Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori

br. 4/2024 оd 18.03.2024.


  • ODLUKA O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANjU - KORIDOR VC POČITELj - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENjEN 25.9.2018. GODINE, BROJ OPERACIJE (SERAPIS BR.): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI BR.): 83.975
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANjU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINjENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PREVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), VEZANO ZA MEĐUNARODNI LINIJSKI I POSEBAN LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANjE ZA PROGRAM INTEGRISANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE PRIMJENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (95670-BA)
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANjU GODIŠNjEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLjA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLjA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (KORIDOR VC - PROJEKAT MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12. APRILA 2022. GODINE (ZELENI GRADOVI 2- WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)