Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 22 оd 08.09.2020.


 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-631-3/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-917-1/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-918-1/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-824-2/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-906-1/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-906-2/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-916-1/20-64
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020., BROJ: 01-246-3/20-64.
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU STANjA NESREĆE NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE PROUZROKOVANE ŠIRENjEM ZARAZNE BOLESTI KORONAVIRUSA (COVID-19)
 • PONIŠTENjE JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANjE ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I NAČINU DAVANjA U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I ZASNIVANjU PRAVA SLUŽNOSTI

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772