Zastava Srbije

#OBUKA

Broj prijavljenih:
19 / 32

Praktična primjena Smjernica za upravljanje rizicima u subjektima javnog sektora Republike Srpske (kroz primjere i izradu registra rizika u realnom vremenu u PIFC aplikaciji)


Datum i vrijeme održavanja obuke:

15. maj (srijeda) 2024. godine
Registracija učesnika obuke od 9:30h
Početak obuke od 10:00h

Prijavite se

Opis obuke:

Paragraf Lex organizuje praktičnu obuku koja ima za cilj da približi učesnicima metodologiju i alate za izradu registra rizika kroz praktičan rad svakog pojedinog učesnika u samoj aplikaciji (kroz konkretne primjere, unosom podataka u realnom vremenu u aplikaciju i na pojedinačnom računaru u okviru moderne računarske sale Lanaco tehnološkog centra).

Polaznici će se upoznati sa Smjernicama za upravljanje rizicima u subjektima javnog sektora Republike Srpske, načinom izrade registra rizika uz upotrebu propisanih obrazaca, kao i izradom elektronskog registra rizika u PIFC aplikaciji.

U svjetlu nadolazećeg polugodišnjeg izvještavanja o sistemu FUK-a, na savjetovanju će biti pružene i osnovne smjernice subjektima u ovom procesu.

Teme obuke:

Predavač:

mr Sonja Toprek
načelnik Odjeljenja za regulisanje i nadzor sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Centralnoj jedinici za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstva finansija Republike Srpske

Zašto da dođete na Paragrafovu obuku?

Obuka će vam pomoći da steknete neophodna i proširite postojeća znanja i otklonite nedoumice vezane za upravljanje rizicima u subjektima javnog sektora Republike Srpske. Fokus će biti na praktičnom radu na izradi registra rizika uz upotrebu novih obrazaca i digitalnog alata - PIFC aplikacije.

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena licima zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu u subjektima javnog sektora Republike Srpske (FUK koordinatorima), koordinatorima za upravljanje rizicima, članovima radnih grupa za uspostavljanje i razvoj FUK-a, rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i ostalim zainteresovanim licima.

Kotizacija obuke obuhvata:

Cjenovnik

* Na navedene iznose se obračunava PDV u iznosu od 17%

PRETPLATNIK na pravnu bazu Paragraf Lex


150KM

NEPRETPLATNIK


170KM


FORMULAR ZA PRIJAVU

Podaci o subjektu

Poslovno ime *
JIB *
Kontakt osoba *
Poštanski broj *
Mjesto *
Ulica i broj *
E-mail *
Telefon *
Fax

Podaci o učesniku

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "+ Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa i telefon