Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 22/2020 оd 28.12.2020.


 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "VISOKO", VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "MUHSIN RIZVIĆ", BREZA.
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU EKONOMSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MEDICINSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "NORDBAT-2" VAREŠ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "15. APRIL" KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "9. SEPTEMBAR" MEDAKOVO, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VOZUĆA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANjIĆI, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN" TEŠANjKA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN", VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSTAFA MULIĆ" ŠIJE, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NEMILA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLjAKOVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMZA HUMO" BABINO, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" TETOVO, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DžEMAL BIJEDIĆ" MILjANOVCI, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU TEHNIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE "AVDO SMAJLOVIĆ",VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" BUCI, VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "OLOVO" OLOVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLAN ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE SKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, OLOVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "RIZAH ODžEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU ĐAČKOG DOMA "NEDžAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE INDUSTRIJSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE SKOLA KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "21. MART" MATUZIĆI, DOBOJ JUG
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" KALOŠEVIĆ, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" PERIN HAN, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" DONjI KAKANj, KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GAZI FERHAD-BEG" JABLANICA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINjE, VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONjE MOŠTRE, VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" VELIKO ČAJNO, VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" BRNjIC, KAKANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" SOLUN, OLOVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HUSO HODžIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjE MUZIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "RIZAH ODžEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ĐAČKOG DOMA "NEDžAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE INDUSTRIJSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", OLOVO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "1. MART" JELAH, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "21. MART" MATUZIĆI, DOBOJ JUG
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" KALOŠEVIĆ, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" PERIN HAN, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" DONjI KAKANj, KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VAREŠ" VAREŠ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GAZI FERHAD-BEG" JABLANICA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINjE, VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONjE MOŠTRE, VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" VELIKO ČAJNO, VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "OMER MUŠIĆ" BREŽANI, KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" BRNjIC, KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" SOLUN, OLOVO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HUSO HODžIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjE MUZIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjE ŠKOLE ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I RADNO OSPOSOBLjAVANjE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ŠKOLA ZA ODGOJ OBRAZOVANjE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "MUHSIN RIZVIĆ", BREZA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU EKONOMSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MEDICINSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "NORDBAT-2" VAREŠ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "15. APRIL" KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "9. SEPTEMBAR" MEDAKOVO, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" BUCI, VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VOZUĆA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANjIĆI, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN" VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN" TEŠANjKA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSTAFA MULIĆ" ŠIJE, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "OLOVO" OLOVO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NEMILA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLjAKOVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMZA HUMO" BABINO, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" TETOVO, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DžEMAL BIJEDIĆ" MILjANOVCI, TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU TEHNIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE "AVDO SMAJLOVIĆ",VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVAŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "VISOKO", VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "RIZAH ODžEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "MUHSIN RIZVIĆ", BREZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU EKONOMSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MEDICINSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", OLOVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "1. MART" JELAH, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "15. APRIL" KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "21. MART" MATUZIĆI, DOBOJ JUG
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "9. SEPTEMBAR" MEDAKOVO, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" KALOŠEVIĆ, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" PERIN HAN, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" BUCI, VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" DONjI KAKANj, KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VAREŠ" VAREŠ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VOZUĆA" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GAZI FERHAD-BEG" JABLANICA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANjIĆI, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN" TEŠANjKA, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINjE, VISOK
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BEŠESKIJA" KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" VELIKO ČAJNO, VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MUSTAFA MULIĆ" ŠIJE, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "OLOVO" OLOVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" BRNjIC, KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NEMILA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMZA HUMO" BABINO, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" SOLUN, OLOVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HASAN KIKIĆ" TETOVO, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HUSO HODžIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DžEMAL BIJEDIĆ" MILjANOVCI, TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjE MUZIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjE ŠKOLE ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I RADNO OSPOSOBLjAVANjE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU TEHNIČKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ŠKOLA ZA ODGOJ OBRAZOVANjE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVAŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJE "VISOKO", VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVAŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "NORDBAT-2" VAREŠ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ĐAČKOG DOMA "NEDžAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA MAGLAJ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE INDUSTRIJSKE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITE SREDNjE ŠKOLE ZENICA, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "KULIN BAN" VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" DONjE MOŠTRE, VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "HAMDIJA KREŠEVLjAKOVIĆ", KAKANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA GIMNAZIJA U ZENICI, ZENICA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772