BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 13. aprila 2020. godine, primjena ovog zaključka je produžena do 27. aprila 2020. godine, u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 27. aprila 2020. godine, njegova primjena je produžena do 11. maja 2020. godine, dok je u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 8. maja 2020. godine njegova primjena dodatno produžena do 25. maja 2020. godine.

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM POSTUPANjU ORGANA I INSTITUCIJA U KONTROLI LICA KOJIMA JE ODREĐENA KUĆNA IZOLACIJA ZBOG VIRUSA KORONA (COVID 19) U REPUBLICI SRPSKOJ

1. U cilju suzbijanja pojave i širenja korona virusa (COVID-19) na teritoriji Republike Srpske, a radi provođenja kontrole lica kojima je određena kućna izolacija, nalaže se sprovođenje mjera od strane nadležnih organa i institucija i to:

1) da ovlašćena službena lica koja vrše kontrolu ulaska lica na teritoriju Republike Srpske, bez odlaganja, obavještavaju higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije u mjestima u koja su upućena lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

2) da higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije jedinice lokalne samouprave, redovno razmjenjuju podatke u cilju efikasnog sprovođenja kontrola lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

3) da gradonačelnici, odnosno načelnici opština, usljed nedovoljnog broja komunalnih policajaca, a radi vršenja blagovremene kontrole, daju ovlašćenje svojim zaposlenima za vršenje kontrole lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije,

4) da organi i institucije koje vrše nadzor nad provođenjem mjera kućne izolacije, odnosno karantina, obavezno svakodnevno dostavljaju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podatke za lica koja su postupila suprotno izrečenim mjerama.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta 2020. godine.