Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 10 оd 04.10.2019


 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA PERIOD SEPTEMBAR - DECEMBAR ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA STRUČNO ZVANjE FARMACEUTSKI TEHNIČAR
 • ODLUKA O DAVANjU POTREBNOG OVLAŠTENjA I SAGLASNOSTI U VEZI SA IZGRADNjOM OBJEKTA "RODITELjSKA KUĆA" U KRUGU KLINIKE ZA DJEČIJE BOLESTI JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA, BROJ: 01-02-323-3/19 OD 27.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU ČLANOVA U STALNA I POVREMENA RADNA TIJELA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-295-17/19 OD 27.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-16960-1/19 OD 03.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-16776/19 OD 03.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA OD EKOLOŠKIH NAKNADA MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA I ZAŠTITE OKOLICE ZA 2019 GODINU, BROJ:12/1-23-010224-1/19 OD 24.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-15608-1/19 OD 20.08.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-15608-2/19 OD 27.08.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU USLOVA I KRITERIJA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA OBAVLjENE TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA
 • ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU SA POZICIJE 31010003 - "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA", BROJ: 02/1- 14-16866/19 OD 03.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZNOSA SUBVENCIJE TROŠKOVA ISHRANE I SMJEŠTAJA STUDENATA U STUDENSKIM CENTRIMA U F BIH
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANjU SREDSTAVA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, NAMIJENjENIH FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA, PARLAMENTARNIH GRUPA, KOALICIJA I NEZAVISNIH POSLANIKA U SKUPŠTINI TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02-02-27-15/19 OD 22.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-16478/19 OD 27.08.2019. GODINE (MINISTARTSVO FINANSIJA I VLADA TK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-15069-2/19 OD 20.08.2019. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 32010004 - PODRŠKA MLADIMA
 • ODLUKU O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-015371-1/19 OD 20.08.2019. GODINE (MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE)
 • RJEŠENjE (O ODOBRAVANjU NASTAVNOG PROGRAMA ZA NjEMAČKI JEZIK KAO DRUGI STRANI JEZIK U GIMNAZIJAMA), BROJ: 10/1-38-14064-2/19 OD 23.09.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-6342-3/19 OD 27.08.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-16170/19 OD 27.08.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PRIVREMENO IMENOVANOG UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-6342-2/19 OD 27.08.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-17710/19 OD 11.09.2019. GODINE (JU OŠ "GRIVICE" BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-17711-1/19 OD 11.09.2019. GODINE (JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-18628/19 OD 20.09.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ČELIĆ)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-17597/19 OD 10.09.2019. GODINE (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA I ZAŠTITE OKOLICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-17711/19 OD 11.09.2019. GODINE (JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-17822/19 OD 12.09.2019. GODINE (JU MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-18158/19 OD 16.09.2019. GODINE (MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-18627/19 OD 20.09.2019. GODINE (JU OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-18630/19 OD 20.09.2019. GODINE (JU TURISTIČKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019.GODINU, BROJ: 07/1-14-17712/19 OD 11.09.2019. GODINE (JU OŠ "SAPNA" SAPNA)

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772