Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 7/2021 оd 28.09.2021.


 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" SKUPŠTINI HNK
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA U VEZI POČETKA ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE U HNK, BROJ: 01-1-02-2051/21 OD 26.8.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-1-02-2078/21 OD 26.8.2021. GODINE
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA U HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA PITANjA BORACA NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA STAMBENO ZBRINjAVANjE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE RADI SUFINANSIRANjA IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA RASPISIVANjE JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE DJELATNOSTI I PROJEKATA IZ OBLASTI SPORTA RADI SUFINANSIRANjA IZ SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA NA PRIJEDLOG ORGANIZACIONIH ŠEMA SREDNjIH ŠKOLA U HNK ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTRU PRIVREDE NA IZJAVU KONCESORA O RASKIDU UGOVORA O KONCESIJI BROJ: 07- 02A)-20-384-35/16 OD 21.08.2019. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC ZA PERIOD OD 01.01.-30.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNjEG OBRAZOVANjA U HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "MARSSEL X" I "MARSSEL Y", NA LOKALITETU PJEŠIVAC, OPĆINA STOLAC
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SEDAM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA - SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 4", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 5", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 6", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "HODOVO 7", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 5", SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 6" I SOLARNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "PJEŠIVAC 7", NA LOKALITETU HODOVO, OPĆINA STOLAC I PRODUŽENjE ROKA ZA POTPISIVANjE UGOVORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG UGOVORA O KORIŠTENjU POSLOVNOG PROSTORA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANSIJA
 • ODLUKA O IZUZECIMA U POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNIM USTANOVAMA ODGOJA I OBRAZOVANjA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O NAČINU PLAĆANjA USLUGE NOTARSKE OBRADE UGOVORA O POKLANjANjU NEKRETNINA
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH KRITERIJA, USLOVA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE SA POZICIJE "FINANSIRANjE PROJEKATA SOCIJALNE POLITIKE" ZA FINANSIRANjE PROJEKTA PUTEM JAVNOG POZIVA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ZA 2021. GODINU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA, UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA PLANIRANIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE SA POZICIJE "GRANT JAVNIM KUHINjAMA"
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA POKRIVANjE TROŠKOVA LIJEČENjA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA NABAVKE MATERIJALA ZA OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjU OPREME OPĆINSKOM SUDU U ČITLUKU IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE, BROJ: 01-1-02-2007/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA NA IME NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE, BROJ: 01-1-02-2008/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU S POZICIJE MINISTARSTVA FINANSIJA "TEKUĆA REZERVA" MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU SKUPŠTINI HNK
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU SREDNjOJ ŠKOLI NEUM
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU KANTONALNOM SUDU MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE O REALIZACIJI DODJELjENIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE RIBARSTVA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O IZVRŠENjU SANKCIJA U HNK IZ ČLANA 1. ZAKONA O IZVRŠENjU SANKCIJA HNK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA HNK ZA PERIOD 1.1.-30.-06.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENjU TEKUĆE REZERVE BUDžETA HNK ZA PERIOD 1.1.-30.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE MINISTARSTVA PRIVREDE O STANjU TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA I PROGRAMA UPRAVE ZA PUTEVE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PLANA PROVOĐENjA PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE HNK 2021.2024 GODINE MINISTARSTVA PRIVREDE HNK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU METODOLOGIJE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA U 2021. I 2022. GODINI
 • ODLUKU O DOBRAVANjU NABAVKE I PLAĆANjU STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU HNK IZ BUDžETA HNK ZA 2021. GODINU
 • PLAN I PROGRAM UPRAVE ZA PUTEVE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA HNK ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA STAMBENO ZBRINjAVANjE
 • PRAVILNIK O POSTUPCIMA U PROVOĐENjU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 2021.- 2024. GODINE
 • PRAVILNIK O PRIJEDLOGU, DOKUMENTACIJI I POSTUPKU ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA INSTALISANE SNAGE VEĆE OD 23,1 KW
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PROVOĐENjE INTERNOG OGLASA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR