Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 10 оd 12.06.2020.


 • ODLUKA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI KANTONALNOG PRAVOBRANIOCA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U REGULIRANIM TIJELIMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA IZDAVANJA, OVJERE I POTPISA DIPLOME O STICANJU NAUČNOG STEPENA DOKTORA NAUKA, IZNAJMLJIVANJA TOGE I NOSTRIFIKACIJE DIPLOME DOKTORSKOG STUDIJA, ODNOSNO DIPLOME O STEČENOM NAUČNOM STEPENU DOKTORA NAUKA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLJANE STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLJANE STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I OSTALIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE PRIRODNE IZVORSKE VODE SA IZVORIŠTA "RADAKOVICA", MZ GORNJA BOROVICA U OPĆINI VAREŠ ("SLUŽBENE NOVINE ZEIČKO-DOBOJSKOG KANTONA", BROJ: 5/17)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, KORIŠTENJE I PRIJENOS MHE "TRIBIJA" NA RIJECI TRIBIJI, NA PODRUČJU OPĆINE VAREŠ ("SLUŽBENE NOVINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA", BROJ: 5/16 I 10/19)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANJE 50% NAJNIŽE NETO PLATE 187 UPOSLENIKA ZA MART 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANJE 50% NAJNIŽE NETO PLATE 506 UPOSLENIKA ZA MART 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANJE 50% NAJNIŽE NETO PLATE ZA MART 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANJE 50% NAJNIŽE NETO PLATE ZA MART 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVANA POZICIJI "NABAVKA ZEMLJIŠTA"
 • ODLUKA O POKRETANJU ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKI STUDIJ IZ TEHNIČKIH NAUKA, TREĆEG CIKLUSA STUDIJA, NA UNIVERZITETU U ZENICI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANJU SREDSTAVA U BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI POKRETANJA ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA DOKTORSKI STUDIJ IZ TEHNIČKIH NAUKA, TREĆEG CIKLUSA STUDIJA, NA UNIVERZITETU U ZENICI
 • ODLUKA O USTUPANJU PRIVREDNOG LOVIŠTA "KAMENICA", NA PODRUČJU OPĆINE ZAVIDOVIĆI NA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE JP "ŠPD ZDK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI ZA LOVNU 2020/2021. GODINU
 • RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU POLAGANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA
 • MIŠLJENJE, BROJ: U-4/20
 • PRESUDA, BROJ: U-29/18
 • PRESUDA, BROJ: U-48/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772