Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona | br. 19 оd 24.10.2019


 • JAVNI POZIV - II ZA DODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SRODNIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE OPĆINI TEŠANj USLjED STANjA PRIRODNE NEPOGODE UZROKOVANE OBILNIM KIŠNIM PADAVINAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU DODATNIH SREDSTAVA OPĆINI TEŠANj ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNjA VODOVODA RADUŠA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA ZA POŠUMLjAVANjE ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU UDRUŽENjA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I UNAPREĐENjU UZGOJA DIVLjAČI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI "REKONSTRUKCIJA PUTA KAMENICA-MITROVIĆI-MAŠICE" S CILjEM PRUŽANjA POTPORE POVRATKU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA POVODOM OBILjEŽAVANjA "DJEČIJE NEDJELjE" U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2019. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OBILjEŽAVANjA CENTRALNE MANIFESTACIJE POVODOM "DJEČIJE NEDJELjE" U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU U 2019. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA OPĆINI KAKANj ZA IZVOĐENjE DODATNIH RADOVA NA UREĐENjU KORITA RIJEKE ZGOŠĆE, SA CILjEM ZAŠTITE VODOZAHVATA "PITKA VODA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA SAJMOVA ZA PROMOCIJU, RAZVOJ I UNAPREĐENjE DOMAĆE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA REGISTROVANIM UDRUŽENjIMA PČELARA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA NA IME PODRŠKE PROJEKTIMA IZ OBLASTI PČELARSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANjE POVEĆANjA ISKORIŠTAVANjA KAPACITETA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA IZ SKUPINE "DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ", "UGOSTITELjSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU" I "UGOSTITELjSKI OBJEKTI U SEOSKOM DOMAĆINSTVU" I PODSTICANjE TURIZMA U SEOSKIM DOMAĆINSTVIMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA-SUBVENCIONIRANjE ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA KOD POKRETANjA POSLOVNIH IDEJA I REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA
 • ODLUKA O OSNOVAMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA IZMEĐU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • ODLUKA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SA PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONANA IME PODRŠKE ZA NABAVKU MEHANIZACIJE ZA POLjOPRIVREDU
 • ODLUKA, BROJ: 02-14-15408/19
 • PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽAJU I UPOTREBI SLUŽBENE ISKAZNICE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA I UPRAVE POLICIJE
 • RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ZA BUDžETSKE KORISNIKE I TREZOR ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE ISPITA ZA DOBIJANjE LICENCE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNE ŠKOLE "21. MART" MATUZIĆI, DOBOJ-JUG
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I KONAČNOM IMENOVANjU NOVOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANjE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I KONAČNOM IMENOVANjU NOVOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONjE MOŠTRE, VISOKO
 • SPORAZUM O UDRUŽIVANjU SREDSTAVA ZA REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772