BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O POSTUPANjU KOD DONACIJA LIJEKOVA, MEDICINSKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA GRAĐANA, KAO I SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE

1. Obavezuju se zaposleni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Resor za farmaciju, da prilikom obavljanja poslova vezanih za donaciju lijekova, medicinskih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja građana, kao i sredstava za održavanje higijene, postupaju u skladu sa obavještenjima koja je dao ministar zdravlja i socijalne zaštite.

2. Obavezuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da, u cilju osiguranja nadzora nad prijemom, skladištenjem i distribucijom doniranih sredstava sa veleprometnikom lijekova koji je izrazio spremnost da za ove potrebe ustupi skladišne prostorije i stručni kadar za obavljanje navedenih aktivnosti, potpiše sporazum kojim će biti definisano da se skladišni prostor i stručni kadar stavlja na raspolaganje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, kao i vlasništvo nad doniranim proizvodima i obaveze vođenje evidencija o stanju doniranih proizvoda i izvršenoj distribuciji.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do konačne distribucije svih doniranih proizvoda.