BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O ROKOVIMA I POSTUPANjU U UPRAVNIM POSTUPCIMA I DRUGIM POSTUPCIMA UREĐENIM POSEBNIM MATERIJALNIM PROPISIMA

("Sl. glasnik RS", br. 35/2020)

1. Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o problematici realizacije ugovorenih turističkih aranžmana za 2020. godinu, te preporučuje turističkim agencijama da:

1) ponude potrošaču zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cijelosti ili djelimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije u tekućoj godini, a koje je otkazano ili nerealizovano usljed okolnosti koje su prouzrokovane pandemijom COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,

2) zamjensko putovanje tretiraju kao novo turističko putovanje, kojim se zamjenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u ijelosti ili djelimično uplaćeno od strane potrošača i čija vrijednost nije niža od prodajne cijene ili iznosa koji je potrošač uplatio za nerealizovano putovanje,

3) ostave mogućnost potrošaču da zamjensko putovanje iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude agencije, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine,

4) predvide mogućnost realizacije zamjenskog putovanja na drugoj destinaciji i

5) u slučaju da se potrošač odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje potrošaču izvrše povrat uplaćenih sredstava u skladu sa svojim mogućnostima, a najkasnije u roku od 14 dana počevši od 31.12.2021. godine.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.