Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 5/2021 od 10.03.2021.


 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-100-6/21-84
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-1190-1/20-84
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-235-1/21-84
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU, BROJ: 01-252-1/21-84
 • JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANjE DVA ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR ISPRED SUOSNIVAČA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANjE RAVNATELjA I ZAMJENIKA RAVNATELjA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANjE RAVNATELjA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • OBAVIJEST O PONIŠTENjU JAVNOG OGLASA, BROJ: 08-74-1/21
 • OBAVIJEST O PONIŠTENjU JAVNOG OGLASA, BROJ: 08-75-1/21
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZA SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O ZAKUPU ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH NASADA NA DIJELU K.Č. BROJ 6149/2 K.O. LjUTI DOLAC, ŠIROKI BRIJEG
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU, UNAPRJEĐENjE I PODIZANjE NOVIH ŠUMA I ZA RURALNI RAZVOJ" UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI ZA POTICAJE U POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI I RURALNOM RAZVITKU" UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANjE NA POZICIJE RAVNATELjA I BRANITELjA U ŽUPANIJSKOM ZAVODU ZA PRAVNU POMOĆ
 • ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PRIJENOSU SREDSTAVA STUDENTSKOM CENTRU SVEUČILIŠTA U MOSTARU UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANjU I PROVEDBI JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANjE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLjA ŠIROKI BRIJEG
 • ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENjA FINANCIJSKIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELjU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATROGASTVO
 • ODLUKA O UTROŠKU SREDSTAVA "TEKUĆI PRIJENOSI ZA SUZBIJANjE ZARAZNIH BOLESTI" UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O UNUTARNjEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENjA, GRADITELjSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772