Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 9/2023 оd 18.08.2023.


 • ODLUKA O ODOBRAVANjU PLAĆANjA POREZKIH OBAVEZA MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA IZ BUDžETA HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE) UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA MINISTRU PRIVREDE ZA DALjE PROVOĐENjE I OKONČANjE PROCEDURE ODABIRA KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "BROTIS 5" I "BROTIS 6" NA LOKALITETU PODPOLjE, OPĆINA ČITLUK
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA I UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "FINANSIRANjE PROJEKATA SOCIJALNE POLITIKE"
 • ODLUKA O NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA, UTVRĐIVANjU KRITERIJA, USLOVA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA PLANIRANIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE S POZICIJE "GRANT JAVNIM KUHINjAMA"
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI I UTROŠKU NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA FNE FNE "BROTNjO 1" I FNE "BROTNjO 2"
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FNE "TEPČIĆI 1", TEPČIĆI, ČITLUK
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKE OBJEKTE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA "DRAČEVICE 1", "DRAČEVICE 2" I "DRAČEVICE 3", NA LOKALITETU BLAGAJ, GRAD MOSTAR
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FNE "ŠOŠA 2"
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA FNE MO SOLAR 1, FNE MO SOLAR 2, FNE MO SOLAR 3, FNE MO SOLAR 4, FNE MO SOLAR 5, FNE MO SOLAR 6, FNE MO SOLAR 7, FNE MO SOLAR 8, FNE MO SOLAR 9 I FNE MO SOLAR 10, POJEDINAČNE SNAGE 4,99 MW, NA LOKALITETU 1 POLOG, MOSTAR
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU INSPEKTORATA MINISTARSTVA PRIVREDE ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.6.2023. GODINE
 • ODLUKA O IZUZECIMA U POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNIM USTANOVAMA ODGOJA I OBRAZOVANjA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZGRADNjOM ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FOTONAPONSKA ELEKTRANA "EPHZHB 1", HODOVO, STOLAC
 • ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA POTICAJNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PRIVREDE S POZICIJE "SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA (PO ODLUCI VLADE)" UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2023. GODINU
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • ODLUKA O PRODUŽENjU RADA ISPITNE KOMISIJE ZA PROVOĐENjE VOZAČKIH ISPITA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI UČEŠĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE U TROŠKOVIMA NABAVKE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA KOJA SE MOGU PROPISIVATI U OKVIRU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
 • PRESUDA, BROJ: U-17/22 OD 13.6.2023. GODINE
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE