Zastava Srbije
Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

ARHIVA Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

Narodne novine Županije Posavske

br. 2/2023 od 28.02.2023.


 • PRESUDA, BROJ: U-33/19
 • ODLUKA O DAVANjU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I ZAKONODAVSTVO
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU ODBORA ZA GOSPODARSTVO, EKONOMSKU POLITIKU I PRORAČUN
 • ODLUKA O IZBORU I IMENOVANjU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA I BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZASTUPNIČKE ISKAZNICE ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU ZA DOSPJELE A NEIZMIRENE OBVEZE PREMA UPOSLENICIMA MINISTARSTVA UNUTARNjIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE NA IME UPLATE RAZLIKE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA RAZDOBLjE 1999.-2003. GODINE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU S POZICIJE GRANT ZA BRANITELjE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU NA POZICIJI GRANT ZA SPORT
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE U SVRHU NOVČANE POMOĆI UGROŽENOM STANOVNIŠTVU TURSKE I SIRIJE U UBLAŽAVANjU POSLjEDICA RAZORNIH POTRESA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU ZA DOSPJELE A NEIZMIRENE OBVEZE PREMA UPOSLENIKU OPĆINSKOG SUDA ORAŠJE NA IME UPLATE RAZLIKE DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA RAZDOBLjE OD 01.01.1999. DO 31.12.2003. GODINE
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU CRVENOM KRIŽU ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU GOSPODARSKOJ KOMORI ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU SVEUČILIŠTU U MOSTARU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA FINANCIJSKE KONSOLIDACIJE I RESTRUKTURIRANjA ŽUPANIJSKE BOLNICE U ORAŠJU ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U TIJELIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI POSAVSKOJ
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU NA POZICIJI GRANT ZA INFORMIRANjE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU S GRANTA ZA INFORMIRANjE
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU NA POZICIJI GRANT ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU VLADI ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 01-I-11-54-3/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE, BROJ: 01-I-11-54-4/23
 • ODLUKA O ODOBRAVANjU IZDVAJANjA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023. GODINU MINISTARSTVU FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE
 • ODLUKA O DODATNIM NORMATIVIMA ZA UGOVARANjE BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ŽUPANIJI POSAVSKOJ ZA 2023. GODINU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU POVJERENSTVA ZA STAVLjANjE I SKIDANjE LIJEKOVA NA LISTU LIJEKOVA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ