BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 13. aprila 2020. godine, primjena ovog zaključka je produžena do 27. aprila 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 27. aprila 2020. godine, produžena je do 11. maja 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 8. maja 2020. godine, njegova primjena je produžena do 25. maja 2020. godine, dok je u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 25. maja 2020. godine, njegova primjena dodatno produžena do 8. juna 2020. godine.

ZAKLJUČAK O ORGANIZOVANjU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA NA DALjINU

1. Obavezuju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da organizuju vaspitno-obrazovni rad (u daljem tekstu: nastava) na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

2. Izvođenje nastave na daljinu iz tačke 1. ovog zaključka za učenike osnovnih škola organizuje se od 17. marta 2020. godine, a za učenike srednjih škola od 23. marta 2020. godine.

3. Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod da obezbijede modele nastave na daljinu.

4. Način izvođenja nastave iz tačke 1. ovog zaključka propisaće se posebnom Instrukcijom koju donosi ministar prosvjete i kulture.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta 2020. godine.