BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZI DONOŠENjA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE SE ODNOSE NA TROMJESEČNI MORATORIJUM NA OTPLATU GLAVNICE I KAMATE SREDSTAVA PLASIRANIH PUTEM FONDOVA KOJIM UPRAVLjA INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA A.D. BANjALUKA

1. Republički štab za vanredne situacije zadužuje Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske a.d. Banja Luka, da putem Ministarsva finansija uputi na sjednicu Vlade Odluku o privremenim mjerama koje se odnose na tromjesečni moratorijum na otplatu glavnice i kamate sredstava plasiranih putem fondova kojim upravlja.

2. Republički štab za vanredne situacije nakon razmatranja trenutne situacije, smatra da je neophodno propisati privremene mjere koje se odnose na obaveze korisnika - pravnih lica i preduzetnika kojima su sredstva plasirana putem finansijskih posrednika ili direktno iz fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, a u svrhu sprečavanja štetnih posljedica epidemije korona virusa na privredne subjekte u Republici Srpskoj, na način utvrđen u tački 1. ovog zaključka.

3. Tromjesečni moratorijum na otplatu glavnice i kamate uz produženje roka otplate za tri mjeseca, odobriće se korisnicima, odnosno pravnim licima i preduzetnicima koji upute zahtjev direktno ili putem finansijskog posrednika Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banjaluka.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.