Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona | br. 4 оd 30.04.2019


 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA "ŠUMSKO-PRIVREDNOG DRUŠTVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI ZA RAZRJEŠENjE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO-KOMERCIJALNE I FINANSIJSKE POSLOVE U JAVNOM PREDUZEĆU "ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU ORGANIZACIJE I RADA MRTVOZORNIČKE SLUŽBE KOJOM SE OSIGURAVA PREGLED, UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANjE PRIORITETNIH PROJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA ZA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O NAČINU IZVRŠENjA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU ŠAIN I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, AP. BR. 61620/15 I 53 DRUGA I ELČIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, AP. BR. 34524/15 I 5 DRUGIH
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU GRAĐEVINA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU KROVA ZGRADE OPĆINSKOG SUDA U ZAVIDOVIĆIMA - ODJELjENjE SUDA U MAGLAJU
 • ODLUKA O ODREĐIVANjU POTPISNIKA NALOGA PLATNIH TRANSAKCIJA ZA PERIOD OD 01.04.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O POSTUPKU DAVANjA U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DVA ČLANA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU-PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA UREDA ZA PRITUŽBE JAVNOSTI, POLICIJSKOG SLUŽBENIKA-PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLjENIH U SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA MJESEC MART 2019. GODINE
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7163/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7164/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7165/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7166/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7167/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7168/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7169/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7170/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7171/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7172/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-7173/19
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU SREDNjIH TRŽIŠNIH CIJENA MINERALNIH RESURSA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU UPISNE POLITIKE NA UNIVERZITETU U ZENICI, POLITIKE STIPENDIRANjA I POLITIKE SMJEŠTAJA STUDENATA U STUDENTSKE CENTRE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU INTERRESORNOG I INTERSEKTORSKOG KOORDINACIONOG TIJELA VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA PRAĆENjE, USMJERAVANjE I IZVJEŠTAVANjE O REALIZACIJI AKTIVNOSTI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENjE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2016.-2021.)
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O POSTAVLjENjU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ISPRED VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772