BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKLJUČAK O FINANSIRANjU TROŠKOVA KOMERCIJALNIH TESTOVA NA VIRUS KORONA "SARS-COV-2" ZA BRAČNE, ODNOSNO VANBRAČNE SUPRUŽNIKE DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRPSKE KOJI ODLAZE U INOSTRANSTVO RADI LIJEČENjA NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNjE

1. Zadužuje se JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da izvrši testiranje na virus korona "SARS-CoV-2" bračnih, odnosno vanbračnih supružnika državljana Republike Srpske koji odlaze u inostranstvo radi liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.

2. Troškove usluge testiranja na virus korona "SARS-CoV-2" će snositi Vlada Republike Srpske.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.