Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 11/2024 оd 21.06.2024.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU TERENSKOG MOTORNOG VOZILA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE RADA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILjEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
 • ODLUKA O POKRETANjU PROCEDURE DUGOROČNOG KREDITNOG ZADUŽENjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2024. GODINI
 • ODLUKA O IZUZEĆU OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA ZA DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2024. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I POVRŠINSKU EKSPLOATACIJU MINERALNOG RESURSA SERPENTINITA NA LOKALITETU "ORAŠJE", K.O. PAPRATNICA, OPĆINA ŽEPČE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU MINERALNOG RESURSA- KREČNjAKA NA PROŠIRENOM LOKALITETU LEŽIŠTA BOROVAČKA STIJENA, U OPĆINI KAKANj
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLjANE STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRISANOG STUDIJA OPĆE MEDICINE NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I DRUGIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE ZA STRANE DRŽAVLjANE STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA IZDAVANjA, OVJERE I POTPISA DIPLOME O STICANjU NAUČNOG STEPENA DOKTORA NAUKA, IZNAJMLjIVANjA TOGE I IZRADE PANOA I PRIZNAVANjA DIPLOME DOKTORSKOG STUDIJA, ODNOSNO DIPLOME O STEČENOM NAUČNOM STEPENU DOKTORA NAUKA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9967/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9968/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9969/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9950/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 2-11-9949/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9948/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-9947/24
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE "PROGRAMA SUFINANSIRANjA ZAPOŠLjAVANjA POSAO ZA SVE 2024./2025."
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROJEKTA "IZGRADNjA SISTEMA JAVNE RASVJETE U NASELjU SMREKOVICA, OPĆINA BREZA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA SUFINANSIRANjA OBRAZOVANjA ODRASLIH ZA POTREBE TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2024. GODINI
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU I FAZE PROJEKTA "BETONIRANjE PUTA U NASELjENOM MJESTU VIKOVIĆI - MZ KOVAČI" GRAD ZAVIDOVIĆI
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10429/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10430/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10431/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10432/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10433/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10434/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10435/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10436/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10437/24
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02-11-10438/24
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VRSTAMA, NAMJENI, NAČINU RASPODJELE I TROŠENjA VLASTITIH PRIHODA JU GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O VRSTAMA, NAMJENI, NAČINU RASPODJELE I TROŠENjA VLASTITIH PRIHODA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA POD NAZIVOM "NABAVKA OPREME, STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA I REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANjE U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ZA 2024. GODINU"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA VISINU ŠKOLARINE I OSTALIH NAKNADA KOJE PLAĆAJU STUDENTI TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA PRIVREMENO OBAVLjANjE FUNKCIJE PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "VISOKO" VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I KONAČNOM IMENOVANjU NOVOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" DOBRINjE, VISOKO
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU "SREDNjA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I RADNO OSPOSOBLjAVANjE" ZENICA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I RASPOREDU TESTIRANjA KANDIDATA U PROCESU ODABIRA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE