BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O USPOSTAVLjANjU KONTROLNIH PUNKTOVA U BANjOJ LUCI

1. Radi prevencije širenja virusa korona "SARS-CoV-2" i nastanka "COVID-19" bolesti kod fizičkih lica u Republici Srpskoj, nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova uspostavljanje pet kontrolnih punktova u Banja Luci, radi kontrole kretanja građana kojim je aktom nadležnog organa utvrđena mjera kućne izolacije.

2. Lica za koja se utvrdi da nisu poštovala utvrđenu mjeru i tačke 1. ovog zaključka biće sprovedena u karantin uspostavljen u mjestu njihovog prebivališta odnosno boravišta.

3. Zadužuje se ministar unutrašnjih poslova da, zavisno od potreba, putem nadležnih službi odredi mjesto i vrijeme za uspostavljanje punktova.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.