Zastava Srbije

BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Županije Zapadnohercegovačke / Propisi Srednjobosanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta


Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Posavske

br. 13/2021 od 17.09.2021.


 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE - POTROŠAČKA JEDINICA URED ZA OBNOVU, STAMBENO ZBRINjAVANjE I RASELjENE OSOBE VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU NA POZICIJI GRANT ZA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINjAVANjU MLADIH OBITELjI I SOCIJALNIH KATEGORIJA
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU OVLAŠTENjA ZA POTPISIVANjE UGOVORA S JAVNOM USTANOVOM ZAVODOM ZA ODGOJ I OBRAZOVANjE ŠIROKI BRIJEG O IZRADI PRIJEDLOGA NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA TEMELjENIM NA ISHODIMA UČENjA ZA OSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I OPĆE OBRAZOVNE PREDMETE U SREDNjIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA KOJE RADE PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU NA HRVATSKOM JEZIKU U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ZAKLjUČAK O DAVANjU SUGLASNOSTI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZAJEDNIČKOJ SLUŽBI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVEDBU POSTUPKA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE ROBA MRKOG UGLjENA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI ZAJEDNIČKOJ SLUŽBI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVEDBU POSTUPKA ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVE USLUGA OBVEZNOG OSIGURANjA MOTORNIH VOZILA
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU PROMETA, VEZA I ZAŠTITE OKOLIŠA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVE - RADOVI NA SANACIJI/REHABILITACIJI/I REKONSTRUKCIJI LOKALNIH CESTA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANjA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA OD POSLjEDICA NESRETNOG SLUČAJA NEZGODE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVOĐENjE POSTUPKA PRODAJE POKRETNIH STVARI
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNjOJ ORGANIZACIJI ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELjSTVA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RANG LISTE KORISNIKA SUBVENCIJE PO JAVNOM POZIVU ZA SUBVENCIONIRANjE PRVOG RJEŠAVANjA STAMBENOG PITANjA MLADIH OBITELjI
 • ODLUKA O MODELIMA ORGANIZACIJE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU S HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE- HRVATSKA AKADEMIJA ZA ZNANOST I UMJETNOST U BOSNI I HERCEGOVINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 01-I-11-55-21/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 01-I-11-55-22/21
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU MINISTARSTVU FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE-DJEČJI VRTIĆI
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU NA IME PODRŠKE U IZGRADNjI I OBNOVI SAKRALNIH OBJEKATA I REALIZACIJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI RELIGIJSKOG SADRŽAJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU NA IME UPLATE RAZLIKE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA RAZDOBLjE OD 01.01.1999.-27.05.2001. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU SVEUČILIŠTU U MOSTARU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U ŽUPANIJI POSAVSKOJ ZA ODRŽAVANjE PROSTORNIH UVJETA I SREDSTAVA ZA RAD
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ GRANTA ZA UREĐENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA UTVRĐENOG PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ GRANTOVA ZA VODOPRIVREDU UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ KAPITALNOG GRANTA ZA UREĐENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA UTVRĐENOG PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU KORIŠTENjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU NA IME SUFINANCIRANjA PROGRAMA STRUČNIH OBUKA I SEMINARA
 • ODLUKA O PEDAGOŠKIM STANDARDIMA ZA SREDNjE OBRAZOVANjE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽUPANIJE POSAVSKE I ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELjSTVA
 • ODLUKA O PREUZIMANjU OBVEZE SUFINANCIRANjA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA S PODRUČJA ŽUPANIJE POSAVSKE U RAZDOBLjU RUJAN - PROSINAC U ŠKOLSKOJ 2021./2022. GODINI
 • ODLUKA O REFUNDACIJI TROŠKOVA LIJEČENjA IZVAN ŽUPANIJE POSAVSKE I INOZEMSTVU
 • ODLUKA O UNOSU I RASPOREĐIVANjU TRANSFERA U PRORAČUN ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU TEMELjEM UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTU, ZAKLjUČENOG IZMEĐU SREDIŠNjEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE I OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA U ODžAKU, BROJ: 537-02-01/4-21-02, KLASA: 016-04/21-06/534 OD 02.06.2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANjU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNO GLAZBENO ŠKOLOVANjE U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA IZ GRANTOVA ZA ŠUMARSTVO UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU
 • POPIS VERIFICIRANIH SREDNjIH ŠKOLA UPISANIH U REGISTAR SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U OSNOVNOJ ŠKOLI
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U SREDNjOJ ŠKOLI
 • PRAVILNIK O SUDJELOVANjU I NAČINU PLAĆANjA KORISNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA UZDRŽAVANjA U TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELjI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA VOĐENjE PREGOVORA SA SINDIKATOM DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA ODABIR KORISNIKA NA POZICIJI GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA, TEMELjEM JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLjANjE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENjENIH SUBVENCIONIRANjU ISPLATE DIJELA NETO PLAĆE ZA ZAPOSLENE U PODUZEĆIMA, OBRTIMA I ZADRUGAMA NA PODRUČJU ŽUPANIJE POSAVSKE ZA MJESEC OŽUJAK, TRAVANj I SVIBANj 2021. GODINE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA NA POZICIJAMA GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA I KAPITALNI GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA, TEMELjEM JAVNIH POZIVA ZA: REGRESIRANjE KAMATA NA INVESTICIJSKE KREDITE, KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA, KREDITI ZA REFINANCIRANjE INVESTICIJSKIH KREDITA I FINANCIJSKI LEASING TE SUFINANCIRANjE TROŠKOVA ZA IZVRŠENU NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA NA POZICIJI GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA, TEMELjEM JAVNIH POZIVA ZA: PODRŠKU NOVOOSNOVANIM OBRTIMA, PODRŠKU NOVOOSNOVANIM PODUZEĆIMA I SUFINANCIRANjE UPOŠLjAVANjA NEUPOSLENIH OSOBA
 • UREDBA O VRŠENjU OVLASTI U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANjEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJE POSAVSKE