Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 13/2021 оd 16.07.2021.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OBNAVLjANjE UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU KVARCNOG PIJESKA, BROJ: 02/1-14-12934/21 OD 08.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 02/1-30-11252-1/21 OD 01.06.2021. GODINE (NA ODLUKU UO JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH" BANOVIĆI)
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 02/1-30-11252-2/21 OD 01.06.2021. GODINE (NA ODLUKU UO JU ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH" BANOVIĆI)
 • ODLUKA O DOPUNI PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002-KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-10995/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USMJERAVANjU I KORIŠTENjU PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA PO UGOVORU O DODJELI POTPORE IZ BUDžETA FEDERACIJE BIH BROJ: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 OD 30. JULA 2020. GODINE, BROJ: 02/1-11-12695/21 OD 11.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-11421-2/21 OD 08.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI PROGRAMA MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-11421/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POZITIVNOJ LISTI LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O KORIŠĆENjU UDžBENIKA/RADNIH UDžBENIKA U REDOVNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI
 • ODLUKA O NAKNADI ZA EUTANAZIRANE ŽIVOTINjE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-11-11139/21 OD 25.05.2021. GODINE (MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE)
 • ODLUKA O PODMIRENjU DIJELA TROŠKOVA ZA VJEŠTAČKO OSJEMENjIVANjE KRAVA
 • ODLUKA O PODMIRENjU TROŠKOVA PROVOĐENjA MJERA DIJAGNOSTIČKOG ISPITIVANjA NA BRUCELOZU I TUBERKULOZU MUŠKIH GRLA STARIJIH OD 12 MJESECI
 • ODLUKA O PREUZIMANjU SPISKA ODOBRENIH RADNIH UDžBENIKA, UDžBENIKA, PRIRUČNIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA GIMNAZIJE, SREDNjE TEHNIČKE I STRUČNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI KOJI JE ODOBRILO FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE I OBJAVILO NA VEB STRANICI WWW.FMON.GOV.BA, BROJ: 10/1-34-013294/21 OD 21.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA EUTANAZIJE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-12352/21 OD 08.06.2021. GODINE (MINISTARSTVO FINANSIJA I VLADA TK)
 • ODLUKA O USVAJANjU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2021-2024. SA AKCIONIM PLANOM ZA PROVOĐENjE STRATEGIJE
 • ODLUKA O FINANSIRANjU MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU PO NAREDBI KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA I TROŠKOVI MJERA VETERINARSKOG JAVNOG ZDRAVSTVA
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-05-12298-8/21 OD 18.06.2021. GODINE ("BIO-POOL" D.O.O. STARIĆ-KLADANj)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-18-26332-8/21 OD 24.06.2021. GODINE (PK ŠIĆKI BROD - OPŠTINA LUKAVAC)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-18-28827-7/21 OD 24.06.2021. GODINE (RUDNICI UGLjA "KREKA" D.O.O. TUZLA)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-3178-7/21 OD 18.06.2021. GODINE (MZ BRIJESNICA MALA, OPŠTINA DOBOJ ISTOK)
 • PROGRAM ZA SUBVENCIONIRANjE DIJELA KAMATNE STOPE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, SANACIJU I RESTRUKTURIRANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA, POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U POTEŠKOĆAMA I KUPOVINU DIONICA ILI UDJELA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH U PROCESU PRIVATIZACIJE I DEPONOVANIH KOD RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BIH (SREDSTVA NA ESCROW RAČUNU), BROJ: 02/1-11-11205/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU SA POZICIJE 31010003-"PODRŠKA RAZVOJU KANTONA", BROJ: 02/1-11-10925-1/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • PROGRAM ULAGANjA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2021. GODINI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA KANTONALNE ORGANE DRŽAVNE SLUŽBE, BROJ: 02/1-30-12579-1/21 OD 11.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-11181-5/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MRAMOR" TUZLA, BROJ: 02/1-34-16989-2/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-18041-3/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-18041-1/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TEOČAK, BROJ: 02/1-34-16998/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " BAŠIGOVCI" BAŠIGOVCI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-16998-1/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " DOBOROVCI" DOBOROVCI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-11181-3/21 OD 04.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-11181-4/21 OD 04.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-16998-7/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI SELO, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-16998-3/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-16998-5/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-18041-4/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SJENjAK" TUZLA, BROJ: 02/1-34-18041-2/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-16998-6/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-16998-9/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " MIRIČINA" MIRIČINA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-16998-8/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SIMIN HAN" TUZLA, BROJ: 02/1-34-16998-4/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI SELO, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-16989-2/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-16989-4/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "BAŠIGOVCI" BAŠIGOVCI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-16989/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DOBOROVCI" DOBOROVCI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-16989-5/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC, BROJ:02/1-34-16989-3/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PREKIDU MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-16985-6/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA, BROJ: 02/1-30-2552-1/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA KANTONALNE ORGANE DRŽAVNE SLUŽBE, BROJ: 02/1-30-12579/21 OD 11.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-11181-2/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "MRAMOR" TUZLA, BROJ: 02/1-34-16989-1/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-18043/21 OD 01.06.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-16985-8/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ " MIRIČINA" MIRIČINA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-16985-7/21 OD 25.05.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-12377-1/21 OD 02.06.2021. GODINE (VLADA TK - TROŠKOVI MANIFESTACIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-12377-2/21 OD 03.06.2021. GODINE (URED PREMIJERA TK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-12377/21 OD 03.06.2021. GODINE (MUP-A)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-12625/21 OD 10.06.2021. GODINE (JU MS RUDARSKA ŠKOLA TUZLA)
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U TUZLANSKOM KANTONU
 • ŠKOLSKI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU