BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O UPISU DJECE U PRVI RAZRED

1. Zadužuju se sve osnovne škole u Republici Srpskoj, da upis djece u prvi razred propisan Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a koji je onemogućen pojavom bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), organizuju čim se za to steknu uslovi.

2. Zadužuju se sve osnovne škole u Republici Srpskoj da obavijeste roditelje koji imaju djecu doraslu za upis u prvi razred da potrebne podatke/informacije o djeci dostavljaju školama korišćenjem sredstava elektronske komunikacije, a potrebnu dokumentaciju dostave naknadno, kad se za to steknu odgovarajući uslovi.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se sve osnovne škole u Republici Srpskoj.

4. Za nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.