Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona | br. 1 оd 31.01.2019


 • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLjENjE I ZAHVATANjE IZVORSKE VODE I FLAŠIRANjE ISTE NA PARCELI OZNAČENOJ KAO K.Č. 2873/1 U K.O. DONjI RAKOVAC, OPĆINA MAGLAJ
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE KREČNjAKA U LEŽIŠTU "CRKVICE-KAMENOLOM", K.O. CRKVICE, GRAD ZENICA
 • ODLUKA O IMENOVANjU KANDIDATA ZA PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IMENOVANjU RADNOG TIJELA ZA PRIPREMU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA "HEMODIJALIZA" U JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
 • ODLUKA O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU POTPISNIKA NALOGA PLATNIH TRANSAKCIJA ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 31.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JU CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O POSTAVLjANjU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA, BROJ: 06/04-34-721-1/19
 • RJEŠENjE O POSTAVLjANjU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA, BROJ: 06/04-34-945-1/19
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA, BROJ: 06/04-34-397-1/19
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU STALNOG ZAMJENIKA NOTARA, BROJ: 06/04-34-785-1/19
 • UPUTSTVO O NAČINU PRIZNAVANjA PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE I OSTVARIVANjE OSNOVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODREĐENIH KATEGORIJA LICA KOJA NISU ZDRAVSTVENO OSIGURANA PO DRUGOM OSNOVU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772