/19 OD 15. 5. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-617/19 OD 15. 5. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-618/19 OD 15. 5. 2019. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OBAVEZA ORGANA JAVNE UPRAVE, INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I FONDOVA BRČKO DISTRIKTA BIH U POGLEDU USKLAĐIVANjA PROPISA
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-614/19 OD 15. 5. 2019. GODINE
 • PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANjA, NADZORU I PROVOĐENjU ISPITA, KAO I FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA KOJE SE MOGU STEĆI KROZ PROGRAM OBRAZOVANjA ODRASLIH
 • PRAVILNIK O POSTUPKU EVIDENTIRANjA PRISUTNOSTI NA POSLU ZAPOSLENIKA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANjA ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OSNIVANjE ORGANIZATORA OBRAZOVANjA ODRASLIH
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANjA USLOVA ZA UPIS U REGISTAR, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENjA REGISTRA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA PERSONALE EVIDENCIJE U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU IMENOVANjA, RADU I VISINI NAKNADE ZA RAD NADLEŽNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA UTVRĐIVANjE SMRTI LICA, POSTUPKU UTVRĐIVANjA SMRTI LICA I POSTUPKU OBAVLjANjA OBDUKCIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • PROGRAM UTVRĐIVANjA USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2019. GODINE U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH - I DIO
 • PRESUDA, BROJ: 97 0 U 002135 18 OUS

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772