Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 30 оd 06.08.2020.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA/DIREKTORICE JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HADžIĆI" HADžIĆI
 • ZAKLjUČAK O PRERASPODJELI BUDžETSKIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA" ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "BIBLIOTEKA SARAJEVA" ZA RAZRJEŠENjE DIREKTORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO" ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO" ZA RAZRJEŠENjE DIREKTORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA" ZA IMENOVANjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA" ZA RAZRJEŠENjE V.D. DIREKTORA
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA PERIOD 2020-2023. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ILIDžA 2021-2027
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODRICANjU PRAVA PREČE KUPNjE ZAŠTIĆENOG DOBRA BAŠTINE
 • ODLUKA O PRENAMJENI DIJELA SREDSTAVA ZA PARKIRALIŠTA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRESTRUKTURIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-13/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-14/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-15/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-16/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-17/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-25/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-27/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-29/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-30/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-26253-43/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-27713-17/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-27713-20/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-27713-53/20
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MESS - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MESS - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772