Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

br. 20/2021 od 15.09.2021.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: UP-05-26-1-020- 10 /21 OD 14.7.2021. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DODJELE DONACIJA REDOVNIM STUDENTIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 1.1.2021. DO 30.9.2021. GODINE I PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA: SUBVENCIJE LICIMA U STANjU SOCIJALNIH POTREBA ZA KOMUNALNE USLUGE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SUBVENCIJE I PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA JP "LUKA BRČKO" BRČKO DISTRIKT BIH ZA POKRIVANjE TROŠKOVA IZVRŠENE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKOG POSLOVANjA ZA PRETHODNU GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU TEKUĆEG TRANSFERA I USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA U KORIST RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA FUNKCIONISANjE JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA
 • ODLUKA O PONIŠTENjU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANjE TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH, BROJ: 01.7-05-2434/21 OD 31.05.2021. GODINE
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA IZBOR I IMENOVANjE TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2021-2023. GODINA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA SAMOZAPOŠLjAVANjA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH U 2021. GODINI - TRANSFER ZAVODU ZA ZAPOŠLjAVANjE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA DODJELU TEKUĆEG I KAPITALNOG TRANSFERA ZAVODU ZA PLANIRANjE, PROJEKTOVANjE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA TEKUĆIH DONACIJA, SUBVENCIJA I TRANSFERA U ODJELU ZA POLjOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ODOBRENIH BUDžETOM BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEŠKOG PROGRAMA "SIGURNOST DJECE U DIGITALNOM OKRUŽENjU U BRČKO DISTRIKTU BIH" I AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV NASILjA NAD DJECOM U DIGITALNOM OKRUŽENjU 2021-2024.
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU POSEBNIH KRITERIJA, BODOVANjU, UTVRĐIVANjU RAGN-LISTE PRIORITETA ZA DODJELU STAMBENE JEDINICE U PROJEKTU ROMA ACTION 2
 • POSLOVNIK O IZMJENAMA POSLOVNIKA O RADU PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U ODJELjENjU ZA JAVNU SIGURNOST
 • PRAVILNIK O POHVALAMA, PRIZNANjIMA I NAGRADAMA U SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O TESTIRANjU PRILIKOM ZAPOŠLjAVANjA U SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA SUDSKE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O UPOTREBI SREDSTAVA PRINUDE SUDSKE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
 • RJEŠENjE, BROJ: UP-02-26-3-024-43/20 OD 31.5.2021. GODINE
 • PRESUDA, BROJ: 97 0 U 002410 21 OUS OD 27.8.2021. GODINE