BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ, BROJ: 80-1/21 OD 9.4.2021. GODINE

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine zabranjuju se:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,

2) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),

3) organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i u zatvorenom prostoru,

4) rad "wellness" i spa centrima,

5) rad bazenima osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija,

6) rad skijalištima i skijaškim centrima,

7) aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta i bioskopi).

2. Od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine godine ograničava se radno vrijeme u periodu sd 06:00 do 22:00 časa:

1) svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),

2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

3. Od 12.04.2021. godine nastaviće se odvijanje vaspitno - obrazovnog rada (nastava), proširenog programa, svih sportskih i drugih aktivnosti školske djece i omladine u prostorijama osnovnih škola u Republici Srpskoj, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020. godine i Planom oganizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2020/2021. godine za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS-CoV-2) od 24.08.2020. godine, dok će se nastava u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama nastaviti organizovati na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

4. Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da prate primjenu Instrukcije o načinu održavanja nastave na daljinu u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama,

5. Zadužuju se sve vaspitno - obrazovne ustanove i gradski/opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, da u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj, redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu.

6. Prijedlog za obustavljanje nastave u školama iz tačke 5. ovog zaključka može da obuhvata sve škole na području određene jedinice lokalne samouprave ili samo određene škole sa ili bez područnih odjeljenja.

7. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

8. Izuzetno od tačke 7. ovog zaključka obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

9. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

10. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 7. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.

11. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge a nemaju ih,

4) se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,

5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

12. Od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova zabranjuje se svim privrednim subjektima prodaja alkoholnih pića.

13. Od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

14. Od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

15. Od 12.04.2021. do 19.04.2021. godine u autobusima u kojima se obavlja prevoz lica u međugradskom drumskom saobraćaju broj lica koji se prevozi ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje, dok u autobusima u kojima se obavlja prevoz lica u gradskom i prigradskom drumskom saobraćaju popunjenost autobusa ne može biti veća od 50% od kapaciteta autobusa (mjesta za stajanje i mjesta za sjedenje).

16. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske"za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

17. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

18. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

19. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

20. Pravni subjekti, republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja, dužni su organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

21. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

22. Naređuje se štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, a posebno štabovima za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u kojima je pogoršana epidemiološka situacija da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanjuu vanrednim situacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12 i 46/17), a zbog pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i da pod hitno preduzmu sve potrebne mjere i radnje na sanaciji epidemiološke situacije na teritoriji svoje lokalne samouprave, te da o preduzetim mjerama i radnjama u roku od 48 časova obavjeste Republički štab za vanredne situacije.

23. Naređuje se Stručno - operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije da svakodnevno održava sjednice, analizira epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj i da na dnevnom nivou podnosi izvještaje Republičkom štabu za vanredne situacije.

24. Nepoštovanje mjera zabrane i ograničenja iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/17, 42/20 i 98/20).

25. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je odoeđena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

26. Ovaj zaključak stupa na snagu 12.04.2021. godine.

27. Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 79-1/21 od 06.04.2021. godine.