Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori

br. 7/2023 оd 21.08.2023.


  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O SARADNjI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA
  • ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O RAZUMIJEVANjU IZMEĐU SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I KONFERENCIJE UJEDINjENIH NACIJA ZA TRGOVINU I RAZVOJ
  • MEMORANDUM O SARADNjI NA USPOSTAVLjANjU STALNE TRANSNACIONALNE MREŽE ZA BEZBJEDNOST PLOVIDBE