BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZI IZDAVANjA POTVRDE O ANGAŽOVANjU VOZAČA

I

U svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu stvari, u uslovima proglašene vanredne situacije, zadužuju se poslodavci sa sjedištem u Republici Srpskoj da izdaju potvrdu o angažovanju vozača.

II

Obrazac i sadržaj potvrde iz tačke 1. ovog zaključka je sastavni dio ovog zaključka.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje