Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 19 оd 30.10.2020.


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA ZA TERITORIJ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANjA ZA TERITORIJ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA ZA TERITORIJ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE KANTONALNA BOLNICA ZENICA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANjE 100% NAJNIŽE NETO PLATE 657 UPOSLENIKA ZA APRIL 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA NA IME PODRŠKE PROJEKTIMA IZ OBLASTI PČELARSTVA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA NA IME PROVOĐENjA MJERE PREVENTIVNE VAKCINACIJE ŽIVOTINjA PROTIV CRNOG PRIŠTA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA NA IME PROVOĐENjA MJERE PREVENTIVNE VAKCINACIJE SVINjA PROTIV BOLESTI SVINjSKA KUGA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTVA NA IME PODRŠKE ZA NABAVKU MEHANIZACIJE ZA POLjOPRIVREDU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE ŠTETE VLASNICIMA ŽIVOTINjA ZBOG PROVOĐENjA NAREĐENIH MJERA EUTANAZIJE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SRODNIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA ZDRAVLjE I SIGURNOST HRANE ZENICA
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • UREDBA O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • PRESUDA, BROJ: U-47/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772