Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 38 оd 13.09.2018


  • ODLUKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA PREDAVANjA O POSLjEDICAMA KOJE PROIZILAZE IZ NEPOŠTOVANjA ILI NEPOZNAVANjA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA
  • ZAKLjUČAK, BROJ 02-05-31388-14/18 28
  • ZAKLjUČAK, BROJ 02-05-31388-16/18 28
  • ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO
  • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI DOLINA 1
  • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENjE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINU DEMOBILIZIRANOM BORCU SOFTIĆ HAMDIJI
  • ODLUKA O ODOBRAVANjU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
  • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANjE, NAUKU I MLADE
  • ODLUKA O PROŠIRENjU ODNOSNO IZMJENI BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772


MOSTAR

+387 66 371 181