Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 23/2021 od 12.10.2021.


 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBUJMU, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA OSIGURANIH OSOBA NA KORIŠTENjE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA KOJA SE ODOBRAVAJU OSIGURANIM OSOBAMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-150-2/21-102
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-934-1/21-102
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-931-1/21-102
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-944-1/21-102
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-576-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-693-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-824-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-848-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-859-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-896-3/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-912-1/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-916-1/21-101
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU RASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021., BROJ: 01-960-3/21-102
 • JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANjE RAVNATELjA JAVNE USTANOVE "VRILO" GRUDE
 • JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANjE PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR ZA DJECU, MLADE I ODRASLE OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU GRADA LjUBUŠKOG
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANjU ZAMJENIKA RAVNATELjA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA RAVNATELjA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "VRIOŠTICA"
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU OSNOVICE ZA IZRAČUN BRUTO PLAĆE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELjA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE, ZAPOSLENIKA U ŠKOLAMA KOJI SU KORISNICI PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I OSTALIH UPOSLENIKA KORISNIKA PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PREMJEŠTANjU VOZILA NA DRUGO MJESTO I NAKNADI TROŠKOVA ZA PREMJEŠTANjE I ČUVANjE VOZILA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENjE POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKE ELEKTRANE "ASTERA" NA LOKACIJI ČITLUK OPĆINA POSUŠJE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENjE POSTUPKA DODJELE KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANjE I EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA ISTRAŽNOM PROSTORU "KAMENICE" ŠIROKI BRIJEG
 • RJEŠENjE O PRIVREMENOM VRŠENjU DUŽNOSTI POSLOVA TAJNIKA VLADE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE