BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O USTUPANjU PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ FIZIČKIH LICA ČIJI JE NALAZ TESTIRANjA NA SARS-CoV2 POZITIVAN

1. Nalaže se ustupanje objekata:

1) JU Studentski centar "Nikola Tesla", Banja Luka (paviljoni 1 i 2),

2) JU Dom učenika "Bijeljina", Bijeljina,

3) JU Studentski centar "Zvornik", Zvornik,

4) JU "Studentski centar Pale", Pale,

5) JU "Studentski centar u Lukavici", Istočno Sarajevo,

6) JU Studentski centar Trebinje i

7) JU Studentski dom "Foča", Foča".

2. Objekti navedeni u tački 1. ovog zaključka služiće za izolaciju karantinskog tipa fizičkih lica čiji je nalaz testiranja na SARS-CoV2 pozitivan i u njih se smještaju fizička lica iz gravitirajućih opština/gradova.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo prosvjete i kulture.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.