Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 17/2021 od 12.07.2021.


  • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-712-1/21-95
  • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-729-1/21-95
  • ODLUKA O UTVRĐIVANjU VISINE I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENjE GODIŠNjEG ODMORA (REGRES) ZA 2021. GODINU
  • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA DAVANjE MIŠLjENjA PO ZAHTJEVU ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ KOD TEŠKE INVALIDNOSTI ILI TEŠKE BOLESTI
  • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU POVJERENSTVA ZA DAVANjE MIŠLjENjA PO ZAHTJEVU ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ KOD TEŠKE INVALIDNOSTI ILI TEŠKE BOLESTI