Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani u Brčko distriktu


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke

br. 28 od 02.12.2020.


 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU, BROJ: 01-1132-1/20-69
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU, BROJ: 01-1146-1/20-70
 • ZAKLjUČAK O ODOBRAVANjU PRERASPODJELE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU
 • IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
 • JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANjE ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE CESTE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
 • NAPUTAK O RADU POPISNIH POVJERENSTAVA I OBAVLjANjU POPISA IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANjA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZVRŠENjU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE, REKONSTRUKCIJE, IZGRADNjE I OBNOVE CESTA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O IZVRŠENjU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PROGLAŠENjU 25. STUDENOGA 2020. GODINE NERADNIM DANOM U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ
 • PLAN I PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE, REKONSTRUKCIJE, IZGRADNjE I OBNOVE CESTA U 2020. GODINI
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAGRADAMA

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772