Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 9/2023 od 17.03.2023.


 • ZAKLjUČCI O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA I RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2022. GODINU SA 145. SJEDNICE
 • ZAKLjUČCI O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽZH ZA 2023. GODINU SA 148. SJEDNICE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU V.D. RAVNATELjA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENjU V.D. RAVNATELjA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE GOSPODARSKOM DRUŠTVU ELCOR D.O.O. GRUDE ZA IZGRADNjU I KORIŠTENjE FOTONAPONSKE ELEKTRANE "LONČACI 1" NA LOKACIJI LONČACI, OPĆINA GRUDE
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE GOSPODARSKOM DRUŠTVU UNOPROJEKT D.O.O. GRUDE ZA IZGRADNjU I KORIŠTENjE FOTONAPONSKE ELEKTRANE "LONČACI 2" NA LOKACIJI LONČACI, OPĆINA GRUDE
 • ODLUKA O DONACIJI MOTORNOG VOZILA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE DOBROVOLjNOM VATROGASNOM DRUŠTVU "TREBIŽAT" LjUBUŠKI
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA IZ OSNOVA MATERIJALNIH PRAVA UPOSLENIH KOD KORISNIKA PRORAČUNA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI KONCESIJE JAVNOM PODUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR ZA IZGRADNjU I KORIŠTENjE VJETROELEKTRANE "POKLEČANI" NA LOKACIJI RAKITNO, OPĆINA POSUŠJE
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU OSNOVICE I VISINE ZA NAKNADE IZ ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELjI S DJECOM
 • ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA S POZICIJE "TEKUĆI PRIJENOSI ZA SVEUČILIŠTE U MOSTARU, STUDENTSKI CENTAR U MOSTARU, ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE" IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2023.
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA IZRAČUN BRUTO PLAĆE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELjA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE, ZAPOSLENIKA U ŠKOLAMA KOJI SU KORISNICI PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I OSTALIH UPOSLENIKA KORISNIKA PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA GRUDE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA POSUŠJE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA GRUDE
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA POSUŠJE
 • UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O ORGANIZIRANjU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANjA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ