Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona

br. 23/2021 оd 30.12.2021.


  • BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ZAKON O IZVRŠENjU BUDžETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU SA ODLUKOM O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 01-02-714-4/21 OD 22.12.2021. GODINE
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 01-02-715-4/21 OD 22.12.2021. GODINE
  • FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 01/1-04-379-12/21-1 OD 06.12.2021. GODINE
  • ODLUKA O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 01/1-04-379-12/21-2 OD 06.12.2021. GODINE
  • FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU, BROJ: 01-11- 2-347-13/21 OD 01.12.2021. GODINE