Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Zeničko-dobojskog kantona | br. 12 оd 05.07.2019


 • METODOLOGIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA RADA CENTRA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU KREČNjAKA NA LOKALITETU "TREBAČKO BRDO", OPĆINA TEŠANj
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI ZA REGIJU CENTRALNA BIH
 • ODLUKA O PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10704/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10438/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10439/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10440/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10441/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10442/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10443/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10444/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10445/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10446/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10447/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10448/19
 • ODLUKA O UVEĆANjU SREDSTAVA U BUDžETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02-14-10706/19
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ODBORA ZA JAVNA PRIZNANjA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŽGP ZENICA" D.D. ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA KRAĆI PERIOD ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŽGP ZENICA" D.D. ZENICA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA, BROJ: 06-341214-9/19
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ", TEŠANj

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772