Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta BiH

br. 1/2021 od 29.01.2021.


 • ZAKLjUČAK O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU, SADRŽAJU, NAČINU I USLOVIMA BUDžETSKOG NADZORA, BROJ: 02-04.1-571/20 OD 29.12.2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP 02-26-3-029-22/17 OD 22.12.2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-02-26-1-029-10/20 OD 22.12.2020. GODINE
 • JAVNI KONKURS ZA PROVOĐENjE PROCEDURE ZA IMENOVANjE JEDNOG ČLANA UREDA ZA RAZMATRANjE ŽALBI U SARAJEVU
 • JAVNI KONKURS ZA PROVOĐENjE PROCEDURE IMENOVANjA PO PET ČLANOVA FILIJALA UREDA ZA RAZMATRANjE ŽALBI U BANjOJ LUCI I MOSTARU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANjA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU OBRASCA ZAHTJEVA ZA PLATE BUDžETSKIH KORISNIKA "OBRAZAC ZP-01"
 • ODLUKA O IMENOVANjU VICEGUVERNERA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-003212/20 OD 23.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA SAMOZAPOŠLjAVANjA U POLjOPRIVREDI NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U 2020. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BROJ: 13-003004/20 OD 1.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-001648/20 OD 11.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-002153/20 OD 29.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-002153/20 OD 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-003606/20 OD 29.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O PONIŠTENjU KONKURSA ZA IZBOR NOTARA U BRČKO DISTRIKTU BIH
 • ODLUKA O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-001779/20 OD 11.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA I PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA RUKOVODILACA/SLUŽBENIKA BRČKO DISTRITKA BIH ZA SARADNjU SA ISELjENIŠTVOM ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA OSIGURANIH LICA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA MJERA ZA POMOĆ PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI SA ZABRANOM RADA ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSOM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BROJ: 13-001779/20 OD 2.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA BROJ: 13-002153/20 OD 1.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-002153/20 OD 23.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-002153/20 OD 23.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA, BROJ: 13-002626/20 OD 3.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA INTERNIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU BRČKO DISTRIKTA BIH U PERIODU 2021-2025. SA AKCIONIM PLANOM
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA I PROCEDURE ZA ANGAŽOVANjE LICA ZA OBAVLjANjE POSEBNIH POSLOVA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, BROJ: 13- 003212/20 OD 11.12.2020. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 04-28-5-357-42/20 OD 29.12.2020. GODINE
 • PRAVILNIK O POSTUPKU, SADRŽAJU, NAČINU I USLOVIMA BUDžETSKOG NADZORA
 • PRAVILNIK O PRIMJENI OSNOVNIH ZAHTJEVA U ŽELjEZNIČKOM SISTEMU U BOSNI I HERCEGOVINI
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU ZAJEDNIČKIH SIGURNOSNIH METODA ZA NADZOR NAKON IZDAVANjA POTVRDE O SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ ILI RJEŠENjA O SIGURNOSTI ZA UPRAVLjANjE ŽELjEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM
 • UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O PROVOĐENjU ZAKONA O UBLAŽAVANjU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLjEDICA IZAZVANIH STANjEM PRIRODNE NESREĆE ZBOG COVID - 19 U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O IZGLEDU I NAČINU ISPUNjAVANjA OBRASCA O IMOVINSKOM STANjU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772