Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH | br. 29 оd 09/07/2018

 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANjE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O PROVEDENOJ PROCEDURI ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-414/18
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-415/18
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-419/18
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH SKUPŠTINSKIH KOMISIJA
 • ODLUKA O TRANSPONIRANjU PRAVILA ZA RAD MREŽA U VEZI PRIKLjUČIVANjA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP "KOMUNALNO BRČKO" D. O. O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA PERIOD OD 27.7.2016. DO 31.12.2017. GODINE
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PODSTICAJ U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI ZA 2018. GODINU
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE I IZVJEŠTAJA O NASILjU U PORODICI
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12.2018. GODINE U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH-II DIO
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-03-26-1-002-13/18

  • Radno vrijeme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30

  • Kontaktirajte nas:


  • BANJA LUKA
  • +387 51 962 988
  • +387 51 962 989
  • +387 51 962 155

  • BIJELJINA
  • +387 64 4600-912
  • +387 64 4600-915

  • SARAJEVO
  • +387 33 873 770
  • +387 33 873 771
  • +387 33 873 772