Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 32 оd 08.08.2019.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-29735-17/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02OV-05-616/19
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANjU, IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA
 • IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BITNIM ELEMENTIMA SADRŽAJA PUNOMOĆI KOJA SE DAJE PUNOMOĆNICIMA VLADE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GIMNAZIJA DOBRINjA SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU I NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 1, 2 I 3, IZGRAĐENOM U NASELjU DOBRINjA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLjUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENOM OBJEKTU "0-3B", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, ROSULjE, OPĆINA VOGOŠĆA, SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KAMERNI TEATAR 55 ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29341/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA RADA J.U. MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29343/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA RADA JAVNE USTANOVE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU J.U. SARTR - SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARAJEVO, BROJ: 01-05-29342/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO", BROJ: 01-05-29340/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29344/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU "SARAJEVSKA FILHARMONIJA" ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29339/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ" ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29348/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29338/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29345/19
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM JU BIBLIOTEKA SARAJEVA ZA 2019. GODINU, BROJ: 01-05-29347/19
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK I"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENjU REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK II"
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PITANjE MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINE UB "BOSNA-ZELENE BERETKE"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. ZA ATIFA DUDAKOVIĆA RADI PRIPREME ODBRANE U SUDSKOM POSTUPKU KOJI JE U TOKU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. ZA OPĆINU DONjI VAKUF RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNjE DODATNOG PUTA DO AJVATOVAČKOG DOVIŠTA U SKLOPU MANIFESTACIJE "509. DANI AJVATOVICE"
 • ODLUKA O PONIŠTENjU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANjE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU NA RAZDJELU JEDINSTVENOG ORGANA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINU NA RAZDJELU OPĆINSKOG VIJEĆA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU - MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KJU - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KJU - ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MUZIČKA AKADEMIJA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 • ODLUKA O PROVOĐENjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK II" - IZMJENA PROFILA NASELjSKIH SAOBRAĆAJNICA - (SKRAĆENI POSTUPAK)
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA PITANjA MLADIH OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANICE KOMISIJE ZA BUDžET OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANOVA SKUPŠTINE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRNOVO" D.O.O. TRNOVO
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDžETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U SVRHU ODRŽIVOG POVRATKA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BUĆA POTOK II" - IZMJENA PROFILA NASELjSKIH SAOBRAĆAJNICA - (SKRAĆENI POSTUPAK)
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-3186/19
 • ODLUKA, BROJ: 02-05-29735-19/19
 • ODLUKA, BROJ: 02-05-29735-21.1/19
 • ODLUKA, BROJ: 02-05-29735-21.2/19
 • ODLUKA, BROJ: 03-05-249/19
 • ODLUKU O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDžA
 • PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANjU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772