SPORAZUM O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU DOKUMENATA U OBRAZOVANjU I REGULISANjU STATUSNIH PITANjA

("Sl. glasnik RS", br. 79/2005)

Rukovodeći se težnjom da se razvija i jača saradnja u oblasti prosvete, kulture i sporta, u cilju utvrđivanja normi o uzajamnom priznavanju dokumenata na svim nivoima obrazovanja, te izraženom potrebom za usaglašenim odnosom prema učenicima i studentima Republike Srbije i Republike Srpske, strane su se dogovorile o sledećem:

Član 1

Svedočanstvo o završenom razredu i završenoj osnovnoj školi u Republici Srbiji i svedočanstvo o završenom razredu i završenoj osnovnoj školi u Republici Srpskoj uzajamno se priznaju bez potrebe sprovođenja nostrifikacije i daju pravo da se nastavi obrazovanje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Član 2

Svedočanstva o završenom razredu i diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu u srednjim školama opšteg obrazovanja i srednjim stručnim školama u Republici Srbiji i svedočanstva o završenom razredu i diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu u srednjim školama opšteg obrazovanja i srednjim stručnim školama u Republici Srpskoj uzajamno se priznaju bez potrebe sprovođenja nostrifikacije i daju pravo da se nastavi obrazovanje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Član 3

Diplome o završenom srednjem obrazovanju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj istog stepena, uzajamno se priznaju prilikom ostvarivanja prava na zapošljavanje i u druge profesionalne svrhe, na osnovu stručnosti na koju diploma glasi, u skladu sa propisima koji važe u svakoj potpisnici sporazuma.

Član 4

Diplome dodiplomskog, specijalističkog i postdiplomskog nivoa stečene u Republici Srbiji i diplome dodiplomskog, specijalističkog i postdiplomskog nivoa stečene u Republici Srpskoj uzajamno se priznaju bez potrebe sprovođenja nostrifikacije i daju pravo da se nastavi obrazovanje u ustanovama potpisnica sporazuma.

Član 5

Diplome iz prethodnog člana stečene u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, istog stepena, uzajamno se priznaju prilikom ostvarivanja prava na zapošljavanje i u druge profesionalne svrhe, na osnovu stručnosti na koju diploma glasi, u skladu sa propisima koji važe u svakoj potpisnici sporazuma.

Član 6

Učenici i studenti Republike Srbije i Republike Srpske, na svim nivoima obrazovanja, imaće istovetan status na teritorijama potpisnica ovog sporazuma, a u skladu sa važećim propisima.

Član 7

Strane potpisnice Sporazuma će se uzajamno obaveštavati o izmenama u sistemima obrazovanja.

Član 8

Strane potpisnice sporazuma će pružati podršku u interesu što efikasnije primene ovog sporazuma.

Član 9

Školovanje i postignuti stepen obrazovanja će biti međusobno priznati prema odredbama ovog sporazuma.

Član 10

Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.