Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 6 оd 09.05.2020.


 • ANEKS SPORAZUMA O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLATE RADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI, BROJ: 02/1-11-7367-4/20 OD 30.04.2020. GODINE
 • ANEKS SPORAZUMA O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLATE RADNIKA U SREDNjOJ ŠKOLI, BROJ: 02/1-11-7368-4/20 OD 30.04.2020. GODINE
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANjU
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I ODGOJU
 • ZAKON O POTVRĐIVANjU UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O PODSTICAJIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE I INTERVENCIJAMA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
 • ZAKON O POTVRĐIVANjU UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRESTANKU PRIMJENE PROPISA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONA
 • ZAKON O SUBVENCIJI ZA UBLAŽAVANjE POSLjEDICA UZROKOVANIH STANjEM NESREĆE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 02/1-30-3430/20 OD 16.04.2020. GODINE (IMENOVANjE DIREKTORA JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH")
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU I IMENOVANjU ČLANOVA U STALNA I POVREMENA RADNA TIJELA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-295-26/19 OD 08.05.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-11-8004-1/20 OD 28.4.2020.
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-11-8004-4/20 OD 7.5.2020.
 • ODLUKA O IZMJENI NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA PROFIL I STRUČNU SPREMU NASTAVNIKA I SARADNIKA ZA REALIZOVANjE PROGRAMSKIH SADRŽAJA U HEMIJSKOJ I GRAFIČKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLATE NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-2565-4/20 OD 06.05.2020. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "GEOINŽENjERING" D.O.O. KLADANj)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O GRUPAMA POSLOVA I ZADATAKA, USLOVIMA ZA NjIHOVO OBAVLjANjE I OKVIRNIM KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANjU NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI
 • PROGRAM ULAGANjA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2020. GODINI
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA U SVRHU POTICANjA RAZVOJA BILjNE PROIZVODNjE U 2020. GODINI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-30-10940/20 OD 31.03.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-8111-2/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA KANTONALNE ORGANE DRŽAVNE SLUŽBE, BROJ: 02/1-30-3027-2/20 OD 02.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "DR. MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-5204-3/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-4/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE OSOBA SA SMETNjAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU TUZLA, BROJ: 02/1-34-5204-7/20 OD 08.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-8075-5/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-8075-9/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-8075-3/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI SELO, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-8075-11/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1-34-8075-8/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VUKOVIJE" VUKOVIJE, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-8075-18/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "GRIVICE" BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-8075-2/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DOBOROVCI" DOBOROVCI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-15/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ĐURĐEVIK" ĐURĐEVIK, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-8075-6/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-8075/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KLOKOTNICA" KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-8075-13/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-14/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-17/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MEJDAN" TUZLA, BROJ: 02/1-34-8075-19/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PURAČIĆ" PURAČIĆ, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-8075-7/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SEONA" ALjKOVIĆI, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-8075-10/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SOKO" SOKO, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-16/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-12/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DžAKULE" DžAKULE, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-8075-1/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-33-12033/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA, BROJ: 02/1-33-12040/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-04-12047/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-30-9922-2/20 OD 08.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE MUZEJ ISTOČNE BOSNE U TUZLI, BROJ: 02/1-04-11416/20 OD 08.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-04-11418/20 OD 08.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-30-10942/20 OD 31.03.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-8111-1/20 OD 16.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-30-9922-1/20 OD 08.04.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-8551-1/20 OD 23.04.2020. GODINE (JU BEHRAM-BEGOVA MEDRESA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-8551-2/20 OD 24.04.2020. GODINE (JU OŠ "SLADNA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-8551/20 OD 23.04.2020. GODINE (JU OŠ "KLADANj" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-8674/20 OD 27.04.2020. GODINE (MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-9157/20 OD 06.05.2020. GODINE (OPŠTINSKI SUD ŽIVINICE)

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772