BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ, BROJ: 59-1/20 OD 20.10.2020. GODINE

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 16.11.2020. godine zabranjuju se:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,

2) muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,

3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2. Obavezuju se građani da:

1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,

2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,

3) lica koje obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Szpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

5. Do 01.11.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 22:00 časa.

6. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 5. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.

7. Do 16.11.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera kojeje prolisao JZU "Institutza javnozdravstvo Republike Srpske".

8. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

9. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

10. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

11. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazuu službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

12. Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

13. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

 14. Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i o tome obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

15. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ovog Zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom radu i miru ("Službeni glasnik Republike Srpske" bro 11/15) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 90/17, 42/20 i 98/20),

16. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", bro 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnkk Republike Srpske", broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

17.0vim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 58-1/20 od 12.10.2020. godine i Zaključak o sprovođenju mjera zaštite u zajednici protiv virusa korona (SARS-CoV-2) broj 35-6/20 od 14.5.2020. godine, 36-5/20 od 18.05.2020. godine i 49-2/20 od 20.07.2020. godine.

18. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.