BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O OBAVEZAMA JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE I BOLNICA U OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI (COVID-19) IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA SARS-COV-2 U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Nalaže se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnicama obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj i to:

1) da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVID-19,

2) da sa svojih 75% kapaciteta organizuju rad specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti od 01. maja 2020. godine :

- uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

- uz obavezno korištenje maski za pacijente,

- uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

- uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

- uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

- uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19, i kod sumnje na isti obavezno prijavljuju higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

- uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

- uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera,

3) da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica,

4) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše prijem i zbrinjavanje oboljelih od COVID-19,

5) da obezbijede maksimalan moguć broj jedinica (najmanje 10, a za JZU Bolnica Nevesinje 5) za mehaničku potporu respiracije:

- fiksni respiratori (urađene instalacije za gasove) i

- pokretni respiratori (postoje prostorije i prateća oprema u koje će biti smješteni),

6) da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

7) da imaju timove koji su zaduženi za rukovođenje i rad u jedinicama za mehaničku potporu respiracije,

8) da održavaju redovnu komunikaciju između doktora medicine - specijaliste infektologije JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnice, doktora medicine - specijaliste epidemiologije nadležnih domova zdravlja, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,

9) da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim i

10) da o svim aktivnostima i dešavanjima u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici izvještavaju Ministarstzo zdravlja i socijalne zaštite.

11) da što je prije moguće uspostave saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj koje se bave stacionarnim liječenjem oboljelih od COVID-19 kroz formalizovan sistem koji uključuje direktnu komunikaciju, posjete zdravstvenih radnika između ustanova, uspostavljanje video linkova ili telefonskih kontakata, razmjenu stručnih znanja i informacija, međusobne konsultacije oko organizacije liječenja i rada, kao i o liječenju u konkretnim slučajevima, privremenu razmjenu zdravstvenih radnika, sa ciljem postizanja istih standarda i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga u liječenju oboljelih od COVID-19.

12) da JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao vodeća ustanova sa najvećim iskustvom u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od COVID- 19, prenese znanja svim bolnicama u Republici Srpskoj.

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

3. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obavezama JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i JZU bolnica Republike Srpske u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj broj 11-5/20 od 30.03.2020. god.

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se do 11.05.2020. godine.

 

Samostalne odredbe Zaključka o izmjeni
Zaključka o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
i javnih zdravstvenih ustanova - bolnica u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera
za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj

2. (brisano)

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Samostalne odredbe Zaključka o dopuni
Zaključka o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
i javnih zdravstvenih ustanova - bolnica u Republici Srpskoj u obaveznom sprovođenju mjera
za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj

2. Zadužuju se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i javne zdravstvene ustanove - bolnice u Republici Srpskoj da o realizaciji aktivnosti iz podtačke 11) i 12) dostavljaju izvještaj Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite mjesečno, a no potrebi i češće.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.