BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ VEZAN ZA OBAVEZE FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

1. Ovlašćuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da provodi postupke javnih nabavki sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za potrebe zdravstvenog sistema Republike Srpske dok je na snazi Odluka o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj.

2. Ovlašćuje se direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da vrši zaključivanje pravnih poslova (ugovora) u cilju plaćanja troškova vezano za avionski ili drugi transport, te skladištenje nabavljene robe iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zadužuje se direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da sačini izvještaj o realizaciji ovog zaključka i dostavi ga na razmatranje i usvajanje Vladi Republike Srpske u roku od 30 dana od okončanja vanredne situacije.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.