Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 13/2021 оd 01.04.2021.


 • ZAKLjUČAK VLADE KANTONA SARAJEVO O PROVOĐENjU EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, BROJ: 02-04-11776-2/21 OD 23. MARTA 2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK O IZMJENI ZAKLjUČKA VLADE KANTONA SARAJEVO O PROVOĐENjU EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, BROJ: 02-04-13319-5/21 OD 26.03.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2021. GODINE, BROJ: 02-04-7957-29/21 OD 11. MARTA 2021. GODINE
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O TURIZMU
 • ISPRAVKA ODLUKE O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILjEŽAVANjE 16. MAJA - DANA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI, BROJ: 01-04-12244/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI, BROJ: 01-04-12293/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE AKATA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENjE PROTOKOLA O SARADNjI IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I PROJEKTA INTEGRISANOG LOKALNOG RAZVOJA (ILDP) DO 31.08.2021. GODINE.
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE ZA ZAKLjUČIVANjE AUTORSKOG UGOVORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O DJELU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA ZA PLAĆANjE STRUČNOG ISPITA ZA JEDNOG NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34", BROJ: 01-04-12268/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1 I 3, NASELjE DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12262/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI BUĆA POTOK, OPĆINA NOVI GRAD, OBJEKAT LAMELA B, BROJ: 01-04-12275/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-B"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3A", BROJ: 01-04-12267/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3D"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3D", BROJ: 01-04-12256/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C", BROJ: 01-04-12269/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C", BROJ: 01-04-12278/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B", BROJ: 01-04-12257/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-2", BROJ: 01-04-12273/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34", BROJ: 01-04-12258/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34", BROJ: 01-04-12264/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34", BROJ: 01-04-12276/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35", BROJ: 01-04-12283/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35", BROJ: 01-04-12284/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35", BROJ: 01-04-12286/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35", BROJ: 01-04-12287/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-36", BROJ: 01-04-12274/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR, OBJEKAT "K-93", BROJ: 01-04-12259/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NASTALE NADZIĐIVANjEM U ULICI ZAGREBAČKA BR. 35, OPĆINA NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, NASELjE DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12263/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, NASELjE DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12281/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 3, NASELjE DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12279/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ E, LAMELA E 4, NASELjE DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12272/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA I GARAŽE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12260/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA I GARAŽE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B2, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12282/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12265/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, BROJ: 01-04-12270/21
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN I ODLUKU O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ORGANIZACIONIM JEDNICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA POPUNU RADNIH MJESTA
 • ODLUKA O IZMJENI NAZIVA ULICE, ODNOSNO PREIMENOVANjU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • ODLUKA O REKONSTRUKCIJI, REVITALIZACIJI I IZGRADNjI OLIMPIJSKIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE NA IGMANU (VELIKO POLjE) U SVRHU ORGANIZACIJE I ODRŽAVANjA "53. EFNS SARAJEVO - IGMAN 2022." OD JAVNOG INTERESA ZA KANTON SARAJEVO
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU NA RAZDJELU 1302 JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA I NABAVKE GRAĐEVINA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU NA RAZDJELU 1301 MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O USVAJANjU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKTA "JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA, BROJ: 01-04-12311/21
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-10017-11/21
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-12402-1/21
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-7957-15/21
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772