BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O MJERI UPUĆIVANjA LICA U KARANTIN

1. Lice, kojem je određena mjera kućne izolacije, a za koje se u postupku kontrole poštovanja mjere, utvrdi da ne poštuje utvrđenu mjeru kućne izolacije, čime ugrožava javno zdravlje lica, biće upućeno u karantin, uspostavljen od strane jedinice lokalne samouprave, u kojem lice ima prijavljeno mjesto prebivališta/boravišta.

2. Komunalni policajac kada utvrdi, prilikom vršenja kontrole da se lice ne nalazi na navedenoj adresi prebivališta/boravišta, na licu mjesta sačinjava zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju i istim obavještava imenovanog na obavezu javljanja u karantin uspostavljen od strane jedinice lokalne samouprave, u mjestu njegovog prebivališta/boravišta.

3. Komunalni policajac će zapisnik sa utvrđenim činjeničnim stanjem i obavještenjem o obavezi javljanja u karantin istaći na ulazna vrata stana/kuće.

4. Komunalni policajac zapisnik sa obavještenjem o izmjeni mjere o kućnoj izolaciji u mjeru upućivanja u karantin dostavlja Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, nadležnoj policijskoj upravi i Higijensko-epidemiološkoj službi, u mjestu kontrole.

5. Pored izdatog rješenja o upućivanju u karantin licu će se izdati i prekršajni nalog, zbog nepoštovanja utvrđene mjere kućne izolacije.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.