Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 10/2023 od 23.03.2023.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-000264/22 OD 9.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-000264/22 OD 9.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-000296/22 OD 30.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 05-000916/22 OD 9.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 05-000918/22 OD 14.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 05-000964/22 OD 27.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-000462/22 OD 16.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-003006/22 OD 29.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 13-003166/22 OD 9.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000380/22 OD 9.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 48-000864/22 OD 27.12.2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-03-26-1-017-30/22 OD 26.1.2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-03-26-1-028-8/22 OD 26.1.2023. GODINE
 • JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JP NIO SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O VISINI DODATKA NA PLATU, BROJ: 33-004550/22
 • ODLUKA O VISINI DODATKA NA PLATU, BROJ: 33-004553/22
 • ODLUKA O DAVANjU PROSTORA NA KORIŠTENjE, BROJ: 05-000722/22 OD 7.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU PROSTORA NA KORIŠTENjE, BROJ: 05-000914/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU PROSTORA NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-001001/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU PROSTORA NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002106/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRISTUP I POTPISIVANjE AMANDMANA BROJ 1 NA SPORAZUM O FINANSIRANjU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINjENIH NACIJA I BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 13-002569/21 OD 16.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-1119/23 OD 15.3.2023. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 36-000003/23 OD 25.1.2023. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002571/22 OD 21.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002574/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002579/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002581/22 OD 6.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002705/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002706/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002707/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002708/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002709/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENjE, BROJ: 22-002710/22 OD 23.11.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI STIPENDIJA KOJE SE DODJELjUJU REDOVNIM STUDENTIMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU INTERSEKTORALNE RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU ROMACTED PROGRAMA "PROMOVISANjE DOBROG UPRAVLjANjA I OSNAŽIVANjA ROMSKE ZAJEDNICE NA LOKALNOM NIVOU"
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANjE U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O IZMJENI STATUTA JP "LUKA BRČKO" D.O.O BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU DVA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "MAPIRANjE POTREBA POVRATNIKA I RASELjENIH LICA: ANALIZA ANEKSA VII STRATEGIJE POVRATKA I PREOSTALIH POTREBA”
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA DONACIJA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ OBLASTI KULTURE U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU PO JAVNOM POZIVU, BROJ: 39-000302/21 OD 30.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA DONACIJA SPORTSKIM KLUBOVIMA U ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU PO JAVNOM POZIVU, BROJ: 39-000302/21 OD 30.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU DONACIJE RAZVOJNOM PROGRAMU UJEDINjENIH NACIJA (UNDP) u 2022. GODINI, BROJ: 13-002569/21 OD 29.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU KAPITALNE DONACIJE JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH ZA REKONSTRUKCIJU AUSTROUGARSKOG KOLEKTORA OTPADNIH VODA - MZ SRPSKA VAROŠ (ULICA ILIJE KOLARCA - NEPARNA STRANA), BROJ: 13-003337/22 OD 29.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆE DONACIJE I PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA OBILjEŽAVANjE 23. GODIŠNjICE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 13-000095/23 OD 25.1.2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆEG I KAPITALNOG TRANSFERA I USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA I USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA RAD TURISTIČKE ORGANIZACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH, BROJ: 21-000001/23 OD 25.1.2023. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆEG TRANSFERA I PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA RADIO-NOVINSKE I IZDAVAČKE USTANOVE "RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE, BROJ: 13-000090/23 OD 25.1.2023. GODINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU ZAPISNIKA SA 38. I 39. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA DVA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RAZVOJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU TEKUĆEG TRANSFERA ZA ZDRAVSTVO JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 13-000062/23 OD 18.1.2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU 23. GODIŠNjICE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE KAO MENIFESTACIJE OD POSEBNOG INTERESA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1116/23 OD 15.3.2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1117/23 OD 15.3.2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 01-02-1118/23 OD 15.3.2023. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU NERADNIH DANA U BRČKO DISTRIKTU BIH U VRIJEME NASTUPAJUĆIH ZNAČAJNIH VJERSKIH PRAZNIKA ZA PERIOD APRIL 2023. - JANUAR 2024. GODINE
 • PRAVILNIK O NAKNADAMA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANjA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVILNIK O O INTERNOM PRIJAVLjIVANjU KORUPCIJE U JP "KOMUNALNO BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA REGULATORNOG ODBORA ŽELjEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-04-26-4-026-13/22 OD 26.1.2023. GODINE
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-06-26-1-005-24 /22 OD 16.11.2022. GODINE
 • UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O RADU U DANE PRAZNIKA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: AP-233/21
 • ODLUKA O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU, BROJ: U-23/22
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ MJERI, BROJ: U-5/23