Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 32/2021 od 31.12.2021.


 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1031-1/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1170-1/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1232-1/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1267-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1284-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1286-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1308-1/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1327-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1336-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1337-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1338-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1344-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1345-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1354-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1359-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1360-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1368-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1386-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1387-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1388-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1353-1/21-110
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1363-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1367-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1380-1/21-111
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1074-3/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1268-3/21-109
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1309-3/21-109
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU FINANCIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ISPLATI DIJELA SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U ZDRAVSTVU PREDVIĐENE FINANCIJSKIM PLANOM ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE O ISPLATI SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U ZDRAVSTVU SVEUČILIŠNOJ KLINIČKOJ BOLNICI MOSTAR
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2022. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
 • ODLUKA O IZVRŠENjU REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI GALERIJAMA I MUZEJIMA: HUMAC, ŠIROKI BRIJEG, POSUŠJE I HRVATSKU FRANjEVAČKU ARHEOLOŠKU ZBIRKU "SVETI STJEPAN PRVOMUČENIK" GORICA" IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PONIŠTENjU DIJELA ODLUKE O POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE I DRUGA MATERIJALNA PRAVA IZABRANIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U SKUPŠTINI ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA IZRAČUN BRUTO PLAĆE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELjA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE, ZAPOSLENIKA U ŠKOLAMA KOJI SU KORISNICI PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I OSTALIH UPOSLENIKA KORISNIKA PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KALENDARU RADA SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.
 • REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GLAVNOG POPISNOG POVJERENSTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GLAVNOG POPISNOG POVJERENSTVA ZA POPIS STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI, PRAVA I RAZGRANIČENjA I ZALIHA MATERIJALA, ROBE I SITNOG INVENTARA ŽUPANIJSKIH MINISTARSTAVA I UPRAVA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GLAVNOG POPISNOG POVJERENSTVA MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GLAVNOG POPISNOG POVJERENSTVA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GLAVNOG POPISNOG POVJERENSTVA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA POPIS NOVČANIH SREDSTAVA, DONACIJSKIH SREDSTAVA, PLEMENITIH METALA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA, POTRAŽIVANjA I PLASMANA, KRATKOROČNIH I DUGOROČNIH OBVEZA, RAZGRANIČENjA I KAPITALA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • SPORAZUM O VISINI KOEFICIJENATA SLOŽENOSTI POSLOVA UPOSLENIH U SREDNjIM ŠKOLAMA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE