Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 12 оd 07.08.2020.


 • ZAKON O INSPEKCIJAMA TUZLANSKOG KANTONA
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VODAMA
 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA
 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE S DJECOM
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA ZA IZDAVANjE UDžBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA, BROJ: 01-02-493-5/20 OD 27.07.2020. GODINE
 • UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJIMA, POSTUPKU I NAČINU IMENOVANjA, TE NAČINU RADA ŠKOLSKOG ODBORA ZA OSNOVNE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJIMA, POSTUPKU I NAČINU IMENOVANjA, TE NAČINU RADA ŠKOLSKOG ODBORA ZA SREDNjE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O POZITIVNOJ LISTI LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU SA POZICIJE "PODRŠKA NIŽIM NIVOIMA VLASTI - GRAD I OPŠTINE", BROJ: 02/1-04-11925-1/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-12276-1/20 OD 07.07.2020. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-30-14243/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "JALA" TUZLA, BROJ: 02/1-34-21918-4/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "JALA" TUZLA, BROJ: 02/1-34-21918-5/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA, BROJ: 02/1-34-12935-1/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA, BROJ: 02/1-34-12935-2/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-21918/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-21918-1/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PROKOSOVIĆI" PROKOSOVIĆI, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-21918-2/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PROKOSOVIĆI" PROKOSOVIĆI, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-21918-3/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TURIJA" TURIJA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-11875-1/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TURIJA" TURIJA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-11875-2/20 OD 07.07.2020. GODINE
 • PROGRAM KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANjA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE U 2020. GODINI
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-14881/20 OD 15.07.2020. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-14881-1/20 OD 15.07.2020. GODINE (JU OŠ LUKAVICA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-14881-2/20 OD 15.07.2020. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-15077/20 OD 17.07.2020. GODINE (KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-15181/20 OD 20.07.2020. GODINE (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-15181-1/20 OD 20.07.2020. GODINE (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-15373/20 OD 23.07.2020. GODINE (OPŠTINSKI SUD LUKAVAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-15373-1/20 OD 23.07.2020. GODINE (OPŠTINSKI SUD ŽIVINICE)
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ISLAMSKU VJERONAUKU U GIMNAZIJAMA I SREDNjIM TEHNIČKIM ŠKOLAMA
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ISLAMSKU VJERONAUKU U SREDNjIM STRUČNIM ŠKOLAMA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DODJELU STANA U VLASNIŠTVO BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA
 • UPUTSTVO O RADU OVLAŠĆENE PEČATOREZNICE ZA IZRADU PEČATA TUZLANSKOG KANTONA
 • UPUTSTVO O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PEČATIMA KOJI SU U UPOTREBI U ORGANIMA TUZLANSKOG KANTONA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772