Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 41 оd 17.10.2019.


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-35648-11/19
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-49-317/19
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PROGRAM USAVRŠAVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI LOGAVINA BROJ 32
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI LOGAVINA BROJ 7
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI M. M. BAŠESKIJE BROJ 33
 • ODLUKA O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SAGRDžIJE BROJ 7
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OBAVEZNOJ PREVENTIVNOJ SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "PETA GIMNAZIJA"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU SREDNjA ŠKOLA POLjOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANjE, NAUKU I MLADE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENjA, GRAĐENjA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - ŠUMARSKI FAKULTET
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "CENTROTRANS-ALHOS" - I FAZA
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTROLI PROPISIVANjA, IZRADE, ISPORUKE, PREUZIMANjA I KORIŠTENjA MEDICINSKIH SREDSTAVA
 • PROGRAM STAMBENE I OSTALE IZGRADNjE OPĆINE CENTAR (ZA PERIOD 2019. - 2024. GODINA)
 • PROGRAM USAVRŠAVANjA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANjE I ŠKOLOVANjE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANjE I ŠKOLOVANjE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANjE I ŠKOLOVANjE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNjU STANOVA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NA POZICIJU V. D. PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU NOTARA, BROJ: 03-02-34-113/19
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI V. D. PREDSJEDNIKA I V. D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANjE I ŠKOLOVANjE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI V. D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANjE I ŠKOLOVANjE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU DUŽNOSTI V. D. PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA PITANjA MLADIH
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE I SARADNjU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PROPISE I STATUT
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA RAD SA MJESNIM ZAJEDNICAMA
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU I MENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LjUDSKA PRAVA I SLOBODE
 • SAGLASNOST OPĆINSKOM NAČELNIKU ZA NEPOSREDNU DODJELU - PRENOS PRAVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U ULICI TRGOVKE BROJ 35

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772