Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 10/2024 оd 10.07.2024.


 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 01-02- 327-4/24 OD 27.6.2024. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 01-02-319-5/24 OD 27.06.2024. GODINE
 • KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE ZA PODRUČJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TUZLANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU LISTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA NAD KOJIMA OVLAŠĆENjA NA OSNOVU UČEŠĆA DRŽAVNOG KAPITALA VRŠI VLADA TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANSIRANjU TROŠKOVA UČEŠĆA, ORGANIZOVANjA I ODRŽAVANjA SPORTSKIH TAKMIČENjA I MANIFESTACIJA U INVALIDSKOM SPORTU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH OSOBA U TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 2025-2030. GODINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI, BROJ: 02/1-11-14544/24 OD 27.05.2024. GODINE (NA TEKST ANEKSA I UGOVORA O FINANSIRANjU PROJEKTA I FAZE ADAPTACIJE I OPREMANjA ODJELjENjA ZA DJEČIJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU JZU UKC TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02/1-11- 11181-1/24 OD 27.05.2024. GODINE (JU OŠ "SOLINA" TUZLA)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02/1-11-12149-1/24 OD 04.06.2024. GODINE (JU MSŠ SREBRENIK)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU DONACIJE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02/1-11-13658-1/24 OD 12.06.2024. GODINE (JU OŠ "VIŠĆA" ŽIVINICE)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA, BROJ: 02/1-19-15314/24 OD 04.06.2024. GODINE (IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RASKRSNICE NA MAGISTRALNOJ CESTI M18_006, DIONICA ŠIĆKI BROD 3 - ŽIVINICE 1)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA"- POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-11-15088/24 OD 12.06.2024. GODINE (RUKOMETNI SAVEZ TK)
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU STALNOG ČLANA ODBORA ZA NADZOR GARANTNOG FONDA UDRUŽENjA ZA RAZVOJ NERDA, BROJ: 02/1-30-14613/24 OD 04.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA", BROJ: 02/1-30-17338/24 OD 04.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "JALA" TUZLA, BROJ: 02/1-34-19671-6/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SLAVINOVIĆI" SLAVINOVIĆI, TUZLA, BROJ: 02/1-34-19671-7/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "SOLINA" SOLINA, TUZLA, BROJ: 02/1-34- 19671-8/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA, BROJ: 02/1- 34-19671-11/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34-9620/24 OD 04.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HUMCI" HUMCI, ČELIĆ, BROJ: 02/1-34- 9620-1/24 OD 04.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "VRAŽIĆI" VRAŽIĆI, ČELIĆ, BROJ: 02/1- 34-19671-17/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINjA DONjA, GRADAČAC, BROJ: 02/1-34-19671-1/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC, BROJ: 02/1-34- 19671-18/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "BAŠIGOVCI" BAŠIGOVCI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-19671-9/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŠERIĆI" ŠERIĆI, ŽIVINICE, BROJ: 02/1-34-19671-10/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "RAINCI GORNjI" RAINCI GORNjI, KALESIJA, BROJ: 02/1-34-19671-12/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "KLADANj" KLADANj, BROJ: 02/1-34-19671- 13/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "TURIJA" TURIJA, LUKAVAC, BROJ: 02/1- 34-19671-14/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "DUBOKI POTOK" DUBOKI POTOK, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-19671-15/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU OSNOVNA ŠKOLA "ŠPIONICA" ŠPIONICA, SREBRENIK, BROJ: 02/1-34-19671-16/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA, BROJ: 02/1-34-19671-4/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-34-19671-5/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-19671/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC, BROJ: 02/1-34-19671-2/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA BANOVIĆI, BROJ: 02/1-34-19671- 3/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002-KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2024. GODINU, BROJ: 02/1-11-14382/24 OD 27.05.2024. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-14907/24 OD 03.06.2024. GODINE (JU BKC TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-14910/24 OD 03.06.2024. GODINE (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15090/24 OD 05.06.2024. GODINE (JU OŠ "GRAČANICA" ŽIVINICE)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15090-1/24 OD 05.06.2024. GODINE (JU OŠ "VUKOVIJE" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI IZDATAKA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15093/24 OD 05.06.2024. GODINE (MUP-A)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15093-1/24 OD 05.06.2024. GODINE (MUP-A)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15520/24 OD 11.06.2024. GODINE (JU OŠ "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 07/1-11-15670/24 OD 12.06.2024. GODINE (JU BKC TUZLA)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENjU STEČENIH AKADEMSKIH TITULA I STICANjU NAUČNIH I STRUČNIH ZVANjA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA ISPUNjAVANjA USLOVA ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 23020019-SUBVENCIJA TROŠKOVA PREVENCIJE ZAVISNOSTI O DROGAMA, PREVENCIJE, INTERVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE MALOLjETNIČKE DELINKVENCIJE ZA 2024. GODINU, BROJ: 09/1-11-13270/24 OD 16.05.2024. GODINE
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINjAVANjE LICA U STANjU SOCIJALNE POTREBE ZA 2024. GODINU, BROJ: 09/1-11-14255/24 OD 22.05.2024. GODINE
 • UPUTSTVO O NAČINU OBRAČUNAVANjA, ROKOVIMA I POSTUPKU PLAĆANjA NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŠUMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA, BROJ: UP1-06/1-04-019356/24 OD 12.06.2024. GODINE
 • ODLUKA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U TUZLI, BROJ: 03-205/2024 OD 13.06.2024. GODINE
 • IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 01-04-1-849-3/24 OD 18.06.2024. GODINE
 • IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU, BROJ: 01/1-04-1-428-19-2/24 OD 10.05.2024. GODINE
 • ODLUKA O IZVRŠENjU IZMJENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-14581/24 OD 29.05.2024. GODINE ("BINGO" D.O.O. TUZLA)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-14-14582/24 OD 29.05.2024. GODINE ("TUZLA-KVARC" D.O.O. TUZLA)
 • PRESUDA, BROJ: U-50/23
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE