BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ZABRANI KRETANjA U DANE VASKRSA

1. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1) od petka 17.04.2020. godine u 15.00 časova do subote 18.04.2020. godine u 05.00 časova i

2) od subote 18.04.2020. godine u 15.00 časova do ponedjeljka 20.04.2020. godine u 05.00 časova.

2. Zabrana iz tačke 1. ovog zaključka ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,

5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i

7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.