BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE U ZAJEDNICI PROTIV VIRUSA KORONA (SARS-COV-2)

1. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

2. Zabranjuje se svim građanima okupljanje u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu.

3. Obavezuju se građani da se:

1) na otvorenom prostoru pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,

2) na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

3) u zatvorenim prostorijama pored zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra i korišćenja zaštitne maske, pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

4. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 2. ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 11/15) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

5. Za realizaciju mjera iz t. 1. i 3. ovog zaključka zadužuju se nadležna inspekcija i komunalna policija.

6. Za realizaciju mjera iz tačke 2. ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

7. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona (SARS-CoV-2) broj 19-3/20 od 10.04.2020. godine, 31-7/20 od 05.05.2020. godine, 33-2/20 od 11.05.2020. godine.

8. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 15.05.2020. godine.