BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O POTREBAMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA SPECIJALIZACIJI

1. Obavezuju se sve zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj koje imaju doktore medicine i/ili doktore stomatologije na specijalizaciji, a koji su obavljali specijalistički staž u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj do stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, da iste stave na raspolaganje zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u kojima su obavljali specijalistički staž.

2. Doktori medicine i/ili doktori stomatologije iz tačke 1. ovog zaključka obavezni su da se jave zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u kojima su obavljali specijalistički staž narednog dana od dana stupanja na snagu ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.