BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Zeničko-dobojskog kantona / Hercegovačko-neretvanskog kantona / Registar službenih glasila / Neradni dani RS Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O OSLOBAĐANjU PLAĆANjA NAKNADA ZA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

("Sl. glasnik RS", br. 35/2020)

Član 1

Ovom uredbom sa zakonskom snagom propisuju se olakšice priređivačima igara na sreću u vezi sa plaćanjem naknada za priređivanje igara na sreću za vrijeme dok traje zabrana obavljanja te djelatnosti, odnosno za vrijeme vanrednog stanja, a radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, s ciljem smanjenja nelikvidnosti.

Član 2

(1) Priređivači igara na sreću, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti u određenom periodu, oslobađaju se obaveza plaćanja najniže propisanih iznosa naknada iz člana 39. stav 1, člana 70. stav 1. i člana 84. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/19) srazmjerno vremenu trajanja zabrane u tom mjesecu.

(2) Oslobađanje plaćanja iz stava 1. ovog člana odnosi se na priređivače igara na sreću koji usljed mjera za sprečavanje širenja virusa korona ne obavljaju djelatnost i za koje nije utvrđeno kršenje predmetne zabrane.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.