Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanske županije / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Posavske

br. 19/2021 od 30.12.2021.


  • ZAKLjUČAK O DAVANjU SUGLASNOSTI, BROJ: 06-34-1154-2/21
  • NAPUTAK O NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH POTPORA U PRIMARNOJ POLjOPRIVREDNOJ PROIZVODNjI, SUFINANCIRANjU MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OSTALIM POTPORAMA ZA 2021. GODINU