BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O TRAJANjU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI

1. Mandat lica koje je Vlada Republike Srpske postavila za vršioce dužnosti traje do okončanja vanredne situacije u Republici Srpskoj.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.