BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O KONTROLI SMJEŠTAJA U KARANTIN

1. Daje se ovlaštenje komunalnim policajcima u jedinicama lokalne samouprave da izvrše kontrolu lica koja su upućena u karantin zbog kršenja izrečene mjere izolacije, odnosno njihovo smještanje u karantin i izricanje mjera boravka u karantinu.

2. Komunalni policajci će sačiniti zapisnik o utvrđenim činjenicama i konstatovati razlog upućivanja ili smještanja lica u karantin.

3. Komunalni policajci će o izvršenim kontrolama i preduzetim mjerama svakodnevno izvještavati Republičku upravu za inspekcijske poslove i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.