Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 48/2021 оd 02.12.2021.


 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU, BROJ: 09-11-9179//21
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU, BROJ: 09-11-9180/21
 • ZAKLjUČAK O PRERASPODJELI RASHODA I IZDATAKA
 • ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA ZA PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR 2021. GODINE, BROJ: 02-04-41477-22/21 OD 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-41477-28/21
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA DODATNI UPIS STUDENATA/KANDIDATA NA PRVU STUDIJSKU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - EKONOMSKOM FAKULTETU, U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNjOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POPUNjAVANjE RADNIH MJESTA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANjE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI ZAVODA ZA PLANIRANjE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR" ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR" ZA RAZRJEŠENjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
 • ODLUKA O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA PROGRAM "PODRŠKA MLADIMA ZA POKRETANjE START UP POSLOVNIH SUBJEKATA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI, BROJ: 01-02-4047/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI, BROJ: 01-02-4048/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI, BROJ: 01-02-4049/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 10-04-5806-2/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 13-11-6209-2/21
 • ODLUKA O PRIHVATANjU OSTAVKE I RAZRJEŠENjU IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O UTVRĐIVANjU KRITERIJA ZA DODJELU SREDSTAVA OPĆINAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO I DRUGOM KANTONU, OSTVARENIH PO OSNOVU POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA, KOJA PRIPADAJU KANTONU SARAJEVO ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 17/11)
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA, BROJ: 03-02-04-27459/21
 • UREDBA O VRSTAMA, VISINI I NAČINU KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA FILMSKU PRODUKCIJU