Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 11/2024 od 28.05.2024.


 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDžBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ZA OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANjU U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANjU U SREDNjOJ ŠKOLI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE DOMA ZDRAVLjA GRUDE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE DOMA ZDRAVLjA LjUBUŠKI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE DOMA ZDRAVLjA ŠIROKI BRIJEG
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU, ZA TEKUĆE PRIJENOSE ZA POLITIČKE STRANKE
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU
 • ZAKLjUČAK O PRIHVAĆANjU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU PROGRAMA RADA VLADE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠĆA O IZVRŠENjU PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA RAZDOBLjE OD 01.01. DO 31.12.2023. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠĆA O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠĆA O STANjU U PROSTORU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA RAZDOBLjE OD 2019. DO 2022. GODINE
 • ZAKLjUČCI O ZADUŽIVANjU MINISTARSTVA OBRAZOVANjA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
 • ODLUKA O ZATVARANjU RAČUNA ZA POSEBNE NAMJENE - POSEBNI TRANSAKCIJSKI RAČUN U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE ZA UPLATU PREDUJMA OD AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROJEKT PESCAR
 • ODLUKA O RASPISIVANjU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE I REOSIGURANjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ISPRED ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU ISPLATE SREDSTAVA HOSPICIJU JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLjA LjUBUŠKI UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENjU VRŠITELjA DUŽNOSTI RAVNATELjA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU VRŠITELjA DUŽNOSTI RAVNATELjA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANjU GODIŠNjEG OBRAČUNA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ISKAZANOG PO GODIŠNjEM OBRAČUNU "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU OVLASTI AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI ZA POTICANjE RAZVOJA GOSPODARSTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU
 • ZAKLjUČCI O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2024. GODINU S 37. I 38. SJEDNICE
 • RJEŠENjE O OSNIVANjU I IMENOVANjU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAZVOJ IZVRSNOSTI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANjE RAVNATELjA JU "KULTURNI DOM A. B. ŠIMIĆ" GRUDE
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE