Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 18 оd 24.12.2020.


 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-11-26378/20 OD 24.11.2020. GODINE ("UDRUŽENjE DIJALIZIRANIH I SVIH TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA TK" TUZLA)
 • DOPUNA SPISKA OSNOVNIH ŠKOLA UPISANIH U REGISTAR OSNOVNIH ŠKOLA
 • ISPRAVKA OZNAKE BROJA NA STRANICAMA NOVINA U "SLUŽBENIM NOVINAMA TUZLANSKOG KANTONA", BROJ: 17/20, BROJ: 02-02-1-217/20 OD 9.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU SREDSTAVA ZA RASPODJELU SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010009 - "ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA TUZLANSKOG KANTONA", BROJ: 02/1-11-23879-1/20 OD 10.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA U SVRHU OSIGURAVANjA POVOLjNIJIH USLOVA ZA ZAPOŠLjAVANjE BRANILACA I ČLANOVA NjIHOVE PORODICE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA O UREĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU SA POZICIJE 31010003 - "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA", BROJ: 02/1-11-25157/20 OD 10.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-11-26510/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANjU SLOBODNIH LOKACIJA ZA OSNIVANjE APOTEKA U TUZLANSKOM KANTONU U 2020. GODINI, BROJ: 13/1-37-24943-3/19 OD 25.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-11-23534/20 OD 10.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ LISTI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA KORISNICIMA SUBVENCIJE PO OSNOVU ZABRANE OBAVLjANjA DJELATNOSTI ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE, BROJ: 02/1-11-25187/20 OD 11.11.2020.GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA KORISNICIMA SUBVENCIJE PO OSNOVU INDIREKTNO ONEMOGUĆENOG RADA ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE, BROJ: 02/1-11-25189/20 OD 11.11.2020.GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA KORISNICIMA SUBVENCIJE PO OSNOVU INDIREKTNO ONEMOGUĆENOG RADA ZA MJESECE APRIL I MAJ 2020. GODINE, BROJ: 02/1-11-25188/20 OD 11.11.2020.GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-11-26395/20 OD 24.11.2020. GODINE (FUTSAL CLUB SALINES TUZLA CITY)
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA IZBORA POSLOVNIH BANAKA, BROJ: 07/1-11-26321/20 OD 23.11.2020. GODINE
 • ODLUKA O PRUŽANjU POMOĆI KORISNICIMA ZA PREVAZILAŽENjE POSLjEDICA NASTALIH KAO REZULTAT PANDEMIJE KORONA VIRUSA ZA MJESEC JUNI 2020. GODINE)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-22603-2/20 OD 10.11.2020. GODINE (JU OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-22869-2/20 OD 10.11.2020. GODINE (JU OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-22999-2/20 OD 10.11.2020. GODINE (JU OŠ "SOKO" GRAČANICA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-23030-2/20 OD 10.11.2020. GODINE (JU OŠ "MALEŠIĆI" GRAČANICA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-22543-2/20 OD 10.11.2020. GODINE (JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENjE KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLANSKOG KANTONA)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-05-12298-4/20 OD 01.12.2020. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "BIO POOL" D.O.O. STARIĆ, OPĆINA KLADANj)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-2565-8/20 OD 08.12.2020. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "GEOINŽENjERING" D.O.O. KLADANj)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-3178-4/20 OD 01.12.2020. GODINE (MZ BRIJESNICA MALA, OPĆINA DOBOJ ISTOK)
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KOLANjU FINANSIJSKE DOKUMENTACIJE IZMEĐU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA - OPERATIVNI CENTAR ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE I BUDžETSKIH KORISNIKA - OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA ZA KOJE MINISTARSTVO OBRAZOVANjA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA VODI POMOĆNE KNjIGE TREZORA
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010022 - MEDIJI ZA 2020. GODINU, BROJ: 02/1-11-26505/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA ZA 2020. GODINU, BROJ: 04/1-11-22820/20 OD 23.10.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU TIMA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE VLADE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-04-25378/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "DR. MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-2/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26133-4/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-34-24553-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26133-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26447-13/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26447-11/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-25251-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE OSOBA SA SMETNjAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU TUZLA, BROJ: 02/1-34-25160-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-2/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO - HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26133-3/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-9/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-29/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA RUDARSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26197-12/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-17574/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-22637-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-26133/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26133-5/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-26133-2/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26447-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA KALESIJA, BROJ: 02/1-34-23827/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26447-14/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-6/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-26447-12/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI SELO, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-26131-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆI" BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-26197-8/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BAŠIGOVCI" BAŠIGOVCI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26131-11/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-25/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-26197-5/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BUKINjE" BUKINjE, TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-27/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VIŠĆA" VIŠĆA, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26131-12/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VUKOVIJE" VUKOVIJE, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-26447-18/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "GORNjA TUZLA" GORNjA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-20/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA" GRAČANICA, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-25544-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DOBOROVCI" DOBOROVCI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-7/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DR. SAFVET - BEG BAŠAGIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-17784-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK" DUBOKI POTOK, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26131-3/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ĐURĐEVIK" ĐURĐEVIK, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26131-4/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-26447-17/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVINICE GORNjE" ŽIVINICE GORNjE, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-25546/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-26197-9/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "JALA" TUZLA, BROJ: 02/1-34-23820-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KALESIJA" KALESIJA, BROJ: 02/1-34-26447-23/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KLOKOTNICA" KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-34-20426-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KREKA" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26197-6/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LIPNICA" LIPNICA, TUZLA, BROJ: 02/1-34-25946-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26447-21/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26447-19/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-10/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-19/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MEJDAN" TUZLA, BROJ: 02/1-34-22549/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MEMIĆI" MEMIĆI, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-26447-16/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED - BEG KAPETANOVIĆ LjUBUŠAK" SRNICE DONjE, GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-26197-13/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "NOVI GRAD" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26197-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PAZAR" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26131-17/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PASCI" PASCI, TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-24/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-22/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "POLjICE" POLjICE, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26447-10/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PROKOSOVIĆI" PROKOSOVIĆI, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-26447-26/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "RAPATNICA" RAPATNICA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-5/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SEONA" ALjKOVIĆI, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-26131-9/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SIMIN HAN" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26131-13/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SJENjAK" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26197-2/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SLAVINOVIĆI" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26197-11/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SOKO" SOKO, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-8/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "STJEPAN POLjE" STJEPAN POLjE, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-15/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TINjA" TINjA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-3/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TOJŠIĆI" TOJŠIĆI, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-26197-14/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TREŠTENICA" TREŠTENICA, BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-26131/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TURIJA" TURIJA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-25579-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TUŠANj" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26131-14/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-5/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-26197-4/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUSINO" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-4/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR" TUZLA, BROJ: 02/1-34-26131-16/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ČELIĆ" ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-26131-18/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DžAKULE" DžAKULE, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-26131-6/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŠERIĆI" ŠERIĆI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26197-3/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŠPIONICA" ŠPIONICA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-7/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DOBOŠNICA" DOBOŠNICA, LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-25249-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SLADNA" SLADNA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26197/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-26197-7/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-26447-8/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-15/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-34-20051-1/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-26447-28/20 OD 24.11.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-25499/20 OD 11.11.2020. GODINE (JU OŠ "SLAVINOVIĆI" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26108-1/20 OD 17.11.2020. GODINE (JU OŠ "SIMIN HAN" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26108-2/20 OD 17.11.2020. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26108/20 OD 17.11.2020. GODINE (JU OŠ "MILADIJE" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26137/20 OD 18.11.2020. GODINE (MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26237/20 OD 19.11.2020. GODINE (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26362/20 OD 23.11.2020. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26521/20 OD 20.11.2020. GODINE (JU MSŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26617/20 OD 26.11.2020. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26822-1/20 OD 30.11.2020. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26822-2/20 OD 30.11.2020. GODINE (JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26822-3/20 OD 30.11.2020. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26822/20 OD 30.11.2020. GODINE (JU MSŠ TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26919-1/20 OD 01.12.2020. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26919-2/20 OD 01.12.2020. GODINE (JU MSŠ GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26919-3/20 OD 01.12.2020. GODINE (JU MS GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26919/20 OD 01.12.2020. GODINE (JU MS ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26991-1/20 OD 02.12.2020. GODINE (JU MSŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-26991/20 OD 02.12.2020. GODINE (UNIVERZITET U TUZLI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27083-1/20 OD 02.12.2020. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27083/20 OD 02.12.2020. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27343/20 OD 08.12.2020. GODINE (MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27344-1/20 OD 08.12.2020. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27344-2/20 OD 08.12.2020. GODINE (JU MSŠ KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27344-3/20 OD 08.12.2020. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27344-4/20 OD 09.12.2020. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27344/20 OD 08.12.2020. GODINE (JU OŠ "KREKA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27439-1/20 OD 10.12.2020. GODINE (JU MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLADANj)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27439-2/20 OD 10.12.2020. GODINE (JU OŠ "STJEPAN POLjE" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27439/20 OD 09.12.2020. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27592-1/20 OD 11.12.2020. GODINE (JU OŠ "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27592/20 OD 11.12.2020. GODINE (JU OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA DONjA, GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27724/20 OD 15.12.2020. GODINE (KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANjE PRAVNE POMOĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27725/20 OD 14.12.2020. GODINE (JU OŠ "PODORAŠJE" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2020. GODINU, BROJ: 07/1-11-27728/20 OD 15.12.2020. GODINE (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O ORGANIZOVANjU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA U TUZLANSKOM KANTONU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772