Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 1/2022 оd 04.01.2022.


 • BUDžET ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ZAKON O IZVRŠAVANjU BUDžETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, SA ODLUKOM O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 01-100-52-440/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU SA ODLUKOM O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • FINANSIJSKI PLAN JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 03-45-1-2912-2/21
 • ODLUKA O ZAJEDNIČKOM OSTVARIVANjU NADLEŽNOSTI S FEDERACIJOM BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU SVEUKUPNE REFORME JAVNE UPRAVE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I BESPRAVNIH ZAHVATA