BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ODRŽAVANjU PROSLAVA MATURSKIH VEČERI U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

1. Ovim zaključkom dozvoljava se održavanje proslava maturske večeri za učenike završnih razreda u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, u periodu od 01. juna 2020. godine.

2. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da proslave maturskih večeri organizuju poštujući mjere zabrane okupljanja u grupama većim od 50 lica, u skladu sa Zaključkom o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona (SARS-CoV-2) broj: 35-6/20 od 14.05.2020. godine.

3. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola da prilikom okupljanja učenika poštuju sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.

5. Nadzor nad sprovođenjem mjera iz t. 2. i 3. ovog zaključka vrše nadležni inspektori u okviru Republičke uprave za inspekcijske poslove.

6. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o zabrani organizovanja maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama broj 35-2/20 od 14.05.2020. godine.

7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.