BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O STAVLjANjU NA RASPOLAGANjE SKLADIŠNIH KAPACITETA

1. Naređuje se JP "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. - u stečaju da Republičkom štabu za vanredne situacije stavi na raspolaganje skladišne kapacitete na lokaciji Poslovni centar Vrbanja, Grad Banjaluka, ukupne površine oko 1000 m2.

2. Navedeni skladišni kapaciteti će se koristiti za vrijeme trajanja vanredne situacije u slučaju da se za istima ukaže odgovarajuća potreba.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.