BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 13. aprila 2020. godine, primjena ovog zaključka je produžena do 27. aprila 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 27. aprila 2020. godine, njegova primjena je produžena do 11. maja 2020. godine, dok je u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 8. maja 2020. godine njegova primjena dodatno produžena do 25. maja 2020. godine.

ZAKLJUČAK O PREDUZIMANjU MJERA PROTIV LICA KOJA NE POŠTUJU MJERE KUĆNE IZOLACIJE

1. Republički štab za vanredne situacije, donosi zaključak na osnovu kojeg će se, u cilju zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati lično ime i prezime, kao i mjesto boravka/prebivališta lica, za koje se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

2. Jedinice lokalne samoprave shodno ovom zaključku dužne su da u roku od 24 časa obezbjede adekvatan prostor za smještaj lica za koje je utvrđeno da je postupilo suprotno mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Republička uprava za inspekcijske poslove.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.