Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona

br. 3/2021 оd 20.05.2021.


 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA TRI NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD ČITLUK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE O IZVRŠENOM POPISU OSNOVNIH SREDSTAVA, OBAVEZA I POTRAŽIVANjA BUDžETA HNK SA STANjEM NA DAN 31.12.2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU INSPEKTORATA MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-1-02-636/21 OD 10.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 02-01-055/21 OD 31.3.2021. GODINE
 • ZAKLjUČCI, BROJ: 02-01-056/21 OD 31.3.2021. GODINE
 • KOLEKTIVNI UGOVOR PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O DAVANjU OVLAŠTENjA MINISTRU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA ZAKLjUČIVANjE UGOVORA O POKLANjANjU NEKRETNINA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ARHIVU HNK ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINSKI SUD U MOSTARU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA U STRUČNU SLUŽBU VLADE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS TRI NAMJEŠTENIKA U KANTONALNO TUŽILAŠTVO HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS TRI NAMJEŠTENIKA U OPĆINSKI SUD U ČAPLjINI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA ZAŠTITU ISTORIJSKOG NASLjEĐA/KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA PITANjA BORACA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA RUKOVODEĆA DRŽAVNA SLUŽBENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA "STOLAC" ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA LISTU POSLOVNIH SUBJEKTA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATA NA ODOBRENA KREDITNA SREDSTVA U SKLADU SA PROTOKOLOM O SARADNjI IZMEĐU RAZVOJNE BANKE FBIH I HNK
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINjAVANjE OSOBA S INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" STOLAC ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI POSLOVA UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ANEKSA 7 NA UGOVOR O KONCESIJI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA KAO I O USLOVIMA I ROKU PRIMJENE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UREDU ZA ZAKONODAVSTVO VLADE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI UREDU PREDSJEDNIKA VLADE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DVA NAMJEŠTENIKA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKI OBJEKAT FOTONAPONSKE ELEKTRANE "TC SOLAR" NA LOKALITETU INDUSTRIJSKA ZONA ČITLUK, OPĆINA ČITLUK
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA ELEKTROENERGETSKI OBJEKT FOTONAPONSKA ELEKTRANA "ECOSOLAR 1"
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLjANjE ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI PROIZVODNjE, PRENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOLARNU FOTONAPONSKU ELEKTRANU "ST-1"
 • ODLUKA O DODJELI RIBOLOVNE ZONE ZA PRIVREMENO KORIŠTENjE - SPORTSKO RIBOLOVNOJ UDRUZI "VRUTAK HUTOVO-RAVNO" NEUM, BROJ: 11-03-20-425/21
 • ODLUKA O DODJELI RIBOLOVNE ZONE ZA PRIVREMENO KORIŠTENjE - SPORTSKO RIBOLOVNOJ UDRUZI "VRUTAK HUTOVO-RAVNO" NEUM, BROJ: 11-03-20-426/21
 • ODLUKA O DODJELI RIBOLOVNE ZONE ZA PRIVREMENO KORIŠTENjE - ČAPLjINA
 • ODLUKA O DODJELI RIBOLOVNE ZONE ZA PRIVREMENO KORIŠTENjE - ČITLUK
 • ODLUKA O IZBORU OBJEKATA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA "PROJEKT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BIH" U 2021. GODINI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVJERU ZAKLjUČENIH I/ILI OBNOVLjENIH UGOVORA O KORIŠTENjU STANA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE KOJA ĆE ODOBRITI TEST OPĆEG ZNANjA I LISTU KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA OSNOVNU OBUKU ZA KADETE U UPRAVI POLICIJE MUP-A HNK
 • ODLUKA O NAČINU PROVOĐENjA MATURE I ZAVRŠNIH ISPITA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI SREDNjIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU I NAČINU UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA FINANSIRANjE DDD MJERA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI RADI OBNOVE PORODIČNE KUĆE IZGORJELE U POŽARU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU RASPODJELE NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA FINANSIRANjE NEZAVISNIH POSLANIKA U SKUPŠTINI HNK
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU UTROŠKA SREDSTAVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O POVEĆANjU PRIHODA I RASHODA U BUDžETU HNK ZA 2021. GODINU UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO NA POZICIJI "IZDACI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO"
 • ODLUKA O PRISTUPANjU RASPISIVANjA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "NARODNO POZORIŠTE U MOSTARU"
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA U KANTONALNOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU HNK
 • ODLUKA O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA ZA POTREBE MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA
 • ODLUKA O STAVLjANjU NA RASPOLAGANjE I ODOBRAVANjE UTROŠKA RAZGRANIČENIH PRIHODA IZ 2020. GODINE ZA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE
 • ODLUKA O UNUTRAŠNjOJ PRERASPODJELI NOVČANIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
 • ODLUKA O USVAJANjU AKCIONOG PLANA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ZA PROVOĐENjE STRATEGIJE SUPROTSTAVLjANjA TRGOVINI LjUDIMA BOSNE I HERCEGOVINE (2020-2023.)
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ARHIVA HNK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA/BAŠTINE HNK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ŠKOLSTVO MOSTAR ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU KANTONALNOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA GRAĐENjA I PROSTORNOG UREĐENjA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA ZA PITANjA BORACA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA PRIVREDE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I VEZA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLINE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA MOSTAR ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU RADNOG TIJELA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE HNK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU INFORMACIJE O STANjU U UPRAVI ZA ŠUMARSTVO MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU LOKALNOG PLANA AKCIJE U OBLASTI INVALIDITETA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU (2021-2022)
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA NOVČANIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR S POZICIJE "NABAVKA OPREME"
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDžETOM HNK ZA 2021. GODINU ZA UPRAVU ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE S POZICIJE "UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE RAK 001 - KATASTAR"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA PODMIRENjE TROŠKOVA SAHRANE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE NAKNADE ZA RAD CENTRALNE INVENTURNE KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE, OBAVEZA I POTRAŽIVANjA BUDžETA HNK SA STANjEM NA DAN 31.12.2020. GODINE
 • REGISTAR BUDžETSKIH KORISNIKA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
 • RJEŠENjA O REGISTRACIJI UDRUŽENjA GRAĐANA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA PRAĆENjE REALIZACIJE STRATEGIJE RAZVOJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 2021-2027. GODINE
 • RJEŠENjE O STICANjU USLOVA ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA UDRUŽENjU GRAĐANA "ORGANIZACIJA SPORTSKIH RIBOLOVACA" KONjIC
 • RJEŠENjE O STICANjU USLOVA ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA UDRUŽENjU SPORTSKIH RIBOLOVACA "GLAVATICA" JABLANICA
 • RJEŠENjE O STICANjU USLOVA ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA UDRUŽENjU-UDRUGA SPORTSKIH RIBOLOVACA "NERETVA 1933" MOSTAR
 • UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O NAČINU I USLOVIMA ZA OSTVARENjE PODRŠKI U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKOJ PROIZVODNjI ZA 2021. GODINU

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772