Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Kantona Sarajevo

br. 13/2023 оd 23.03.2023.


 • ODLUKA O DODJELI POJEDINAČNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVO" U 2023. GODINI
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-04-6054-14/23
 • INSTRUKCIJA O IZMJENAMA INSTRUKCIJE O POTPISIVANjU PRODUŽENjA REGISTRACIJE I ODJAVE VOZILA
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENjA OVLAŠTENjA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENjA OVLAŠTENjA SKUPŠTINE U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA "GIPSY KINGS U SARAJEVU" U SARADNjI SA STARMEN DOOEL SKOPJE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA "JON LORD’S CONCERTO FOR GROUP AND ORCHESTRA"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANjE PROJEKTA RAMAZAN U SARAJEVU "VISIT SARAJEVO-FEEL THE SPIRIT OF RAMADAN"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO ZA RAZRJEŠENjE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
 • ODLUKA O DODJELI KOLEKTIVNE "ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA" U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2708/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2709/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2710/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2711/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2712/23
 • ODLUKA O DODJELI PRIZNANjA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA, BROJ: 01/14-04-2714/23
 • ODLUKA O ZADUŽENjU MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA IZMJENU VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN PLAĆA U 2023. GODINI I PLANIRANjE ISPLATE MJESEČNOG DODATKA NA PLAĆU U NETO IZNOSU OD 100 KM
 • ODLUKA O IZBORU I NOMINOVANjU KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BAGS - ENERGOTEHNIKA" D.D. VOGOŠĆA ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDžETA GRADA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDžETA OPĆINE HADžIĆI ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O OPOZIVU POUNOMOĆI I DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENjE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENjA OVLAŠTENjA SKUŠTINE KJP "PD BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO - ILIDžA
 • ODLUKA O OPOZIVU PUNOMOĆI I DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENjE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENjA OVLAŠTENjA SKUPŠTINE KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O OPOZIVU PUNOMOĆI I DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OVLAŠTENjE NOVOG PUNOMOĆNIKA RADI VRŠENjA OVLAŠTENjA SKUŠTINE KJP "ZOI 84" OCS D.O.O. SARAJEVO
 • ODLUKA O PRIHVATANjU MOLBE ORGANIZACIJE MUNjA INKUBATOR DRUŠTVENIH INOVACIJA I DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKTA "STARFEST - 1. BH FESTIVAL ZA RAZVOJ KARIJERE"
 • ODLUKA O UNOSU RAZGRANIČENIH PRIMITAKA I TRANSFERA U BUDžET GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE PROCENTA OSNOVICE MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANjA
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNjIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O KORISNICIMA, KRITERIJIMA I NAČINU REALIZACIJE PODSTICAJA ZAPOŠLjAVANjU I RAZVOJU PRIVREDE NA TERITORIJI OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
 • PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PODRŠKU FINANSIRANjU JAVNOG INTERESA U SPORTU KANTONA SARAJEVO
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA PO OSNOVU PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI
 • PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OBLAST KULTURE I UMJETNOSTI
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU POSTUPKA IMENOVANjA I RAZRJEŠENjA ČLANOVA SAVJETA MINISTARSTVA ZA VISOKO OBRAZOVANjE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O IMENOVANjU PROJEKTNOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU JEDNOG V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILjEŽAVANjE 11. JULA 1995. GODINE, 28. GODIŠNjICE GENOCIDA NAD BOŠNjACIMA, "SIGURNE ZONE UN-A" SREBRENICA ISPRED VLADE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "HILMI EF. ŠARIĆ"
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU PREDSJEDNICE UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI CENTAR"
 • SAOPĆENjE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JANUAR 2023. GODINE
 • PRESUDA, BROJ: U-2/22