BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O KONTROLI ISPUNjENOSTI USLOVA OBJEKATA KOJI SE KORISTE KAO KARANTIN

1. Obavezuju se jedinice lokalne samouprave da putem svojih inspektora, bez obzira na inspekcijsko zvanje ili komunalnih policajaca, shodno sa raspoloživim ljudskim kapacitetima, izvrše kontrolu ispunjenosti uslova objekata koji služe kao karantin na teritoriji svoje lokalne zajednice.

2. Kontrola će se vršiti na osnovu kontrolne liste za karantine u jedinicama lokalne samouprave, a sadržinu obrasca propisuje Institut za javno zdravstvo.

3. Ovlaštena službena lica iz stava 1. ovog zaključka obavezuju se da ovjerenu i potpisanu kontrolnu listu za karantine u jedinicama lokalne samouprave dostave Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.

4. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.