Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 1/2021 оd 07.01.2021.


 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANjU POTREBA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANjU POTREBA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANjU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2021. GODINE DO 31.03.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANjU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-04-51163/20
 • UREDBA O UREĐIVANjU I ODRŽAVANjU ZELENIH I REKREATIVNIH POVRŠINA U KANTONU SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-18/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-36/20
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU DOMENE I PODDOMENA INTERNET PORTALA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE U KANTONU SARAJEVO
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-52/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-20/20
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPLATI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANjE, NAUKU I MLADE I BUDžETSKE KORISNIKE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-7/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-23/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-24/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-22/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-34/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-35/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-38/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-37/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-21/20
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO, BROJ 02-04-49317-26.3/20 OD 11.12.2020. GODINE
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-55/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-61/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50086-57/20
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA I NABAVKE GRAĐEVINA UTVRĐENIH BUDžETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50456-3/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50456-4/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50456-1/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50456-2/20
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50604-1/20
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANjE AKATA
 • ODLUKA O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDžETSKIH KORISNIKA U BUDžET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50658-33.1/20
 • ODLUKA, BROJ: 02-04-50658-10/20
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA"
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-50086-47/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-50086-48/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-50557-7/20
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-50557-8/20
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KJU ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJA I REGISTARA KOJI SADRŽE OSOBNE PODATKE I KOJE VODI UPRAVA POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UPOTREBE SREDSTAVA BUDžETSKE REZERVE IZ BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UPOTREBE SREDSTAVA BUDžETSKE REZERVE IZ BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE, BROJ: U-22/16
 • RJEŠENjE, BROJ: U-36/18
 • ODLUKA, BROJ: 9V-01/20

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772