Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 1 оd 10.01.2019


 • BUDžET OPĆINE ILIDžA ZA 2019. GODINU
 • BUDžET OPĆINE HADžIĆI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLjUČAK O IZDVAJANjU SREDSTAVA IZ BUDžETSKE REZERVE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-02-5634/18-2
 • ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI NA PODRUČJU OPĆINE HADžIĆI
 • ODLUKA O DAVANjU MIŠLjENjA NA GODIŠNjI PLAN REALIZACIJE ŠUMSKOPRIVREDNE OSNOVE
 • ODLUKA O DEFINISANjU PRIJEDLOGA ŠKOLSKIH PODRUČJA ZA JAVNE USTANOVE, OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA - ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANICE KOMISIJE ZA STRATEŠKO PLANIRANjE I RAZVOJ OPĆINE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O KUPOVINI NEKRETNINA
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, BROJ: 01/1-02-2831-9/18
 • ODLUKA O O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O POVJERAVANjU VRŠENjA POSLOVA PRAVOBRANILAŠTVU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA J.U. "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNjAVORAC"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KJU "ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANjE, NAUKU I MLADE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO-UPRAVA POLICIJE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "6. MART"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "VLADISLAV SKARIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MEHMED BEGKAPETANOVIĆ LjUBUŠAK"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "NAFIJA SARAJLIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "SILVIJE STRAHIMIR KRANjČEVIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "HAŠIM SPAHIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OŠ "HRASNO"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PETA OSNOVNA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU I OČUVANjE GROBALjA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILjEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU
 • ODLUKA O PRESTRUKTURIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "ŽELjEZARA" ILIJAŠ - IZGRADNjA OBJEKTA ZA OBRADU LAKIH METALNIH KONSTRUKCIJA
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA KOMISIJE ZA STRATEŠKO PLANIRANjE I RAZVOJ OPĆINE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANICE - ZAMJENICE PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA POSLOVE IZ STAMBENE OBLASTI OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANICE KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O RASPOREĐIVANjU SREDSTAVA BUDžETA KANTONA SARAJEVO, NAMIJENjENIH FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA, KLUBOVA ZASTUPNIKA I PARLAMENTARNIH GRUPA U MANDATNOM PERIODU 2018-2022. GODINE
 • ODLUKA O USTUPANjU NA KORIŠTENjE INFRASTURNIH OBJEKATA: ANTENSKI STUB I KUĆICA NA LOKACIJI KARAŠNICA, JAVNOJ USTANOVI "KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
 • ODLUKA PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ"
 • ODLUKA, BROJ: 01-31-6278/18-5
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ZAŠTITU MUZEJSKOG MATERIJALA I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE
 • PRAVILNIK O EVIDENTIRANjU I NAČINU ČUVANjA ZAPISA O NEMATERIJALNOM KULTURNOM NASLIJEĐU
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA REVIZIJE MUZEJSKOG MATERIJALA
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA MUZEJSKU DJELATNOST
 • PRAVILNIK O OBILjEŽAVANjU "DJEČIJE NEDJELjE" U KANTONU SARAJEVO
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PREDLAGANjE, UTVRĐIVANjE I PROGLAŠENjE NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA MUZEJSKIH EVIDENCIJA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA MUZEJA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA MUZEJSKIH KOPIJA I OBRAZACA CERTIFIKATA MUZEJSKE KOPIJE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSNIVANjE I RAD MUZEJA, MUZEJSKIH ZBIRKI, MUZEJSKIH IZLOŽBI I GALERIJA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772