BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ODVIJANjU VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U PROSTORIJAMA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Odvijanje vaspitno-obrazovnog rada (u daljem tekstu: nastava), sve sportske i druge aktivnosti školske djece i omladine u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, nastaviće se od 2. novembra 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020. godine i Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2020/2021. godini za vrijeme trajanja pandemije virusa korona (SARS- CoV-2) od 24.08.2020. godine.

2. Redovno organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje) nastaviće se od 2. novembra 2020. godine.

3. Zadužuju se sve vaspitno-obrazovne ustanove i gradski/opštinski štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, da u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj, redovno obavještavaju Ministarstvo prosvjete i kulture, te da ukoliko bude potrebno dostave prijedlog za obustavljanje nastave u osnovnim i srednjim školama i prelasku na odvijanje nastave na daljinu.

4. Prijedlog za obustavljanje nastave u školama iz tačke 3. ovog zaključka može da obuhvata sve škole na području određene jedinice lokalne samouprave ili samo određene škole sa ili bez područnih odjeljenja.

5. Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod da u slučaju organizovanja nastave na daljinu, obezbijede podršku za odvijanje nastave na daljinu (putem Javnog RTRS servisa i putem elektronskih sredstava komunikacije).

6. Za nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo prsvjete i kulture i Republički pedagoški zavod.

7. Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak o obustavljanju vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj broj 60-1/20 od 25.10.2020. godine.

8. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.