Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 6 оd 20.02.2020.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-2751-11/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02OV-23-832/20
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA OPĆINE ILIDžA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U ULICI HALILBAŠIĆA BROJ 3
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NOVČANOJ POMOĆI PORODILjAMA KOJE NISU U RADNOM ODNOSU
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU ODABIRA I PRAĆENjU REALIZACIJE PROJEKATA NEVLADINIH/NEPROFITNIH ORGANIZACIJA PO LOD METODOLOGIJI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU BORAČKIH UDRUŽENjA SA STATUSOM OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2021-2027.
 • ODLUKA O IMENOVANjU INVESTICIONOG MENADžERA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILjEŽAVANjE 16. MAJA - DANA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLjANjE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDžA "ILIDžA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 01-14-4332-2/19
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 01/05-14-7217-1/19
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA, BROJ: 01/05-14-7953-1/19
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-2751-32/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-2751-33/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-49-36/20
 • RJEŠENjE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENjA O IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O ZABRANI NEPOTIZMA I STRANAČKOG ZAPOŠLjAVANjA
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU ODGOVORNIH LICA ZA KOORDINACIJU IZRADE ODGOVORA NA POSLANIČKA/ZASTUPNIČKA PITANjA I INICIJATIVE PRI SVAKOM KANTONALNOM ORGANU, BROJ: 02-04-700-7/20 OD 23.01.2020. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNjA ŠKOLA POLjOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IMOVINSKO-PRAVNA PITANjA I STAMBENE POSLOVE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNjA ŠKOLA POLjOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA IMOVINSKO-PRAVNA PITANjA I STAMBENE POSLOVE
 • RJEŠENjE O FORMIRANjU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENjE GENDER AKCIONOG PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA DECEMBAR 2019. GODINE
 • CJENOVNIK O VISINI NAKNADE ZA POSTAVLjANjE NAZIVA FIRMI, REKLAMA I DRUGIH SADRŽAJA NA GRAĐEVINAMA I FASADAMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2020. GODINU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772