Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 18/2021 оd 13.10.2021.


 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-17318-4/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "SJENjAK" TUZLA, BROJ: 02/1-34- 17318-5/21 OD 07.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-16394-1/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305-1/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305-2/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU MSŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305-4/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU OŠ "TEOČAK" TEOČAK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19354-4/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU MSŠ BANOVIĆI)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19354/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU PRVA OŠ ŽIVINICE)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O POZITIVNOJ LISTI LIJEKOVA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-17663/21 OD 13.09.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU SA POZICIJE 31010003 -"PODRŠKA RAZVOJU KANTONA", BROJ: 02/1-11-18200-1/21 OD 13.09.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PODMIRENjU TROŠKOVA PROVOĐENjA MJERA DIJAGNOSTIČKOG ISPITIVANjA NA BRUCELOZU I TUBERKULOZU MUŠKIH GRLA STARIJIH OD 12 MJESECI
 • ODLUKA O IZMJENI STATUTA JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA"D.O.O.
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 02/1-11-17119-2/21 OD 10.09.2021. GODINE (JU OŠ "BANOVIĆI SELO", BANOVIĆI SELO, BANOVIĆI)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I POSTUPKA ZA RASPODJELU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010022-MEDIJI, BROJ: 02/1-11-18073/21 OD 13.09.2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-18150/21 OD 06. 09. 2021. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-21326/21 OD 04. 10. 2021. GODINE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA BOLNIČKO LIJEČENjE MEDICINSKOM REHABILITACIJOM U OKVIRU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11- 19353/21 OD 17.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-17318-2/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA TEOČAK, BROJ: 02/1-34-17318/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "LUKAVICA" LUKAVICA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-17318- 6/21 OD 07.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "PODORAŠJE" PODORAŠJE, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-17318- 1/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TEOČAK" TEOČAK, BROJ: 02/1-34-28861-1/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "TEOČAK" TEOČAK, BROJ: 02/1-34-28861/21 OD 01.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OŠ "DOBOROVCI" DOBOROVCI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-34-17318-7/21 OD 13.09.2021. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-18119/21 OD 09.09.2021. GODINE (JU NUB "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-18956/21 OD 15.09.2021. GODINE (URED PREMIJERA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19052-1/21 OD 15.09.2021. GODINE (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA I ZAŠTITE OKOLICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19052/21 OD 15.09.2021. GODINE (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA I ZAŠTITE OKOLICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19091/21 OD 16.09.2021. GODINE (KAPITALNI IZDACI ZA BUDžETSKE KORISNIKE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305-3/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU MS RUDARSKA ŠKOLA TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305-5/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19305/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU GIMANZIJA ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19354-1/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19354-2/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU OŠ "LIPNICA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19354-3/21 OD 17.09.2021. GODINE (JU OŠ "JALA" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU, BROJ: 07/1-11-19803/21 OD 22.09.2021. GODINE (MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA)
 • UPUTSTVO O ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA ZA OBAVLjANjE POSLOVA INSTRUKTIVNE NASTAVE U OSNOVNIM ŠKOLAMA
 • UPUTSTVO O ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA ZA OBAVLjANjE POSLOVA INSTRUKTIVNE NASTAVE U SREDNjIM ŠKOLAMA
 • UPUTSTVO O NAČINU ORGANIZOVANjA, DJELOKRUGU RADA I OSTALIM POSLOVIMA AKTIVA DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • UPUTSTVO O NAČINU ORGANIZOVANjA, DJELOKRUGU RADA I OSTALIM POSLOVIMA AKTIVA DIREKTORA SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA