Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 4 оd 13.04.2019


 • IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 05-0511-1-71-4/19-JH/EN OD 25.03.2019. GODINE
 • INSTRUKCIJA O POSLOVIMA VISOKE STRUČNE SPREME NEZDRAVSTVENOG SMJERA POTREBNA ZDRAVSTVENOM SEKTORU
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA STRUČNO ZVANjE MAŠINSKI TEHNIČAR AUTOMATIKE I ROBOTIKE
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA STRUČNO ZVANjE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE
 • NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA STRUČNO ZVANjE TEHNIČAR POŠTANSKO-TELEKOMUNIKACIJSKOG SAOBRAĆAJA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-02-128-2/19 OD 08.04.2019. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 01-02-129-2/19 OD 08.04.2019. GODINE (NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 05-0511-1-71-2/19 OD 25.03.2019. GODINE)
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANjU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE, BROJ: 02/1-14-1504/19 OD 12.03.2019. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-3453/19 OD 05.03.2019. GODINE (URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-5769-1/19 OD 25.03.2019. GODINE (STUDENTSKO VIJEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA "MEDICUS" TUZLA)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-5769-2/19 OD 25.03.2019. GODINE (FREE STYLE D.O.O. TUZLA)
 • ODLUKA O UNUTARNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U ODLUCI O PRIVREMENOM FINANCIRANjU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE, BROJ: 02/1-14-4618/19 OD 12.03.2019. GODINE (JU MSŠ ŽIVINICE)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANjU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE, BROJ: 02/1-14-3125-2/19 OD 05.03.2019. GODINE (MINISTARSTVO NAOBRAZBE I ZNANOSTI)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE U ODLUKU O PRIVREMENOM FINANCIRANjU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE, BROJ: 02/1-14-4341/19 OD 12.03.2019. GODINE (KU CZ)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-18-5461/19 OD 18.03.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "JABLAN" D.O.O. SREBRENIK)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-11242-4/19 OD 28.03.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "DOMAŽIĆ" D.O.O. VUČKOVCI-GRADAČAC)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANjE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA NABAVLjANjE, DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-38-9100-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ELEKTRO - MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-38-9451-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA RUDARSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-2590-2/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-2483-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O ODOBRENjU UPORABE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA GIMNAZIJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 • RJEŠENjE O ODOBRENjU UPORABE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZVANjE MAŠINSKI TEHNIČAR AUTOMATIKE I ROBOTIKE
 • RJEŠENjE O ODOBRENjU UPORABE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZVANjE TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE
 • RJEŠENjE O ODOBRENjU UPORABE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA STRUČNO ZVANjE TEHNIČAR POŠTANSKO-TELEKOMUNIKACIJSKOG SAOBRAĆAJA
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "NOVI GRAD" TUZLA, BROJ: 02/1-38-5435-2/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SLAVINOVIĆI" TUZLA, BROJ: 02/1-34-5435-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1-38-5434-3/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VIŠĆA" VIŠĆA, BROJ: 02/1-34-2427-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVINICE GORNjE" ŽIVINICE GORNjE, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-5435/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KLOKOTNICA" KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-5434-6/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA, BROJ: 02/1-38-5434-2/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINjA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-5434-7/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PASCI" PASCI, TUZLA, BROJ: 02/1-38-5434-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ČELIĆ" ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-5434-5/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU CENTAR ZA NAOBRAZBU I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA, BROJ: 02/1-34-5435-3/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU ARHIV TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-3632-1/19 OD 05.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-4667/19 OD 12.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-28019-1/18 OD 12.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-27352-2/18 OD 12.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SPECIJALNA BIBLIOTEKA "BEHRAM-BEG" U TUZLI, BROJ: 02/1-34-3886/19 OD 05.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-38-5434-4/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-38-5434-8/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ORAHOVICA" ORAHOVICA DONjA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-5434/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-38-5434-9/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-38-9100/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ELEKTRO - MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-38-9451/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA RUDARSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-2590-1/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-2483/19 OD 21.03.2019. GODINE
 • SPORAZUM O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE, NAKNADE ZA ISHRANU U TIJEKU RADA (TOPLI OBROK) I NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRES) ZA ZAPOSLENE KOD KORISNIKA PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA U 2019. GODINI
 • TUMAČENjE ODREDBI KOLEKTIVNOG UGOVORA, O PRAVIMA I OBVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ("SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 10/18)
 • UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U TUZLANSKOM KANTONU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772