ZAKLJUČAK O SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ, BROJ: 105-1/21 OD 16.12.2021. GODINE

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 16.12.2021. do 31.12.2021. godine zabranjuju se:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,
2) sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica.

2. Od 16.12.2021. do 31.12.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 02:00 časa narednog dana:

1) svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.) uključujući i noćne klubove,
2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3. Od 16.12.2021. do 31.12.2021. godine, u periodu od 24:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4. Od 16.12.2021. godine u periodu od 06:00 do 03:00 časa narednog dana a izuzetno od tačke 1., podtačke 1) ovog zaključka, dozvoljavaju se:

1) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske",
2) organizacija kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

5. Dozvoljene aktivnosti iz ovog zaključka sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

6. Zadužuju se sve vaspitno - obrazovne ustanove i gradski/opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, da u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj, redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu.

7. Prijedlog za obustavljanje nastave u školama iz tačke 6. ovog zaključka može da obuhvata sve škole na području određene jedinice lokalne samouprave ili samo određene škole sa ili bez područnih odjeljenja.

8. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

9. Izuzetno od tačke 8. ovog zaključka obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,
2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3) lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

10. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

11. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi/ hodnici) u skladu sa tačkom 8. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.

12. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
3) obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge a nemaju ih,
4) se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskrađivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

14. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

15. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

16. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
3) omogućiti rad šalter sale i matične službe ujedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

17. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

18. Naređuje se štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, a posebno štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u kojima je pogoršana epidemiološka situacija da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12 i 46/17), a zbog pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i da pod hitno preduzmu sve potrebne mjere i radnje na sanaciji epidemiološke situacije na teritoriji svoje lokalne samouprave, te da o preduzetim mjerama i radnjama u roku od 48 časova obavjeste Republički štab za vanredne situacije.

19. Naređuje se Stručno - operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije da jednom sedmično održava sjednice, analizira epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj i da na dnevnom nivou podnosi izvještaje Republičkom štabu za vanredne situacije.

20. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/17, 42/20 i 98/20).

21. Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/20) se primjenjuje uz ovaj zaključak.

22. Ovaj zaključak stupa na snagu 16.12.2021. godine.