BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 13. aprila 2020. godine, ovaj zaključak se primjenjuje do 27. aprila 2020. godine.

ZAKLJUČAK O PRODUŽETKU PRIMJENE ZAKLjUČAKA, BROJ: 20-4/20

1. Ovim zaključkom produžava se primjena zaključaka koje je donio Republički štab za vanredne situacije:

1) Zaključak o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima broj: 05-2/20 od 21.03.2020. godine,

2) Zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda broj: 06-1/20 od 22.03.2020. godine,

3) Zaključak o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju broj: 06-4/20 od 22.03.2020. godine,

4) Zaključak o preduzimanju mjera protiv lica koja ne poštuju mjere kućne izolacije broj: 06-5/20 od 22.03.2020. godine,

5) Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona ("COVID - 19") u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova-apoteka broj: 06-6/20 od 22.03.2020. godine i 13-1/20 od 01.04.2020. godine,

6) Zaključak o obaveznom postupanju organa i institucija u kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 07-4/20 od 23.03.2020. godine,

7) Zaključak o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu broj: 08-4/20 od 24.03.2020. godine,

8) Zaključak o obavezama JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i JZU bolnica Republike Srpske u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 11-5/20 od 30.03.2020. godine,

9) Zaključak o obavezama domova zdravlja u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj: 11-6/20 od 30.03.2020. godine i

10) 3aključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, broj: 16-3/20 od 06.04.2020. godine.

2. Zaključci iz tačke 1. ovog zaključka primjenjivaće se do 27.04.2020. godine.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.