Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 42 оd 22.10.2020.


 • ODLUKA, BROJ: 02-04-38608-10/20
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU OVLAŠTENjA OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA IMPLEMENTACIJU INICIJATIVE ZA SUBVENCIONIRANjE TROŠKOVA KUPOVINE ŠKOLSKIH UDžBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA SA ŠKOLSKIH PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO PUTEM JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
 • ZAKLjUČAK O PRERASPODJELI BUDžETSKIH SREDSTAVA
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-33615-41/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-38608-14/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-38608-17/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-38608-18/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-39052-1/20
 • INSTRUKCIJA O VISINI MJESEČNOG NOVČANOG IZNOSA SUBVENCIONIRANjA TROŠKOVA GRIJANjA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SINDIKATA POLICIJE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA FORMIRANjE KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-05-11-30827/20 OD 17.08.2020. GODINE I KOMISIJE ZA IZBOR BANAKA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-05-11-30829/20 OD 17.08.2020. GODINE I IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, BROJ 07-04-11-30828/20 OD 17.08.2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O OSNIVANjU PRAVA GRAĐENjA RADI IZGRADNjE SPOMEN OBILjEŽJA "ODRED LASTA"
 • ODLUKA O DJELIMIČNOM OTPISU DUGA PO OSNOVU PRIPADAJUĆIH ZATEZNIH KAMATA ZAKUPCU PEJAKOVIĆ JOSIPU
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 2 (DVORIŠTE)
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 5
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DOLINA 1
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 54 (DVORIŠTE)
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI NIKOLE KAŠIKOVIĆA 9
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI HISETA 1 (VISOKO PRIZEMLjE)
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI BRANILACA ŠIPA BB
 • ODLUKA O ZAMJENI NEKRETNINA U ULICI MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA, IZMEĐU OPĆINE CENTAR I DRUŽBE KĆERI BOŽIJE LjUBAVI U SARAJEVU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA U AFIRMACIJI AMATERSKOG SPORTA I OČUVANjU KULTURNO - UMJETNIČKE TRADICIJE OD ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO, BROJ: 02-04-29129-9/20 OD 06.08.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU INVESTICIONOG MENADžERA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU DVD VRATNIK
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "PETA GIMNAZIJA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "9. MAJ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "SABURINA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU OŠ "ŠEJH MUHAMED EFENDIJA HADžIJAMAKOVIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU POZORIŠTE MLADIH
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU HISTORIJSKI ARHIV
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANjA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FARMACEUTSKI FAKULTET
 • ODLUKA O PRIVREMENOM SMANjENjU NAKNADE ZA ZAKUP GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKALITETU PIJACE SIRANO
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI PARK "BETANIJA"
 • ODLUKA O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PARK-ŠUMA HUM" - IZGRADNjA NASELjSKE SAOBRAĆAJNICE -
 • ODLUKA O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 1297/3 IZ ZK. UL. 11584 K.O. SARAJEVO IV, RADI OBLIKOVANjA GRAĐEVINSKE PARCELE
 • ODLUKA O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 2769 IZ ZK. UL. 373 K.O. SARAJEVO - MAHALA CXXXVI, RADI OBLIKOVANjA GRAĐEVINSKE PARCELE
 • ODLUKA O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 3293, K.Č. 3292, K.Č. 3291, K.Č. 3290, K.Č. 3217 I K.Č. 3294 K.O. SARAJEVO LIV, RADI OBLIKOVANjA GRAĐEVINSKE PARCELE
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA BROJ 01-49-2157/19 OD 16.12.2019. GODINE U ULICI VRAZOVA 5
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O PRIHVATANjU PONUDE "ADRIA PLUS" D.O.O. MAKARSKA, REPUBLIKA HRVATSKA, ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLjIŠTA OPĆINE CENTAR SARAJEVO, KOJE SE NALAZI U TRPNjU, REPUBLIKA HRVATSKA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PARK-ŠUMA HUM" - IZGRADNjA NASELjSKE SAOBRAĆAJNICE -
 • ODLUKA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE MJERA POBOLjŠANjA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI ZA OBJEKTE INDIVIDUALNOG STANOVANjA
 • ODLUKA O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE MJERA POBOLjŠANjA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI ZA OBJEKTE KOLEKTIVNOG STANOVANjA
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-38608-8/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-39975-1/20
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA AUGUST 2020. GODINE
 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O ODREĐIVANjU VISINE PLAĆA I NAKNADA ORGANA UPRAVLjANjA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772