Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 7 оd 25.07.2019


 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠĆENjA SEKRETARIMA MINISTARSTAVA
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-11254-3/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O NAKNADI ZA EUTANAZIRANE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-12717/19 OD 18.06.2019. GODINE (UDRUŽENjE HO MEĐUNARODNI FORUM SOLIDARNOSTI "EMMAUS" DOBOJ ISTOK)
 • ODLUKA O PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA PRVOG I INTEGRISANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA/AKADEMIJI JU UNIVERZITET U TUZLI ZA STUDENTE KOJI NE POSJEDUJU DRŽAVLjANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU IMENOVANjA VLADE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU KANDIDATA ZA IZBOR NA MJESTO PREDSJEDNIKA ILI ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 01-02-468-40/18 OD 12.07.2019. GODINE
 • ODLUKA O SMJENI VLADE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O SUFINANSIRANjU MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA EUTANAZIJE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-12791/19 OD 18.06.2019. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O FINANSIRANjU MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU PO NAREDBI KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA I TROŠKOVI MJERA VETERINARSKOG JAVNOG ZDRAVSTVA
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-1917-4/19 OD 03.07.2019. GODINE (PRIVREDNO DRUŠTVO "TUZLANSKI KISELjAK" D.O.O. TUZLA)
 • PRAVILNIK O ODGOJU I OBRAZOVANjU DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA U REDOVNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI
 • PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM ULAGANjA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2019. GODINI, BROJ: 04/1-14-013384/19 OD 04.07.2019. GODINE
 • PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA ZA 2019. GODINU, BROJ: 04/1-14-013053/19 OD 17.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "GORNjA TUZLA" GORNjA TUZLA, TUZLA, BROJ: 02/1-38-13102/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TINjA" TINjA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-38-10286/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-13101/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŽIVINICE GORNjE" ŽIVINICE GORNjE, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-38-13101-10/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "NOVI GRAD" TUZLA, BROJ: 02/1-38-8628/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SLAVINOVIĆI" TUZLA, BROJ: 02/1-38-13101-9/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TINjA" TINjA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-38-12854-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1-38-1303-2/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VIŠĆA" VIŠĆA, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-38-1301-3/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-13101-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KLOKOTNICA" KLOKOTNICA, DOBOJ ISTOK, BROJ: 02/1-38-1303-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC, BROJ: 02/1-38-8893-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MALEŠIĆI" MALEŠIĆI, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-13101-2/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA, BROJ: 02/1-38-13101-4/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINjA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-13101-6/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "PASCI" PASCI, TUZLA, BROJ: 02/1-38-13101-8/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ČELIĆ" ČELIĆ, BROJ: 02/1-38-13101-7/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA TUZLA, BROJ: 02/1-38-13101-5/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-20961/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-20960/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ" TUZLA, BROJ: 02/1-38-10462-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK, BROJ: 02/1-38-13102-2/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-38-1302-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ORAHOVICA" ORAHOVICA DONjA, GRAČANICA, BROJ: 02/1-38-13100-1/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-38-13100/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU STALNOG ČLANA ODBORA ZA NADZOR GARANTNOG FONDA UDRUŽENjA ZA RAZVOJ NERDA, BROJ: 02/1-34-12498/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TINjA" TINjA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-38-12854/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1-38-1303/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-38-9861/19 OD 18.06.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-13850/19 OD 01.07.2019. GODINE (JU OŠ "TEOČAK" TEOČAK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-13851/19 OD 01.07.2019. GODINE (MINIST. ZA KULTURU, SPORT I MLADE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-13852/19 OD 01.07.2019. GODINE (JU OŠ "TINjA" SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-13928-1/19 OD 02.07.2019. GODINE (JU OŠ "TUŠANj" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-13928/19 OD 02.07.2019. GODINE (JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK)
 • PRESUDA, BROJ: U-10/19
 • PRESUDA, BROJ: U-12/19

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772