Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona | br. 16 оd 05.09.2019


 • DOPUNSKI JAVNI POZIV ZA STICANjE ZVANjA INSTRUKTORA VOŽNjE MOTORNIH VOZILA
 • OGLASI O UPISU U REGISTAR
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA KORIŠTENjA I NAČINU PLAĆANjA SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANjE PROJEKATA KOMORA I UDRUŽANjA IZ PODRUČJA PRIVREDE
 • ODLUKA O OPRIHODOVANjU VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI OSNOVNOG, SREDNjEG I VISOKOG OBRAZOVANjA NEUTROŠENIH DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA ZA DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O POKRETANjU PROCEDURE DUGOROČNOG KREDITNOG ZADUŽENjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O PRENOSU SREDSTAVA DEPONOVANIH NA POSEBNOM ESCROW RAČUNU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA NA POSEBAN FOND RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I IZDVAJANjU DIJELA SREDSTAVA ZA SANACIJU I OSIGURANjE OSNOVNOG KAPITALA U FONDU FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC AUGUST 2019. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-13341/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-13342/19
 • ODLUKA, BROJ: 02-14-13337/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772