Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 19 оd 21.05.2020.


 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O VRŠENjU STRATEGIJSKE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ ZA REGULACIONI PLAN "APARTMANSKO NASELjE PALjEVO" - GORNjI MALEŠIĆI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO ZA ZAPOŠLjAVANjE NA ODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KRITERIJE I USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANjE HOTELIJERA/SMJEŠTAJNIH OBJEKATA, INCOMING PUTNIČKIH AGENCIJA I TURISTIČKIH VODIČA, BROJ: 02-04-12116-7/20
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA JP "SARAJEVO" D.O.O.
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA JP "SARAJEVO" D.O.O.
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA RASPOLAGANjA GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM NA LOKALITETU PIJACE "CIGLANE"
 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU BUDžETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE "MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI ARS AEVI SARAJEVO"
 • ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNjE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANjE I ROKOVIMA PODNOŠENjA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASPOREDU RASHODA, BROJ: 13-11-832/20
 • ODLUKA O POSTOJANjU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENjE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA NA LOKALITETU "KRČ PUT", OPĆINA VOGOŠĆA
 • ODLUKA O POSTOJANjU JAVNOG INTERESA KANTONA SARAJEVO ZA VRŠENjE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA NA LOKALITETU PEĆINA BR. 24, OPĆINA CENTAR
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENOM PRESTANKU NAPLATE PARKINGA KOJA SE ODNOSI NA SVE PARKINGE IZ NADLEŽNOSTI KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO OSIM ZA ZATVORENE PARKINGE POD RAMPOM
 • ODLUKA O UMANjENjU NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKALITETU PIJACE CIGLANE
 • PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA KANTONA SARAJEVO
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA MART 2020. GODINE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772