Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH

br. 12 оd 31.03.2020.


 • ZAKLjUČAK KOJIM SE OBAVEZUJU STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM ILI PRIVREMENIM BORAVKOM I BOSANSKOHERCEGOVAČKI DRŽAVLjANI SA STALNIM BORAVKOM U BIH KOJI SE VRAĆAJU SA PODRUČJA ZAHVAĆENIH NOVIM KORONA VIRUSOM, NA JAVLjANjE PODODJELjENjU ZA JAVNO ZDRAVSTVO
 • ZAKLjUČAK KOJIM SE SUGERIŠE ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH DA OMOGUĆE ZAPOSLENIMA POVREMENO ODSUSTVO SA RADA, RADI BRIGE O NjIHOVOJ DJECI KOJA NE POHAĐAJU PREDŠKOLSKE USTANOVE DOK TRAJE MJERA OBUSTAVLjANjA RADA PREŠKOLSKIH USTANOVA
 • ZAKLjUČAK O DOPUNI ZAKLjUČKA KOJIM SE OBAVEZUJU STRANI DRŽAVLjANI SA STALNIM ILI PRIVREMENIM BORAVKOM I BOSANSKOHERCEGOVAČKI DRŽAVLjANI SA STALNIM BORAVKOM U BIH KOJI SE VRAĆAJU SA PODRUČJA ZAHVAĆENIH NOVIM KORONA VIRUSOM, NA JAVLjANjE PODODJELjENjU ZA JAVNO ZDRAVSTVO
 • ZAKLjUČAK O SUSPENZIJI PRIMJENE SVIH PRETHODNIH PROCEDURA ZA DONOŠENjE AKATA VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH KOJI SU U NEPOSREDNOJ ILI POSREDNOJ VEZI S PROVOĐENjEM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANjA STANOVNIŠTVA BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 02-00049/20 OD 19.3.2020. GODINE
 • ZAKON O IZVRŠENjU BUDžETA BRČKO DISTRKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
 • NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 16.3.2020. GODINE
 • NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 16.3.2020. GODINE
 • NAREDBA O JAVALjANjU FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA I ZAVODU ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • NAREDBA O NABAVCI DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA
 • NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 12.3.2020. GODINE
 • NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 16.3.2020. GODINE
 • NAREDBA O PREDUZIMANjU MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19), BROJ: 02-000049/20 OD 16.3.2020. GODINE
 • ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA ZAPOSLENIH U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BIH, ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH I KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BIH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINE
 • ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O VRAĆANjU CIJENA NA PRETHODNI NIVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 02-000049/20 OD 16. 3. 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 33-000876/20 OD 15. 3. 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 33-000861/20
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, PEKARA I TRŽNIH CENTARA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROGLAŠENjU UGROŽENOSTI STANOVNIKA BRČKO DISTRIKTA BIH OD EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19)
 • ODLUKA O IMENOVANjU ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O OGRANIČENjU RADNOG VREMENA U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SIPANjA GORIVA U PRIVATNA MOTORNA VOZILA
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA PRIRODNE NESEREĆE ZBOG COVID -19 (KORONAVIRUS)
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU UGROŽENOSTI STANOVNIKA BRČKO DISTRIKTA BIH OD EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI - KORONA VIRUSA (COVID -19)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, PEKARA I TRŽNIH CENTARA
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-842/20 OD 25.3.2020.
 • ODLUKA, BROJ: 36-000071/20 OD 15.3.2020. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 36-000071/20 OD 17.3.2020. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 36-000071/20 OD 18.3.2020. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772