Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 3/2023 оd 22.02.2023.


  • IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
  • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENjU PRORAČUNA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU ČLANOVA U STALNA I POVREMENA RADNA TIJELA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-91-12/23 OD 20.02.2023. GODINE
  • PROGRAM RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2023. GODINU
  • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI