Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 11/2021 оd 29.12.2021.


  • BUDžET HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ZAKON O IZVRŠENjU BUDžETA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU (REBALANS II)
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKONERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU