Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 12/2021 od 13.07.2021.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP/I 02-26-5-55-17/20 OD 9. 6. 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP/I 02-26-5-55-18/20 OD 9. 6. 2021. GODINE
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O BROJU UČENIKA ZA UPIS U SREDNjE ŠKOLE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANjU RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LjUDIMA ZA PERIOD OD 2020. DO 2023. GODINE NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG PLANA GAZDOVANjA ŠUMAMA U VLASNIŠTVU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU GODIŠNjEG PLANA GAZDOVANjA ŠUMAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE KOMUNIKACIJE VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA PERIOD 2021-2024. GODINA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ZAPOŠLjAVANjU JP "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JP "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE (U OBNOVLjENOM POSTUPKU) ZA STAVLjANjE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLjANjE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • SPISAK LIJEKOVA KOJIMA SU UKINUTE DOZVOLE ZA STAVLjANjE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE