Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Tuzlanskog kantona | br. 13 оd 05.12.2019


 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLjEĐE I POKLON
 • ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA
 • ODLUKA O VISINI DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA ZA BUDžETSKE KORISNIKE TUZLANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLjENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANjU MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA O RASPOREDU SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, BROJ: 02/1-14-20005/19 OD 22.10.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI BROJ: 01-02-129-2/19 OD 08.04.2019. GODINE, BROJ: 01-02-438-5/19 OD 21.11.2019. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-22457-1/19 OD 12.11.2019. GODINE (MINIST. OBRAZOV. I NAUKE)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-22457-2/19 OD 12.11.2019. GODINE (JU UNIVERZITET U TUZLI)
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE "TEKUĆA REZERVA" - POTROŠAČKA JEDINICA 11050001, BROJ: 02/1-14-22457-3/19 OD 12.11.2019. GODINE (JU OŠ "KALESIJA" KALESIJA)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-21339/19 OD 29.10.2019. GODINE (MUP-A)
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU BROJ: 02/1-14-22284/19 OD 05.11.2019. GODINE (BUDžETSKI KORISNICI)
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANjA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE, BROJ: 01-02-430-5/19 OD 21.11.2019. GODINE - IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANjA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD OD 2018. DO 2022. GODINE
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-17134-1/19 OD 01.11.2019. GODINE (JU OŠ "KLADANj" KLADANj)
 • ODLUKA O USMJERAVANjU TRANSFERA ZA POSEBNE NAMJENE U BUDžET TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 02/1-14-19587-3/19 OD 01.11.2019. GODINE (JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ SUŠIĆ" TUZLA)
 • ODLUKA, BROJ: 20/1-25-1917-9/19
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
 • PRAVILNIK O PROVOĐENjU POSTUPKA DODJELE SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANjE DIJELA KAMATNE STOPE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA
 • PROGRAM ZA SUBVENCIONIRANjE DIJELA KAMATNE STOPE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, SANACIJU I RESTRUKTURIRANjE PRIVREDNIH SUBJEKATA, POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U POTEŠKOĆAMA I KUPOVINU DIONICA ILI UDJELA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH U PROCESU PRIVATIZACIJE I DEPONOVANIH KOD RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BIH (SREDSTVA NA ESCROW RAČUNU), BROJ: 02/1-14-19082-1/19 OD 22.10.2019. GODINE
 • PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINjAVANjE LICA U STANjU SOCIJALNE POTREBE ZA 2019. GODINU
 • PROGRAM ULAGANjA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA U OBLAST VODOPRIVREDE U 2019. GODINI
 • RJEŠENjE O DOPUNI RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-22677-2/19 OD 15.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-34000/19 OD 12.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-34408-1/19 OD 15.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRESTANKU SLUŽBE NOTARA JASMINKE MEMIĆ
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-33333-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-22677-2/19 OD 12.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-22258-2/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH", BROJ: 02/1-23-22332-2/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-37-21873-2/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA, BROJ: 02/1-37-22195-2/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JU ODGOJNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-22213-2/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-33335-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM IMENOVANjU ŠKOLSKOG ODBORA JU SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "ČESTMIR MIRKO DUŠEK" TUZLA, BROJ: 02/1-38-21319/19 OD 29.10.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-33998/19 OD 12.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-34408/19 OD 15.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-33333/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-37-22677-1/19 OD 12.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE VETERINARSKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-22258-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAŠTIĆENI PEJZAŽ "KONjUH", BROJ: 02/1-23-22332-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA "DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ" GRAČANICA, BROJ: 02/1-37-21873-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA, BROJ: 02/1-37-22195-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA JU ODGOJNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-34-22213-1/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU TUZLANSKOG KANTONA, BROJ: 02/1-05-33335/19 OD 01.11.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-23270-1/19 OD 11.11.2019. GODINE (JU OŠ "MILADIJE" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-23270/19 OD 11.11.2019. GODINE (JU OŠ "SJENjAK" TUZLA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-23754/19 OD 12.11.2019. GODINE (JU OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-24020/19 OD 14.11.2019. GODINE (JU MJEŠOVITA SREDNjA ŠKOLA GRAČANICA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-24270-1/19 OD 15.11.2019. GODINE (JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-24270-2/19 OD 15.11.2019. GODINE (JU OŠ "VUKOVIJE" KALESIJA)
 • RJEŠENjE O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI RASHODA U BUDžETU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU, BROJ: 07/1-14-24270/19 OD 15.11.2019. GODINE (JU OŠ "SOLINA" TUZLA)
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU TRAJNOG ILI PRIVREMENOG USTUPANjA SLUŽBENIH PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772