Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori

br. 4/2021 оd 22.04.2021.


 • MEMORANDUM O RAZUMIJEVANjU O SARADNjI U OBLASTI SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA LjUDSKE KAPACITETE MAĐARSKE I MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA CENTRALNOEVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI BR. 1/2019 O USPOSTAVLjANjU POSTUPKA VALIDACIJE UZAJAMNOG PRIZNAVANjA DRŽAVNIH PROGRAMA OVLAŠĆENIH PRIVREDNIH SUBJEKATA CEFTA STRANA U POGLEDU BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE (AEOS) DONESENA 18. DECEMBRA 2019. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANjU ZAKLjUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 19. MAJA 2014. GODINE U SARAJEVU I 5. JUNA 2014. GODINE U LUKSEMBURGU, SA NAKNADNIM IZMJENAMA (UGOVOR O FINANSIRANjU) - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH/B (FI 83.108 - SERAPIS 2010 - 0562)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANjU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU U IZNOSU DO 250 MILIONA EVRA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ODRŽAVANjU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽAVANjU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINjENOG KRALjEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE PRIMJENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O KREDITNOJ LINIJI IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KAO ZAJMODAVCA I BOSNE I HERCEGOVINE KAO ZAJMOPRIMCA I CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE KAO AGENTA ZAJMOPRIMCA - MAKROFINANSIJSKA POMOĆ ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O READMISIJI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN I PROTOKOLA IZMEĐU MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN O PRIMJENI SPORAZUMA O READMISIJI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTAN
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLjOPRIVREDNI RAZVOJ (IFAD) ZA PROJEKAT POLjOPRIVREDNOG RAZVOJA I RURALNIH PREDUZEĆA (READP)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANjU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNjE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2018 - 2020. ZA 2019. GODINU IZMEĆU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, I VLADE CRNE GORE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT VODOSNABDIJEVANjA GRADAČCA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ PROGRAMA "EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 - PROJEKAT JAVNOG PREVOZA SARAJEVO DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (KREDITNA LINIJA BROJ 2 AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O FINANSIRANjU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVIN I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE KORIDOR 5C "MEDAKOVO - POPRIKUŠE"
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ (KIGALI AMANDMAN)
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNjI IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NjEMAČKE ZA 2014. I 2015. GODINU
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O IZGRADNjI I USPOSTAVLjANjU NOVOG ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA NA LOKACIJI BRATUNAC - LjUBOVIJA
 • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRIMJENI XI DIJELA KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O PRAVU MORA OD 10. DECEMBRA 1982. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772