Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 18 оd 28.12.2018


 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30065-2/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 05-0511-1-63-2/18 OD 29.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 01-02-507-2/18 OD 21.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-02-509-2/18 OD 21.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-02-506-2/18 OD 21.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA, POSTUPKA I NAČINA ISPLATE ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM UČENICIMA PRVIH RAZREDA SREDNjIH ŠKOLA KOJI UPIŠU ZANIMANjE SA LISTE DEFICITARNIH ZANIMANjA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA KORIŠTENjA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH OD PROMJENE NAMJENE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2018. GODINI, BROJ: 04/1-14-012700-3/18 OD 29.11.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA ZA 2018. GODINU, BROJ: 04/1-14-029576/18 OD 13.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANjU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE, BROJ: 01-02-493-3/18 OD 21.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O PRIHVATANjU TEKSTA PROTOKOLA, BROJ: 02/1-14-29167/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-27798-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-27180-2/18 OD 06.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28092-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DIJELA TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28097-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28122-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28194-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-27856-2/18 OD 06.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-27857-2/18 OD 06.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28426-2/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 02/1-14-28470-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • POSLOVNIK O RADU POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE TUZLANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA DOKVALIFIKACIJU/PREKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA ZA CERTIFICIRANE ZAVARIVAČE U CILjU NjIHOVOG ZAPOŠLjAVANjA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O GRUPAMA POSLOVA I ZADATAKA, USLOVIMA ZA NjIHOVO OBAVLjANjE I OKVIRNIM KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA U JAVNIM USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA PRIJEVOZA NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA, OBLIKU I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA, KAO I USLOVIMA U POGLEDU POTREBNIH PROGRAMSKIH, PROSTORNIH I STRUČNIH KAPACITETA
 • PROGRAM ZA SUBVENCIONIRANjE DIJELA KAMATNE STOPE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, SANACIJU I RESTRUKTURIRANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA, POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U POTEŠKOĆAMA I KUPOVINU DIONICA ILI UDJELA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH U PROCESU PRIVATIZACIJE I DEPONOVANIH KOD RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BIH (SREDSTAVA NA ESCROW RAČUNU), BROJ: 02/1-14-29273/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-37-27903-1/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-36484/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANjE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 13/1-37-27903/18 OD 04.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-28943-1/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-29064/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-28943-2/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30062/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29539/18 OD 11.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29540/18 OD 11.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29541/18 OD 11.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29542/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29543/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29545/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29547/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29726/18 OD 14.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29727/18 OD 14.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29728/18 OD 14.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29856/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29858/18 OD 12.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29861/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29863/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29865/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29866/18 OD 17.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29942/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29943/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29973/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-29974/18 OD 18.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30065-1/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30065/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30068/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30070/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30098/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30099/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30139/18 OD 19.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30141/18 OD 20.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30143/18 OD 20.12.2018. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU, BROJ: 07/1-14-30144/18 OD 20.12.2018. GODINE
 • UPUTSTVO O VREMENU I NAČINU UPLATE PARTICIPACIJE, ODNOSNO GODIŠNjE PREMIJE OSIGURANjA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA OSLOBAĐANjE OD PARTICIPACIJE U POSTUPKU OSTVARIVANjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • UPUTSTVO O POSTUPKU IZDAVANjA, REIZDAVANjA I OVJERE ZDRAVSTVENE LEGITIMACIJE U ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA
 • FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 05-0511-1-64-9/18 OD 14.12.2018. GODINE
 • FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-02-41/18-63/11-3 OD 28.11.2018. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772