Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 37/2021 оd 16.09.2021.


 • ZAKLjUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U UREDBI O OSNIVANjU STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA OBJAVLjENOJ U ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 30/21)
 • ZAKLjUČAK O PRODUŽENjU PRIMJENE NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-04-33737-3/21 OD 26.8.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2021. GODINE, BROJ: 02-04-33414-9/21 OD 9.9.2021. GODINE
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI J.U. OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO ZA PRIJEM DOBROVOLjNIH VATROGASACA ILI DRUGIH LICA KOJA IMAJU POLOŽEN ISPIT VATROGASCA ILI POLOŽEN ISPIT DOBROVOLjNOG VATROGASCA KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE IZ ČLANA 105. STAV (2) ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO ZA PRODAJU STARIH ŠINA I OSTALOG OTPADNOG KOLOSJEČNOG MATERIJALA U OTPADNO ŽELjEZO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO ZA ODOBRENjE REZERVACIJE JEDNOG PARKING MJESTA GRADSKOJ UPRAVI GRADA SARAJEVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANjA, REKONSTRUKCIJE I IZGRADNjE SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA NA LOKACIJI ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-D"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNjI
 • ODLUKA O IZBORU BANAKA PUTEM KOJIH ĆE BITI OBEZBIJEĐENE KREDITNE LINIJE ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE SA SJEDIŠTEM U KANTONU SARAJEVO ZA PLASMAN KREDITNIH SREDSTAVA UZ 100% SUBVENCIJU TROŠKOVA KAMATE OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE, BROJ: 02-04-29297-17/21 OD 29.07.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O CIJENAMA KORIŠTENjA JAVNIH PARKINGA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2021. GODINU, BROJ: 06-11-106/21-39
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2021. GODINU, BROJ: 06-11-106/21-46
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2021. GODINU, BROJ: 06-11-106/21-56
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI PRIJEMNO TRIJAŽNOG CENTRA U J.U.K.S. ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • ODLUKA O OSNIVANjU JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA ZAVOD ZA IZGRADNjU KANTONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA ZAVODA ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "ZAJKO DELIĆ" VOGOŠĆA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "IZET ŠABIĆ" HOTONj
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "MIRSAD PRNjAVORAC" VOGOŠĆA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA" SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "TREĆA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU O.Š. "SREDNjE" ILIJAŠ
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANjE I MLADE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OMŠ "MLADEN POZAJIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UPRAVE POLICIJE
 • ODLUKA O PRIHVATANjU OSTAVKE I POTVRĐIVANjU RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU MINISTRICE MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANjE I MLADE KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RODITELjA JAVNE USTANOVE SREDNjA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA, ČLANOVA, ZAMJENIKA ČLANOVA I ZAPISNIČARA DISCIPLINSKE KOMISIJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I ZAPISNIČARA DRUGOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE VLADE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RODITELjA JAVNE USTANOVE SREDNjA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JULI 2021. GODINE