BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ODLAGANjU PLAĆANjA KONCESIONE NAKNADE I ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE

1. Odlaže se plaćanje koncesione naknade i zakupnine za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske za 2020. godinu za tri mjeseca od dana dospijeća ugovorene obaveze.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.