Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 15 оd 19.08.2020.


 • IZMJENE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNjOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA
 • OBAVIJEST O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, PROJEKATA I SRODNIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA ZA 2020.GODINU BROJ:12-19-10238-JP/19 OD 10.07.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA LOT 8
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANjE 50% NAJNIŽE NETO PLATE 850 UPOSLENIKA ZA MART 2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANjU RADA KANTONALNIH UDRUŽENjA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
 • ODLUKA O ODBACIVANjU PONUDE I PONIŠTENjU DIJELA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 6
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANjE 100% NAJNIŽE NETO PLATE 212 UPOSLENIKA ZA APRIL 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANjE 100% NAJNIŽE NETO PLATE 243 UPOSLENIKA ZA APRIL 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I DODJELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUBVENCIONIRANjE 100% NAJNIŽE NETO PLATE 335 UPOSLENIKA ZA APRIL 2020. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI ZA REGIJU CENTRALNA BIH
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANjU PROVOĐENjA PROCEDURE DODJELE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE VODE U KOLIČINI OD 0,20 L/S SA IZVORIŠTA "DOLAC", OPĆINA TEŠANj
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR PRIVREDNOG DRUŠTVA "NATRON" D.D. MAGLAJ
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA I IMENOVANjU ISPITNIH KOMISIJA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA POLAGANjE ISPITA ZA DOBROVOLjNOG VATROGASCA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA POLAGANjE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE UNIVERZITET U ZENICI IZ REDA NASTAVNOG OSOBLjA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU NAKNADE ZA POLAGANjE ISPITA ZA DOBROVOLjNOG VATROGASCA
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU NAKNADE ZA POLAGANjE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ZA POLAGANjE ISPITA ZA DOBROVOLjNOG VATROGASCA
 • RJEŠENjE O UTVRĐIVANjU NAKNADE ZA RAD U KOMISIJI ZA POLAGANjE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772