BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O PREUSMJERAVANjU KREDITNIH SREDSTAVA IFAD ZA FINANSIRANjE SJEMENSKIH PAKETA

1. Odobrava se preusmjeravanje kreditnih sredstava IFAD no Projektu unapređenja konkurentnosti u ruralnom području (RCDP Rural competitiveness development project) za finansiranje sjemenskih paketa za potrebe malih poljoprivrednih gazdinstava.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.