Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Posavske

br. 12/2023 od 15.09.2023.


 • UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELjA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA IMENOVANjE RAVNATELjA MUZEJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU SVEUČILIŠTU U MOSTARU
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023 GODINU NA POZICIJI GRANT ZA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINjAVANjU MLADIH OBITELjI I SOCIJALNIH KATEGORIJA NA IME ISPUNjENjA UGOVORENIH OBAVEZA PREMA KORISNICIMA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA SUBVENCIJU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU NA POZICIJI GRANT ZA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINjAVANjU MLADIH OBITELjI I SOCIJALNIH KATEGORIJA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU ZA DOSPJELE A NEIZMIRENE OBVEZE PREMA UPOSLENIKU MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE NA IME UPLATE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE NA PLAĆE ISPLAĆENE ZA RAZDOBLjE OD 01.12.1994. GODINE DO 31.12.1995. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE U SVRHU FINANCIJSKE POMOĆI FIZIČKIM OSOBAMA KOJE SU PRETRPJELE ŠTETE USLIJED PRIRODNE NESREĆE-POŽARA
 • ODLUKA O STAVLjANjU IZVAN SNAGE ODLUKE O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU IZMEĐU VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE I SREDNjE ŠKOLE PERE ZEČEVIĆA U ODžAKU
 • ODLUKA O POPISU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U KOJIMA DRŽAVNIM KAPITALOM UPRAVLjAJU VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE, GRADSKO I OPĆINSKA VIJEĆA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PREDMETA KONCESIJE KOJI SE DODJELjUJU PUTEM JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU KORIŠTENjA I NAČINU OBRAČUNA SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA KOD KORISNIKA PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA II IZMJENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA, ZAŠTITE, REKONSTRUKCIJE, IZGRADNjE I OBNOVE JAVNIH CESTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI MOTORNIH VOZILA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-24/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-25/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-26/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-27/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-28/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-29/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 04-11-24-30/23
 • POPIS VERIFICIRANIH SREDNjIH ŠKOLA UPISANIH U REGISTAR SREDNjIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU
 • OGLASI/SLUŽBENE OBJAVE