Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 26 od 26.10.2020.


  • ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU LISTE KOORDINATORA ZA PROCES EUROPSKIH INTEGRACIJA I NjIHOVIH ZAMJENIKA
  • JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANjE RAVNATELjA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
  • NAPUTAK O IZMJENAMA NAPUTKA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POTPORE U POLjOPRIVREDI ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA NAPUTAK O IZMJENAMA NAPUTKA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA POTPORE U POLjOPRIVREDI ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI ZA PROGRAME KULTURE" UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNjIŽAVANjE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA S JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I POSTUPKU UMANjENjA OBVEZA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772