BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O PRUŽANjU ZDRAVSTVENE USLUGE TESTIRANjA NA VIRUS KORONA "SARS-COV-2" DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRPSKE KOJI PUTUJU U INOSTRANSTVO RADI LIJEČENjA, KAO I NjIHOVIM IMENOVANIM PRATIOCIMA

1. Zadužuju se javne zdravstvene ustanove koje su organizovane i osposobljene za pružanje zdravstvene usluge testiranja na virus korona "SARS-CoV-2", da izvrše testiranja na virus korona "SARS-CoV-2" državljanima Republike Srpske koji putuju u inostranstvo radi liječenja, kao i njihovim imenovanim pratiocima, a no Rješenju o odobravanju liječenja na teret JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, odnosno JU Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i to:

1) JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka,

2) JZU Univerzitetska Bolnica Foča,

3) JZU Bolnica "Sveti vračevi" Bijeljina,

4) JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

2. Ukoliko Rješenjem o odobravanju liječenja iz tačke 1) ovog zaključka nije određen pratilac testiranje se može izvršiti i pratiocu za koje izabrani doktor medicine - specijalista porodične medicine naknadno utvrdi neophodnost pratnje na odgovarajućoj potvrdi.

3. Zadužuje se JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da organizuje snabdijevanje javnih zdravstvenih ustanova iz tačke 1) ovog zaključka potrošnim materijalom za sprovođenje postupka testiranja.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.