BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva od 25.05.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu.

2. Od 25.05.2020. godine dozvoljava se rad bazenima, "wellness" i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj.

3. Do 08.06.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

4. Prilikom obavljanja djelatnosti subjekti iz tačke 2. ovog zaključka, kao i svi ostali subjekti kojima je odobreno obavljanje djelatnosti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

5. Svi subjekti iz tačke 4. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

6. Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

7. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovogzaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

8. Jedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

9. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 14/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 23/20), Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/20), Naredba o obaveznom obustavljanju programa za djecu u godini pred polazak u školu radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 10.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju rada u đačkim domovima radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094-1/20 od 16.03.2020. godine, Naredba o obaveznom obustavljanju vaspitno - obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja novog virusa korona (COVID-19) broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

10. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 32-1/20 od 08.05.2020. godine i 33-3/20 od 11.05.2020. godine.

11. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.