Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Propisi Posavskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona

br. 11/2022 оd 09.06.2022.


 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU NA DAN 15.5.2022.
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA PRIVREMENO OBAVLjANjE FUNKCIJE PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANjU PLANA JAVNIH NABAVKI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU RASPODJELE I KORIŠTENjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU KONTINUIRANE I JEDNOKRATNE NAKNADE OD KONCESIJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JZU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU "DOM ZDRAVLjA SA STACIONAROM ŽEPČE"ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MEDICINSKE OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU DOM ZDRAVLjA "PRIM. DR. MIJO GRGIĆ" USORA ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU DOM ZDRAVLjA ZAVIDOVIĆI ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA FINANSIRANjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SPORTISTA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA JAVNO-ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI MEDICINE RADA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA JU POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM "DOBOJ-JUG" ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MEDICINSKE OPREME
 • ODLUKA O POKRETANjU STUDIJSKOG PROGRAMA TJELESNI ODGOJ I SPORT, PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8059/22
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8060/22
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-80610/22
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8062/22
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC MAJ 2022. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8973/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8974/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8975/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8976/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8977/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8978/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8979/22
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 02-11-8980/22
 • ODLUKA O USVAJANjU ELABORATA O OPRAVDANOSTI POKRETANjA STUDIJSKOG PROGRAMA TJELESNI ODGOJ I SPORT, PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNE KOMISIJE ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA ZA OBLAST POZNAVANjA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNE KOMISIJE ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA ZA OBLAST PRUŽANjA PRVE POMOĆI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ISPITNE KOMISIJE ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA ZA OBLAST UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
 • RJEŠENjE O KONAČNOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU "PENZIONERSKI DOM SA STACIONAROM" ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I KONAČNOM IMENOVANjU NOVOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ALIJA NAMETAK" BUCI, VISOKO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I KONAČNOM IMENOVANjU NOVOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "PENZIONERSKI DOM SA STACIONAROM" ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TEŠANj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "15. APRIL" KAKANj
 • SPISAK VERIFIKOVANIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA S PODRUČJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA UPISANIH U REGISTAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA