BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

* Odredbe člana 4. st. 4. i 5, člana 5, čl. 7. i 8, te priloga 2, 3. i 4. Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016) prestale su da važe na osnovu Odluke Ustavnog suda RS broj U-47/17 od 31. oktobra 2018. godine, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 104/2018 od 13. novembra 2018. godine.

PRAVILNIK O SPROVOĐENjU KONTINUIRANE EDUKACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 59/2016, 104/2018 - odluka US, 99/2019 i 93/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se vrste, program i trajanje kontinuirane edukacije.

Član 2

Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik se u toku svoga rada stručno usavršavaju kroz različite vrste kontinuirane edukacije radi sticanja znanja i vještina u cilju praćenja i primjene savremenih naučnih i stručnih dostignuća.

Član 3

(1) Vrste kontinuirane edukacije su:

1) stručni i naučni skup:

1. kongres,

2. konferencija,

3. simpozijum;

2) kurs, seminar, godišnji stručni sastanak, stručni sastanak;

3) E-učenje:

1. onlajn stručni sastanak,

2. onlajn test.

(2) Trajanje kontinuirane edukacije zavisi od vrste i programa.

(3) Sadržaj i uslov za vrste kontinuirane edukacije nalaze se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 4*

(1) Program kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: program) je dokument sačinjen od obrazovnih aktivnosti, koji služi da se održi, razvije ili poveća znanje, vještine i profesionalna dostignuća zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika, a radi praćenja i primjene savremenih naučnih i stručnih dostignuća.

(2) Program iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i vrstu kontinuirane edukacije,

2) cilj edukacije i ciljnu grupu,

3) nastavni sadržaj,

4) oblik izvođenja edukacije,

5) trajanje edukacije i način provjere,

6) kadrovske, didaktičke i prostorne uslove za izvođenje edukacije,

7) uslov za upis, napredovanje i završetak edukacije,

8) način evaluacije izvođenja edukacije i postignuća u edukaciji učesnika programa,

9) način ocjenjivanja učesnika programa sa brojem bodova.

10) (brisano)

(3) Kontinuiranu edukaciju može organizovati zdravstvena ustanova, visokoškolska ustanova zdravstvene struke i udruženje iz oblasti zdravstva (u daljem tekstu: organizator).

(4) i (5) (prestalo da važi)

(6) (brisano)

Član 5*

(prestalo da važi)

Član 6

(1) Nakon svakog uspješno realizovanog programa, organizator dostavlja izvještaj o realizaciji nadležnoj komori, u roku od 15 dana od dana realizacije tog programa.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1) datum i broj programa,

2) spisak predavača i učesnika,

3) dodijeljeni broj bodova za predavače i učesnike,

4) rezultate evaluacije sprovedenog programa.

Član 7 i 8*

(prestalo da važi)

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Prilog u PDF formatu možete preuzeti ovdje