BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O POTREBI OBEZBJEĐENjA SLOBODNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U KASARNAMA

1. Republički štab za vanredne situacije predlaže Oružanim snagama Bosne i Hercegovine da obezbjede slobodne smještajne kapacitete u kasarnama u Republici Srpskoj za smještaj potencijalno oboljelih od novog virusa korona.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.