BESPLATNO | Propisi BiH / Propisi RS / Propisi FBiH / Propisi Brčko distrikta BiH / Propisi Kantona Sarajevo / Propisi Tuzlanskog kantona / Propisi Zeničko-dobojskog kantona / Propisi Hercegovačko-neretvanskog kantona / Propisi Unsko-sanskog kantona / Propisi Zapadnohercegovačkog kantona / Propisi Srednjobosanskog kantona / Propisi Hercegbosanskog kantona / Registar službenih glasila / Mišljenja i praksa / Modeli / Neradni dani RS / Neradni dani FBiH / Neradni dani Brčko distrikta

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

PRAVILNIK O SADRŽAJU PISMENOG OBRAČUNA PLATE

("Sl. glasnik RS", br. 18/2022 i 65/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj pismenog obračuna plate, naknade plate i drugih primanja radnika.

Član 2

Pismeni obračun plate, naknade plate i drugih primanja radnika sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

1. poslovno ime poslodavca,

2. adresu i sjedište poslodavca,

3. jedinstveni identifikacioni broj poslodavca (JIB poslodavca),

4. naziv banke i broj računa poslodavca;

2) podatke o radniku:

1. ime i prezime radnika,

2. naziv radnog mjesta,

3. godine radnog staža,

4. naziv banke i broj računa na koji se isplaćuje plata, odnosno naknada plate;

3) podatke o periodu na koji se odnosi obračun plate: mjesec, odnosno period na koji se odnosi obračun plate, odnosno naknada plate;

4) podatke potrebne za obračun plate i naknade plate, kao i doprinosa za obavezne vidove osiguranja i poreza u skladu sa zakonom, kao i iznos plate, odnosno naknade plate;

5) rok određen za isplatu plate, odnosno naknadu plate;

6) način dostavljanja pismenog obračuna plate;

7) potpis ovlašćenog lica i pečat poslodavca.

--------------

NAPOMENA: Ovaj dokument nije objavljen u cijelosti.

Info

Ukoliko želite da pristupite dokumentu u cijelosti, kao i drugim veoma korisnim poslovnim dokumentima, prijavite se i

Isprobajte besplatno pravnu bazu Paragraf Lex