Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 22/2024 od 05.07.2024.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-183/24 OD 26.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA BROJ: 05-000137/24 OD 14.2.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA BROJ: 01-02-137/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA POSTAVLjANjA INTERNET PODDOMENA
 • ODLUKA O DAVANjU ODOBRENjA POSTAVLjANjA INTERNET PODDOMENA, BROJ: 26-000490/24
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-129/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-139/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-181/24 OD 26.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-182/24 OD 26.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU OVLAŠTENjA BROJ: 05- 000137/24 OD 14.2.2024. GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU JEDNOG ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU POMOĆNIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
 • ODLUKA O IMENOVANjU SAVJETNIKA GRADONAČELNIKA
 • ODLUKA O KORIŠTENjU SREDSTAVA REZERVE
 • ODLUKA O NAČINU VALORIZACIJE NAKNADA PLATA ZAPOSLENIH KOJI SU NA BOLOVANjU DUŽE OD TRI MJESECA
 • ODLUKA O ODBIJANjU MOLBE ZA POMILOVANjE BROJ: 10-000052/24 OD 19.3.2024. GODINE
 • ODLUKA O ODBIJANjU MOLBE ZA POMILOVANjE BROJ: 10-000305/23 OD 25.9.2023. GODINE
 • ODLUKA O ODBIJANjU MOLBE ZA POMILOVANjE BROJ: 10-000306/23 OD 25.9.2023. GODINE
 • ODLUKA O ODBIJANjU MOLBE ZA POMILOVANjE BROJ: 10-000307/23 OD 25.9.2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI DEMOBILISANOM BORCU I ČLANU UŽE PORODICE UMRLOG DEMOBILISANOG BORCA I CIVILNIM ŽRTVAMA RATA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 40-000021/24 OD 8.5.2024. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆE DONACIJE I USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PACIJENTSKIH UDRUŽENjA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 13-000640/24 OD 15.5.2024. GODINE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKU PREDSJEDNIKA I ČLANU KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
 • ODLUKA O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI, BROJ: 01-02-128/24
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU SAVJETNIKA GRADONAČELNIKA
 • ODLUKA O RASPISIVANjU I ODRŽAVANjU LOKALNIH IZBORA 2024. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANjU JAVNOG PREDUZEĆA "LUKA BRČKO" D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 57. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2023. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANjU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA I PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA RUKOVODILACA/SLUŽBENIKA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SARADNjU SA ISELjENIŠTVOM ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD U UPRAVNOM ODBORU ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-121/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-122/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-123/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-124/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-125/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-126/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-127/24 OD 20.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O FONDU STANOVA SOCIJALNOG STANOVANjA
 • RJEŠENjE BROJ: BROJ: UP-06-26-1-036-16/23 OD 24.4.2024. GODINE
 • RJEŠENjE BROJ: UP-06-26-3-011-90/21 OD 24.4.2024. GODINE
 • UPUTSTVO O ROKOVIMA I REDOSLIJEDU IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA LOKALNE IZBORE 2024. GODINE KOJI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELjU 6. OKTOBRA 2024. GODINE
 • ODLUKA DOPUSTIVOSTI, BROJ: U-31/22
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP-12/22
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP-384/21
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U-28/22