BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O ODGAĐANjU EKSKURZIJA I ŠKOLA U PRIRODI

1. Ovim zaključkom odgađaju se sve aktivnosti oko realizacije ekskurzija i škola u prirodi za osnovne i srednje škole, planirane u aprilu, maju i junu 2020. godine, zbog pojave bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19), zbog opasnosti za zdravlje učenika i nastavnika.

2. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da, u školama u kojima je to moguće, organizuju ekskurzije i škole u prirodi čim se za to steknu odgovarajući uslovi.

3. Zadužuju se direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj da provedu sve potrebne aktivnosti na način da, kada se steknu odgovarajući uslovi za izvođenje ekskurzija i škola u prirodi, pripreme odgovarajuće anekse ugovora, a uz prethodnu saglasnost Republičkog pedagoškog zavoda na program ekskurzije ili škole u prirodi.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj.

5. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vrši Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.