Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex
Alarm za glasila ARHIVA

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo | br. 21 оd 23.05.2019


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-05-19730-44/19
 • ZAKON O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 35/2005)
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA ZA 2018. GODINU
 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA PERIOD 01.01. - 31.03.2019. GODINE
 • IZMJENE I DOPUNE BUDžETA OPĆINE ILIDžA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ILIDžA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UPOTREBE SREDSTAVA BUDžETSKE REZERVE IZ BUDžETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINjERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA JU "BOSANSKI KULTURNI CENTAR"
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELjENA LICA I IZBJEGLICE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA OŠ "SAFET - BEG BAŠAGIĆ
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDžETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDžETSKOG KORISNIKA SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA
 • ODLUKA O PRESTRUKTUIRANjU RASHODA U BUDžETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O RASPOREDU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OPĆINE ILIDžA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 01-02-1512/19-2
 • PRAVILNIK O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA KANTONA SARAJEVO
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD", BROJ: 02-05-18393-52.2/19 OD 25.04.2019. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ALIJA NAMETAK"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANjE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE", SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ALIJA NAMETAK"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU JEDNOG (1) ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU JEDNOG (1) ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA MART 2019. GODINE
 • UREDBA O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLjIVANjA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANjU UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLjANjE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENjIMA NA TERITORIJI KANTONA, GRADA ILI OPĆINE, U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI SU OSNIVAČI KANTON, GRAD ILI OPĆINA, TE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA KANTON, GRAD ILI OPĆINA UČESTVUJU SA VIŠE OD 50% UKUPNOG KAPITALA
 • UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772